Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MDP113 Geleneksel Türk El Sanatları-I 927003 1 1 3

Dersin Amacı

İslamiyetten önceki ve sonraki dönemlerde Türk sanatı tarihi ve kavramı, el sanatı üretimi, el sanatlarının kavram kargaşası, etnoğrafya müzesi ve etnografik eşya, Geleneksel Türk el Sanatlarının sınıflandırılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğretim Görevlisi Coşkun YANAR

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İsmail ÖZTÜRK, Geleneksel Türk El Sanatlarına Giriş, Dokuz Eylül Yay., izmir, 2003./ Doğan Kuban, Çağlar Boyunca Türkiye Sanatının Anahatları, YKY, İstanbul 2012.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

İslamiyetten önceki ve sonraki dönemlerde Türk sanatı tarihi ve kavramı, el sanatı üretimi, el sanatlarının kavram kargaşası, etnoğrafya müzesi ve etnografik eşya, Geleneksel Türk el Sanatlarının sınıflandırılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 2 15 30
29 Bireysel Çalışma 1 15 15
54 Ev Ödevi 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin İçerik bilgilendirmesi. Kültür nedir?
2 Maddi kültür üretimi ve el sanatı üretimi. GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI.pptx
3 El sanatı üretimi ve kavram kargaşası. GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI.pptx
4 Cumhuriyet dönemi ve Cumhuriyet öncesi el sanatları. GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI.pptx
5 Anadolu Türk İslam sanatı kavramı. GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI.pptx
6 Etnografik eşya ve etnografya müzesi GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI.pptx
7 El sanatları ve endüstrileşme, el sanatlarının sınıflandırılması ve etnografik eşya. GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI.pptx
8 "El sanatı" ve "sanat" kavramları, el sanatlarının günümüzdeki sorunları. GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI.pptx
9 ARA SINAV
10 Geleneksel Türk el sanatları, Osmanlıda nakkaşhane faaliyetleri. GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI.pptx
11 Osmanlı minyatür sanatı. GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI.pptx
12 Osmanlı tezhip ve hat sanatı GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI.pptx
13 Ebru sanatı GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI.pptx
14 Osmanlıda mimari süsleme sanatları GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI.pptx
15 DÖNEM SONU SINAVI
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1151839 İslamiyetten önceki ve sonraki dönemlerde Türk sanatı tarihi ve kavramı
2 1183952 El sanatı üretimi
3 1185285 El sanatlarının kavram kargaşası
4 1186651 Etnoğrafya müzesi ve etnografik eşya
5 1186765 Geleneksel Türk el Sanatlarının sınıflandırılması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65269 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
2 65270 Tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
3 65271 İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama becerisi
4 65272 Disiplinlerarası takımlarda çalışabilme becerisi
5 65273 Tasarımla ilgili problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
6 65274 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
7 65275 Etkin iletişim kurma becerisi
8 65276 Mimari projelerde iş takibi tanımlama ve çözümleme becerisi
9 65277 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci
10 65278 Çağın sorunları hakkında bilgi
11 65279 Mimari uygulamalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi
12 65280 Mimarlar ve dekoratörler için gerekl iolan iş organizasyonu, proje takibi, koordineli çalışma prensiplerini sağlayabilen elemanlar yetiştirmek
13 65281 Görsel ve uygulamalı sanatlarda ihtiyaçlaroına cevap verebilecek düzeyde teorik bilgisini uygulamaya aktarabilen elemenlar yetiştirmek
14 65282 Görsel sanatların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim
15 65283 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
16 65284 Tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
17 65285 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
18 65291 Mimari projelerde iş takibi tanımlama ve çözümleme
19 65286 Çağın sorunları hakkında bilgi
20 65287 Görsel sanatların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim
21 65288 Disiplinlerarası takımlarda çalışabilme
22 65289 Etkin iletişim kurma becerisi
23 65290 Mimari uygulamalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma
24 65292 İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 2 3 1 4 4 4 5 5 3 3 5 5 1 1 3 1 5 3 2 2 1 1
2 1 1 2 3 1 4 4 4 5 5 3 3 5 5 1 1 3 1 5 3 2 2 1 1
3 1 1 2 3 1 4 4 4 5 5 3 3 5 5 1 1 3 1 5 3 2 2 1 1
4 1 1 2 3 1 4 4 4 5 5 3 3 5 5 1 1 3 1 5 3 2 2 1 1
5 1 1 2 3 1 4 4 4 5 5 3 3 5 5 1 1 3 1 5 3 2 2 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek