Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MDP107 Mimari Dekoratif Teknikler-I 927003 1 1 5

Dersin Amacı

malzeme bilgisi, kalemişleri, geleneksel türk motiflerinin çizim-boyama teknikleri ve yüzeye uygulama tekniklerinin incelenmesi, alçı döküm kalıp yontu ve rölyef uygulamaları. Uygulama çalışmaları ile takım çalışması bilincinin geliştirilmesi ve diğer sanat dallarındaki uzmanlar ile çalışabilme yeteneğinin sağlanması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğretim Görevlisi Uğur Karataş

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. İnci Birol, Çiçek Derman; Türk Tezyini Sanatlarında Motifler 2. İnci Birol; Türk Tezyini Sanatlarında Desen 3. Yetiş, E. (2015, 21-24 Ekim). Tarihi Duvar Resimlerinde Kullanılan Boya ve Bağlayıcılar. Uluslararası XIX. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumunda sunuldu. Manisa. 4. Renda, G. (1985). 19. Yüzyılda Kalemişi Nakış-Duvar Resmi. Tanzimattan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi içinde (c.6, 1530-1534). İstanbul: İletişim Yayınları. 5. Ödekan, A. (1997). Kalemişi maddesi. Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi (c2,933-934), İstanbul: Yapı Endüstri Merkezi Yayınları. 6. İrteş, M. S. (1985). Kalem İşlerimizin Bugünü ve Yarını. Türkiye’de Sanatın Bugünü ve Yarını, 425-432. 7. Demiriz, Y. (1999). Osmanlı Kalem İşleri.Osmanlı Ansiklopedisi. (11, 297-304), Ankara. Yeni Türkiye Yayınları. 8. Arseven, C. E. (1983). Kalemkari maddesi. Sanat Ansiklopedisi. 2. İstanbul. Milli Eğitim Basımevi. s. 916.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Malzeme bilgisi, kalemişi sanatı tarihi ile ilgili genel bilgi, geleneksel türk motiflerinin çizim- boyama teknikleri ve yüzeye uygulama teknikleri, kalemişi teknikleri, altın varak uygulamaları alçı döküm-kalıp yontu ve rölyef uygulamaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
6 Uygulama/Pratik 1 80 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 13 5 65
6 Uygulama/Pratik 2 10 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 5 10
54 Ev Ödevi 6 5 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin amacı ve tanıtımı.
2 Kalemişi tekniği, kalemişinde kullanılan motifler. Kalemişi tekniği, kalemişinde kullanılan motifler.
3 Kalemişi tekniğinde kullanılan motifler. Kalemişi tekniği, kalemişinde kullanılan motifler.
4 Kalemişi tekniğinde kompozisyon özellikleri.
5 Kalemişi tekniğinde kompozisyon özellikleri. Kalemişi tekniğinde kompozisyon özellikleri.
6 Kalemişinde kullanılan kompozisyonların eskizleri üzerinde kuru boya ile renklendirme ve paftalama çelişmaları.
7 Kalemişi tekniğinde uygulama metodları ve fırça kullanımı.
8 Fırça çalışmaları, ıstaka kullanımı ve çeşitli uygulama çalışmaları. Fırça çalışmaları, ıstaka kullanımı ve çeşitli uygulama çalışmaları.
9 ARA SINAV UYGULAMA ÇALIŞMASI
10 Fırça çalışmaları, ıstaka kullanımı ve çeşitli uygulama çalışmaları.
11 reprödüksiyon desen çalışmaları, kuru boya ile renklendirme ve paftalama çalışmaları
12 reprödüksiyon desen çalışmaları, kuru boya ile renklendirme ve paftalama çalışmaları reprödüksiyon desen çalışmaları, kuru boya ile renklendirme ve paftalama çalışmaları
13 Kalemişinde kullanılan tekniklerden altın varak uygulama teknikleri.
14 Kalemişinde kullanılan tekniklerden altın varak uygulama teknikleri. Kalemişinde kullanılan tekniklerden altın varak uygulama teknikleri.
15 DÖNEM SONU UYGULAMA ÇALIŞMASI
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1219021 Duvar resmi ve kalemişi çalışmalarındaki malzeme bilgisi becerisi
2 1219274 Osmanlı mimarisindeki süslemelerde kullanılan motifleri uygulama becerisi
3 1219804 Süslemelerde kullanılan teknikleri uygulama becerisi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65269 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
2 65270 Tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
3 65271 İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama becerisi
4 65272 Disiplinlerarası takımlarda çalışabilme becerisi
5 65273 Tasarımla ilgili problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
6 65274 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
7 65275 Etkin iletişim kurma becerisi
8 65276 Mimari projelerde iş takibi tanımlama ve çözümleme becerisi
9 65277 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci
10 65278 Çağın sorunları hakkında bilgi
11 65279 Mimari uygulamalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi
12 65280 Mimarlar ve dekoratörler için gerekl iolan iş organizasyonu, proje takibi, koordineli çalışma prensiplerini sağlayabilen elemanlar yetiştirmek
13 65281 Görsel ve uygulamalı sanatlarda ihtiyaçlaroına cevap verebilecek düzeyde teorik bilgisini uygulamaya aktarabilen elemenlar yetiştirmek
14 65282 Görsel sanatların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim
15 65283 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
16 65284 Tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
17 65285 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
18 65291 Mimari projelerde iş takibi tanımlama ve çözümleme
19 65286 Çağın sorunları hakkında bilgi
20 65287 Görsel sanatların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim
21 65288 Disiplinlerarası takımlarda çalışabilme
22 65289 Etkin iletişim kurma becerisi
23 65290 Mimari uygulamalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma
24 65292 İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 1 2 3 4 2 5 4 5 3 4 5 4 4 2 1 2 4 5 3 2 4 5 5 5
2 4 5 5 4 5 4 2 3 3 2 3 3 5 4 4 5 4 3 2 5 3 2 3 3
3 4 5 5 4 5 4 2 3 3 2 3 3 5 4 4 5 4 3 2 5 3 2 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek