Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MDP138 Mimari Dekoratif Teknikler-II 927003 1 2 5

Dersin Amacı

Duvar resmi ve kalemişi tekniklerini günümüz mimari dekorasyonunda kullanabilmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Uğur Karataş

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çiçek Derman- İnci Birol, Türk Tezyini Sanatlarında Motifler, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul 2004; İnci Birol, Türk Tezyini Sanatlarında Desen Tasarımı, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul 2008.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Duvar resimleri, Fresko-Skraffito tekniklerinin incelenmesi ve bu konularla ilgili tasarım ve uygulamalarının yapılması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 1 30 1
6 Uygulama/Pratik 1 30 1
2 Final Sınavı 1 50 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 13 5 65
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 5 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 5 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türk Süslemelerinde Motif, Pafta, Renk
2 Kalemişinde kompozisyon oluşturma ve paftalama
3 Kalemişinde yüzeye aktarma yöntemleri ve desen büyütme
4 Kalemişinde kullanılan renkler ve renk kombinasyonları
5 Uygulama için desen araştırması
6 Desenin eskizi üzerinde renk denemeler
7 Uygulama deseninin yüzeye aktarımı
8 Fresko, malakari ve edirnekari teknikleri
9 Fresko, malakari ve edirnekari teknikler
10 Ara Sınav
11 Fresko uygulama
12 Fresko uygulama
13 Farklı kalemişi teknikleri kullanılarak altın varak ve boya ile ile uygulama
14 Farklı kalemişi teknikleri kullanılarak altın varak ve boya ile ile uygulama
15 Final
16 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1275692 Duvar resmi ve kalemişi çalışmalarını uygulayabilme becerisi
2 1275693 -Günümüz mimari dekorasyon tekniklerinde geleneksel teknikleri uygulayabilme becerisi
3 1275694 Eski dönemlerde yapılmış Türk süslemelerini tanıma becerisi
4 1275695 Eski dönemlerde yapılmış Türk süslemeler üzerinde eksik tamamlama becerisi
5 1275696 Eski dönemlerde yapılmış Türk süslemeler üzerinde eksik tamamlama becerisi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65269 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
2 65270 Tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
3 65271 İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama becerisi
4 65272 Disiplinlerarası takımlarda çalışabilme becerisi
5 65273 Tasarımla ilgili problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
6 65274 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
7 65275 Etkin iletişim kurma becerisi
8 65276 Mimari projelerde iş takibi tanımlama ve çözümleme becerisi
9 65277 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci
10 65278 Çağın sorunları hakkında bilgi
11 65279 Mimari uygulamalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi
12 65280 Mimarlar ve dekoratörler için gerekl iolan iş organizasyonu, proje takibi, koordineli çalışma prensiplerini sağlayabilen elemanlar yetiştirmek
13 65281 Görsel ve uygulamalı sanatlarda ihtiyaçlaroına cevap verebilecek düzeyde teorik bilgisini uygulamaya aktarabilen elemenlar yetiştirmek
14 65282 Görsel sanatların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim
15 65283 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
16 65284 Tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
17 65285 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
18 65291 Mimari projelerde iş takibi tanımlama ve çözümleme
19 65286 Çağın sorunları hakkında bilgi
20 65287 Görsel sanatların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim
21 65288 Disiplinlerarası takımlarda çalışabilme
22 65289 Etkin iletişim kurma becerisi
23 65290 Mimari uygulamalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma
24 65292 İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 3 3 5 4 3 5 5 3 5 5 4 4 3 5 3 4 4 4 3 4 3 4
2 3 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 3 5 4 2 4 4 4 2 2 2
3 4 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4
4 4 5 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3
5 4 5 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek