Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MDP105 Mesleki Teknik Resim I 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Standartlar,çizim araçlar ,temel geometrik çizimler. İzdüşüm çeş itleri,perspektif görünüşten izdüşümlerinin çizimi.Ölçülendirme,kesit yöntemleri,izdüşümlerden şekil çizimleri

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Gülşen BAYRAKDAR

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders kitabı: 1. Uygulamalı Teknik Resim-Mehmet ARSLAN 2. Uygulamalı Teknik Resim-KOPARAL/İPLİKÇİOĞLU 3. İnşaat Teknik Resmi-İsmet DANIŞ 4. MYO'lar için Teknik Resim- Yrd. Doç. Dr. Mustafa TİMUR/ Öğr. Gör. Halil KILIÇ

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

perspektife giriş. remel geometrik şekillerin çizimleri ve perspektif türleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
6 Uygulama/Pratik 1 60 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 15 4 60
8 Rehberli Problem Çözümü 5 7 35

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Teknik resimin tanıtım , tarihçesi, araç ve gereçlerinin tanıt m ve kullanılması
2 Standartlar, çizgi standartlar ve ölçekler
3 Temel geometrik çizimler
4 Temel geometrik çizimlerin tamamlanması ve uygulama
5 Örnek problem çözümleri
6 I. Ara sınav
7 İz düşüm yöntemleri
8 Basit modellerin izdüşüm uygulamaları, perspektif görünüşten üçgörünü elde etme
9 Ölçülendirme : temel kavramlar,ölçülendirme elemanlar ,ölçü çeşitleri,ölçülendirme yöntemleri
10 Örnek problem çözümleri
11 Görünü tamamlama , iki görünüşü verilen parçanın üçüncü görünüşünü çizmek
12 Yıl sonu sınavı
13 Verilen izdüşümleri izometrik-kavalier-dimetrik-perspektifte uygulama
14 Örnek problem çözümleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1228899 temel geometrik çizimleri kavrayabilme
2 1134407 çokgen çizimlerini yapabilme becerisi
3 1137600 izdüşüm yöntemlerini kullanabilme
4 1148148 Problem çözümleri
5 1246271 Problem çözümleri

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65269 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
2 65270 Tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
3 65271 İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama becerisi
4 65272 Disiplinlerarası takımlarda çalışabilme becerisi
5 65273 Tasarımla ilgili problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
6 65274 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
7 65275 Etkin iletişim kurma becerisi
8 65276 Mimari projelerde iş takibi tanımlama ve çözümleme becerisi
9 65277 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci
10 65278 Çağın sorunları hakkında bilgi
11 65279 Mimari uygulamalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi
12 65280 Mimarlar ve dekoratörler için gerekl iolan iş organizasyonu, proje takibi, koordineli çalışma prensiplerini sağlayabilen elemanlar yetiştirmek
13 65281 Görsel ve uygulamalı sanatlarda ihtiyaçlaroına cevap verebilecek düzeyde teorik bilgisini uygulamaya aktarabilen elemenlar yetiştirmek
14 65282 Görsel sanatların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim
15 65283 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
16 65284 Tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
17 65285 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
18 65291 Mimari projelerde iş takibi tanımlama ve çözümleme
19 65286 Çağın sorunları hakkında bilgi
20 65287 Görsel sanatların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim
21 65288 Disiplinlerarası takımlarda çalışabilme
22 65289 Etkin iletişim kurma becerisi
23 65290 Mimari uygulamalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma
24 65292 İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 2 3 2 3 3 2 2 5 5 5 4 4 3 2 3 2 4 2 3 5 4
2 4 3 4 2 4 2 3 3 3 2 5 4 5 4 3 3 2 3 2 4 2 3 5 4
3 3 3 3 3 3 2 3 5 3 3 5 5 5 4 3 2 2 3 3 4 3 3 5 3
4 5 4 4 3 4 3 4 5 4 3 5 5 4 4 5 4 3 5 3 4 3 4 5 4
5 5 4 4 3 4 3 4 5 4 3 5 5 4 4 5 4 3 5 3 4 3 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek