Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MDP241 Ebru Sanatı 927003 2 3 5

Dersin Amacı

Geleneksel Türk sanatlarından ebru sanatının tanıtılması ve geleneksel ebru uygulamaları yapmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Coşkun YANAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sadrettin Özçemi, Ebru, BİKSAD, İstanbul 2010 Fuat Başar- Yavuz Tiryaki,Türk Ebru Sanatı, Gözen Yayınları, İstanbul 2000 Hikmet Barutçugil, Türklerin Ebru Sanatı, KBY,Ankara 2007 Hikmet Barutçugil, Suyun Rüyası Ebru, Ebristan Yayınları, İstanbul 2005

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ebru sanatı hakkında bilgi sahibi olup geleneksel ebru sanatını yapabilme bilgi ve becerileri elde etmek. Ebru malzemelerini tanıma, malzeme elde etme, kullanma ve ebru yapabilme bilgi ve becerileri elde etmek.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 12 12
2 Final Sınavı 1 12 12
6 Uygulama/Pratik 2 50 100

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ebru sanatı hakkında bilgi verilerek ebru yapımında araç gereçler hakkında bilgi verilir.
2 Fırça yapmak için atkuyruğu ve gül dalı temin etmek. Gül dalına fırça bağlama
3 Kitre hazırlamak. ( Haftalık kitre hazırlamak için gruplar oluşturur ve uygulamalarda önceden kitrenin hazırlanması sağlanır.) Sığır ödü kaynatmak
4 Toprak boya hakkında bilgi verilerek boya ezilir.
5 Biz yapmak, tarak yapmak, kurutma tezgâhı yapmak. ( Bu araçlar varsa yapımları birer örnekle gösterilir.)
6 Kitre ayarı ( kitre su karışımı- kitrenin kıvamı) ve boya ayarı ( boya öd- su karışımı) yapmak. Bu ayarlar örneklerle anlatılır.
7 Fırça kullanmak, renk uyumu, tekneye kâğıt yerleştirme konuları anlatılır. Battal ebru yapmak
8 Battal ebru yapmak
9 Arasınav
10 Battal ebru yapmak
11 Gelgit ebru yapmak
12 Şal ebru yapmak
13 Taraklı ebru yapımı
14 Hafif ebru ve Akkase ebru yapımı
15 Yılsonu Sınavı
16 Yılsonu Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1293428 1. Ebru araç gereçlerini tanıyabilecek ve ebru için hazırlık yapabilecek.
2 1293429 2. Ebru çeşitlerini tanıyabilecek ve battal ebru, şal, gelgit, hafif ebru yapabilecek.
3 1293430 3. Ebru sanatçılarını tanıyabilecek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65269 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
2 65270 Tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
3 65271 İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama becerisi
4 65272 Disiplinlerarası takımlarda çalışabilme becerisi
5 65273 Tasarımla ilgili problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
6 65274 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
7 65275 Etkin iletişim kurma becerisi
8 65276 Mimari projelerde iş takibi tanımlama ve çözümleme becerisi
9 65277 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci
10 65278 Çağın sorunları hakkında bilgi
11 65279 Mimari uygulamalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi
12 65280 Mimarlar ve dekoratörler için gerekl iolan iş organizasyonu, proje takibi, koordineli çalışma prensiplerini sağlayabilen elemanlar yetiştirmek
13 65281 Görsel ve uygulamalı sanatlarda ihtiyaçlaroına cevap verebilecek düzeyde teorik bilgisini uygulamaya aktarabilen elemenlar yetiştirmek
14 65282 Görsel sanatların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim
15 65283 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
16 65284 Tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
17 65285 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
18 65291 Mimari projelerde iş takibi tanımlama ve çözümleme
19 65286 Çağın sorunları hakkında bilgi
20 65287 Görsel sanatların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim
21 65288 Disiplinlerarası takımlarda çalışabilme
22 65289 Etkin iletişim kurma becerisi
23 65290 Mimari uygulamalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma
24 65292 İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5
2 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 3 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5
3 3 3 4 3 5 5 4 4 4 4 4 3 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek