Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MDP121 Desen 927003 1 1 5

Dersin Amacı

Desen çalışmaları aracılığıyla görme, algılama ve çizme becerisi kazanmalarını, üç boyutlu nesneleri iki boyutlu ifade etme, desen elemanlarını ve prensiplerini kullanma, form ve düzen oluşturma, perspektifi kullanma, birlik ve bütünlük oluşturma becerilerini kazanmalarını, Sanat kültürü birikimini sağlayarak bireysel anlayış kazanmalarını ve geliştirmelerini, Sanatsal yaratıcılıklarını geliştirmelerini, Sanat yapan üreticiler olarak yaşam boyunca yaşadıkları kültüre katkı sağlamalarını, Özgün düşünme, deneme ve üretim kapasitelerini geliştirmelerini, Sanat eseri üretebilmek amacıyla güven ve yeterlilik kazanmalarını, Sanatın temel kavramlarından yararlanarak deney, gözlem ve araştırmalar yapmalarını amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğretim Görevlisi Temel Şükrü Töre

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Atölye içindeki desenler 2. Fakülte kütüphanesi 3. Rönesans ustalarından örnekler malz. kurşun kalemler, resim altlığı,

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kademeli olarak çeşitli boyutlarda objelerin yapısal özellikleri ve çizimleri. Değişik nesne çalışmaları. Göz beyin-el ilişkilerinin güçlendirilmesi. Değişik alanlarda kullanılacak akademik desen bilgisinin ve yaratma yeteneğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
4 Quiz 2 20 1
6 Uygulama/Pratik 1 80 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 2 10 20
5 Derse Katılım 4 4 16
29 Bireysel Çalışma 5 9 45
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 10 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Doğa’dan Desen çalışmaları, Canlı Model, Natürmort etütleri
2 Natürmort kavramında düzenleme, obje ve meyve etütleri Görsel Elemanların formları, desen olarak ifade edilmesi ozgun_resim.pdf
3 Canlı Modelden etüt çalışmaları (Tek poz) https://tr.pinterest.com/cemxileri/model-desen/
4 Canlı modelden Füzen ve pastel denemeleri
5 Canlı Modelden Kroki çalışmaları (Kısa süreli-değişik pozlar)
6 Obje etütleri (El aletleri, makine parçaları vb.)
7 Canlı Modelden, portre çalışması
8 Canlı Modelden, El, Ayak, Kulak, burun etütleri insan_figuru.pdf
9 Ara sınav
10 Desene Renk ilavesi (çini mürekkebi ve suluboya)
11 Canlı modelden farklı pozlar ve giysilerle krokiler.
12 Canlı modelden farklı pozlar ve giysilerle krokiler.
13 Canlı modelden farklı pozlar ve giysilerle krokiler.
14 Perspektif içeren çalışmalar (merdiven, açık pencere, kapı vb.) 10_Ders_TR.pdf
15 final sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1272316 Her türlü çizim anlatım tekniklerini uygulamalı olarak yapabilme
2 1272317 çizgisel anlatım tekniklerini modelde uygulayabilme
3 1272318 oran ilişkilerini kavrayabilme
4 1272319 Figürde hareketi kavrayabilme
5 1272320 kroki çalışmalarıyla hızlı çalışmalar yapabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65269 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
2 65270 Tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
3 65271 İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama becerisi
4 65272 Disiplinlerarası takımlarda çalışabilme becerisi
5 65273 Tasarımla ilgili problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
6 65274 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
7 65275 Etkin iletişim kurma becerisi
8 65276 Mimari projelerde iş takibi tanımlama ve çözümleme becerisi
9 65277 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci
10 65278 Çağın sorunları hakkında bilgi
11 65279 Mimari uygulamalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi
12 65280 Mimarlar ve dekoratörler için gerekl iolan iş organizasyonu, proje takibi, koordineli çalışma prensiplerini sağlayabilen elemanlar yetiştirmek
13 65281 Görsel ve uygulamalı sanatlarda ihtiyaçlaroına cevap verebilecek düzeyde teorik bilgisini uygulamaya aktarabilen elemenlar yetiştirmek
14 65282 Görsel sanatların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim
15 65283 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
16 65284 Tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
17 65285 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
18 65291 Mimari projelerde iş takibi tanımlama ve çözümleme
19 65286 Çağın sorunları hakkında bilgi
20 65287 Görsel sanatların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim
21 65288 Disiplinlerarası takımlarda çalışabilme
22 65289 Etkin iletişim kurma becerisi
23 65290 Mimari uygulamalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma
24 65292 İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5
3 3 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 3 4 5 5 5 4 5 3 3 5 4
4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4
5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek