Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MDP239 Mimari Dekoratif Teknikler-III 927003 2 3 5

Dersin Amacı

Üç boyutlu mimari dekor tekniklerini kavrayabilme uygulayabilme becerisini sağlamak, takım çalışması bilincinin geliştirilmesi ve diğer sanat dallarındaki uzmanlar ile çalışabilme yeteneğinin sağlanması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğretim Görevlisi Coşkun YANAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çiçek Derman- İnci Birol, Türk Tezyini Sanatlarında Motifler, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul 2004; İnci Birol, Türk Tezyini Sanatlarında Desen Tasarımı, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul 2008. Yıldız demiriz, İslam sanatında Geometrik Süsleme, Hayalperest Yayınevi, İstanbul 2017. Süsleme Resmi Ve Süsleme Sanatları-M.E.B.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Malzeme bilgisi, üç boyutlu birim tekrar çalışmaları, mimaride kullanılan dekoratif ürünlerin malzeme bilgisi, bu ürünlerin kullanımı-tasarımı-projelendirme-uygulama

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 12 12
2 Final Sınavı 1 12 12
6 Uygulama/Pratik 2 50 100

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders hakkında bilgi verilir Mimari Dekoratif Teknikleri III.docx
2 Malzeme bilgisi verilir Mimari Dekoratif Teknikleri III.docx
3 Örnek çalışmalar gösterilir, üzerinde tartışılır. Mimari Dekoratif Teknikleri III.docx
4 Türk-İslam mimarisinde kullanılan birim tekrar motifler üzerinde çalışılır Mimari Dekoratif Teknikleri III.docx
5 Her öğrenci Selçuklu Mimarisi örneklerinden bir çalışmanın detayını çıkarır ve rölyef çalışması olarak başlar. Mimari Dekoratif Teknikleri III.docx
6 Rölyef çalışması Mimari Dekoratif Teknikleri III.docx
7 Rölyef çalışması Mimari Dekoratif Teknikleri III.docx
8 Rölyef çalışması Mimari Dekoratif Teknikleri III.docx
9 Ara sınav
10 Ayna çerçevesi ve saat tasarımları incelenir. Mimari Dekoratif Teknikleri III.docx
11 Tasarım çalışması Mimari Dekoratif Teknikleri III.docx
12 Tasarım çalışması Mimari Dekoratif Teknikleri III.docx
13 Tasarım çalışması Mimari Dekoratif Teknikleri III.docx
14 Tasarım çalışması Mimari Dekoratif Teknikleri III.docx
15 Final
16 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1272626 Örneklerin incelenmesi
2 1272627 Uygulama ödev ve atelye çalışmaları
3 1272628 İç ve dış mekan dekorasyona yönelik çalışabilme becerisi
4 1272629 İç ve dış mekan dekorasyona yönelik çalışabilme becerisi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65269 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
2 65270 Tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
3 65271 İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama becerisi
4 65272 Disiplinlerarası takımlarda çalışabilme becerisi
5 65273 Tasarımla ilgili problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
6 65274 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
7 65275 Etkin iletişim kurma becerisi
8 65276 Mimari projelerde iş takibi tanımlama ve çözümleme becerisi
9 65277 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci
10 65278 Çağın sorunları hakkında bilgi
11 65279 Mimari uygulamalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi
12 65280 Mimarlar ve dekoratörler için gerekl iolan iş organizasyonu, proje takibi, koordineli çalışma prensiplerini sağlayabilen elemanlar yetiştirmek
13 65281 Görsel ve uygulamalı sanatlarda ihtiyaçlaroına cevap verebilecek düzeyde teorik bilgisini uygulamaya aktarabilen elemenlar yetiştirmek
14 65282 Görsel sanatların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim
15 65283 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
16 65284 Tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
17 65285 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
18 65291 Mimari projelerde iş takibi tanımlama ve çözümleme
19 65286 Çağın sorunları hakkında bilgi
20 65287 Görsel sanatların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim
21 65288 Disiplinlerarası takımlarda çalışabilme
22 65289 Etkin iletişim kurma becerisi
23 65290 Mimari uygulamalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma
24 65292 İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5
2 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4
3 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 3
4 4 4 4 5 4 3 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek