Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MDP114 Geleneksel Türk El Sanatları-II 927003 1 2 3

Dersin Amacı

Orta Asya'dan başlayarak Ortaçağ Selçuklu dönemine kadar Türk sanatındaki sanat dallarını, önemli mimari yapıları ve mimari öğeleri kavramak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğretim Görevlisi Coşkun YANAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İsmail Öztürk, Geleneksel Türk El Sanatlarına Giriş, Dokuz Eylül Yayınları, İzmir 2003; Doğan Kuban, Çağlar Boyunca Türkiye Sanatının Anahatları, Yapı Kredi yay., İstanbul 2004; Oktay Aslanapa, Türk Sanatı, Remzi Kitabevi, İstanbul 2004; Metin Sözen, Geleneksel Türk el Sanatları, Milliyet Yay. İstanbul 1998.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Birinci yarıyıl içeriği ile ilgili slayt gösterimi ve öğrencinin araştırmaya yönlendirilmesi amaçlı seminer çalışmalarının yapılması ve yıl (dönem) sonu değerlendirilmesi. Uygulamalı olarak yazma, batik, ebru, bezeme, nakış, işleme ve dokuma motiflerinde etüdler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 2 10 20
54 Ev Ödevi 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sanat ve Zanaat kavramları (Görseller ile birlikte) TÜRK HALI SANATI.docx
Türk Halı Sanatı
2 Türk Sanatı Kavramı (Görseller ile birlikte) Türk Halı Sanatı
TÜRK HALI SANATI.docx
3 Orta Asya Türk Sanatı (Görseller ile birlikte) TÜRK HALI SANATI.docx
Türk Halı Sanatı
4 Dokumacılık ve Pazırık Halısı Türk Halı Sanatı
5 Anadolu Uygarlıkları ve Ortaçağ Türk Sanatı TÜRK HALI SANATI.docx
Türk Halı Sanatı
6 Ortaçağ Türk Sanatı (Görseller ile birlikte) Türk Halı Sanatı sunum
7 Ortaçağ Türk Sanatı (Görseller ile birlikte) Türk Halı Sanatı sunum
8 Türk İslam Mimarisi ve Yapı Örnekleri Türk Halı Sanatı sunum
9 Türk İslam Mimarisi ve Yapı Örnekleri Türk Halı Sanatı sunum
10 ARA SINAV
11 Ortaçağ Anadolu Türk Mimarisinde Mimari Öğeler
12 Seramik (Çini), Mozayik, Kündekari ve Taş İşçiliği Süsleme Sanatı.doc
13 Halı-Kilim, Kat’ı, Kuyumculuk ve diğer el sanatları Süsleme Sanatı
Süsleme Sanatı.doc
14 Öğrenci Sunumları
15 FİNAL

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1199250 Sanat ve zanaat kavramlarını öğrenme becerisi
2 1200294 Orta Asya Türk Sanatının öğelerini kavrama becerisi
3 1200757 Ortaçağ Anadolu Türk Sanatının öğelerini kavrama becerisi
4 1200890 Türk Sanatının günümüz koşullarında değerlendirme becerisi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65269 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
2 65270 Tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
3 65271 İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama becerisi
4 65272 Disiplinlerarası takımlarda çalışabilme becerisi
5 65273 Tasarımla ilgili problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
6 65274 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
7 65275 Etkin iletişim kurma becerisi
8 65276 Mimari projelerde iş takibi tanımlama ve çözümleme becerisi
9 65277 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci
10 65278 Çağın sorunları hakkında bilgi
11 65279 Mimari uygulamalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi
12 65280 Mimarlar ve dekoratörler için gerekl iolan iş organizasyonu, proje takibi, koordineli çalışma prensiplerini sağlayabilen elemanlar yetiştirmek
13 65281 Görsel ve uygulamalı sanatlarda ihtiyaçlaroına cevap verebilecek düzeyde teorik bilgisini uygulamaya aktarabilen elemenlar yetiştirmek
14 65282 Görsel sanatların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim
15 65283 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
16 65284 Tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
17 65285 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
18 65291 Mimari projelerde iş takibi tanımlama ve çözümleme
19 65286 Çağın sorunları hakkında bilgi
20 65287 Görsel sanatların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim
21 65288 Disiplinlerarası takımlarda çalışabilme
22 65289 Etkin iletişim kurma becerisi
23 65290 Mimari uygulamalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma
24 65292 İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 1 4 2 5 3 5 2 2 5 5 4 4 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 1 4 2 5 3 5 2 2 5 5 4 4 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 1 4 2 5 3 5 2 2 5 5 4 4 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 1 4 2 5 3 5 2 2 5 5 4 4 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek