Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MDP104 Görsel Algı-II 927001 1 2 3

Dersin Amacı

GÖRSEL ALGILAMA RENK TANIMI VE KAVRAMLARINI ÖĞRETMEK

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Coşkun YANAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. GÖRSEL ALGILAMA-"Sanatta Yaratıcı Süreç" Doç.Dr. Adem GENÇ-Yrd. Doç. Ahmet SİPAHİOĞLU 2. SANAT VE EĞİTİM-Yaratıcılık-Sanat Sorunları-Kuramları ve Eleştirisi- Eğitimle İlişkiler Doç. Dr. İnci SAN 3. SANATI GÖRMEK-Bates lowry 4. SANATTA DEVRİM-Nazan / Mazhar İPŞİROĞLU

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

ALGISAL KAVRAMLAR: ŞEKİL-BİÇİM (FORM)-DENGE-ESPAS (PERPEKTİF YANILMA)-İFADE. GÖRSEL DÜŞÜNCE-KAVRAMLARIN ŞEKİLLERE DÖNÜŞMESİ-SOYUTLAMA-RESİMLER-İMGELER-İŞARETLER-RENK BİLGİSİ-RENK PERSPEKTİFİ-RENK PSİKOLOJİSİ-RENK KALİTELERİ/BOYUTLARI

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 20 1
54 Ev Ödevi 2 80 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 9 9
5 Derse Katılım 14 2 28
12 Takım/Grup Çalışması 2 5 10
54 Ev Ödevi 4 5 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 RENK VE TANIMI GÖRSEL ALGI.pptx
2 RENKLE İLGİLİ KAVRAMLAR GÖRSEL ALGI II sunum yazısı.docx
Görsel Algı Sunum yazısı
3 IŞIKTA VE BOYADA RENK GÖRSEL ALGI II sunum yazısı.docx
Görsel Algı Sunum yazısı
4 RENKLERİN SINIFLANDIRILMASI VE ETKİLEŞİMLERİ GÖRSEL ALGI II sunum yazısı.docx
Görsel Algı Sunum yazısı
5 GÖRSEL SUNUMLAR GÖRSEL ALGI.pptx
Görsel Algı Sunum
6 RENKLERİN NİTELİKLERİNE GÖRE ETKİLEŞİMLERİ GÖRSEL ALGI II sunum yazısı.docx
7 RENKLERİN BİRBİRLERİNE GÖRE DURUMLARI GÖRSEL ALGI.pptx
8 RENKTE DOYGUNLUK:KOYU-AÇIK DEĞERLER, KARŞITLIKLAR, KROMATİK VE AKROMATİK DEĞERLER GÖRSEL ALGI.pptx
9 Arasınav
10 RENKTE PERSPEKTİF ETKİLER storage/app/public/cyanar/94992
11 RENKTE BASKINLIKLAR VE DÖNEM ARAŞTIRMALARI storage/app/public/cyanar/94992
12 RENK KALİTELERİ:LUSTRE-LUMINOUSTY-GLOW RENK BOYUTLARI: HUE-SATURASYON-PARLAKLIK-KROMA-KROMATİK-TON-GÖLGE-TİNT GÖRSEL ALGI II sunum yazısı.docx
13 MİMARİDE VE RESİMDE RENK-MEKAN İLŞKİSİ GÖRSEL ALGI II sunum yazısı.docx
14 DÖNEM SONU ARAŞTIRMA KONULARI İNCELEME
15 DÖNEM SONU ARAŞTIRMA KONULARI SUNUMU
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1185466 Fiziksel sistemde renk kavramını tanımlar.
2 1187061 Işık ve boya renklerini ayırt eder.
3 1166370 Işık ve rengin görsel algıya etkisini tartışır.
4 1168564 Rengin perspektif etkilerini tartışır.
5 1181583 Mimari de ve resimde renk- mekan ilişkisini tartışır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65269 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
2 65270 Tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
3 65271 İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama becerisi
4 65272 Disiplinlerarası takımlarda çalışabilme becerisi
5 65273 Tasarımla ilgili problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
6 65274 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
7 65275 Etkin iletişim kurma becerisi
8 65276 Mimari projelerde iş takibi tanımlama ve çözümleme becerisi
9 65277 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci
10 65278 Çağın sorunları hakkında bilgi
11 65279 Mimari uygulamalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi
12 65280 Mimarlar ve dekoratörler için gerekl iolan iş organizasyonu, proje takibi, koordineli çalışma prensiplerini sağlayabilen elemanlar yetiştirmek
13 65281 Görsel ve uygulamalı sanatlarda ihtiyaçlaroına cevap verebilecek düzeyde teorik bilgisini uygulamaya aktarabilen elemenlar yetiştirmek
14 65282 Görsel sanatların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim
15 65283 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
16 65284 Tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
17 65285 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
18 65291 Mimari projelerde iş takibi tanımlama ve çözümleme
19 65286 Çağın sorunları hakkında bilgi
20 65287 Görsel sanatların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim
21 65288 Disiplinlerarası takımlarda çalışabilme
22 65289 Etkin iletişim kurma becerisi
23 65290 Mimari uygulamalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma
24 65292 İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 3 3 4 4 2 4 2 3 4 5 5 5 3 4 2 3 3 2 2 2 2 3
2 3 2 3 3 4 4 3 4 2 3 4 5 5 5 3 4 2 2 3 2 3 2 3 2
3 3 4 4 2 2 4 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 4 4 3 4 3 4 3
4 4 2 2 2 3 4 2 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4
5 3 2 3 4 3 3 2 2 2 5 3 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek