Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SRP103 Genetik 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Gen ve genetik kavramlarının anlaşılması Karakterlerin genlerle ilişkisinin anlaşılması Genlerin yeni nesillere aktarım şeklinin anlaşılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi: Melike ÇEBİ KILIÇOĞLU

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Klug, W.S, Cummings, M.R, 2009. Genetik Kavramlar, 8.baskıdan Türkçe’ye çeviri, Çev. Ed. C. Önder, Palme Yayıncılık. 2.Klug, W.S, Cummings, M.R, 2000. Concepts of Genetics, Prentice Hall, 6th edition.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genetik kavramı ve dalları ve araştırma alanları.
2 Genetik denemelerindeki biomateryalin özellikleri
3 Genetikte karşılaşılan terimler ve semboller nükleik asitler.docx
4 Genetikte Gamet ve Hücre Bölünmeleri ders 4 genetik.docx
5 Genetikte Mendel ve Mendel Yasaları
6 Eş Baskınlık ve örnek çözümler
7 Monohibrit Çaprazlama ve örnek çözümler
8 Dihibrit Çaprazlama ve örnek çözümler
9 Trihibrit Çaprazlama-Çatal Çizgi Yöntemi ile örnek çözümler
10 Ara Sınav.
11 Gen etkileşimleri ve çokluallel etkileşimler
12 Gen etkileşimlerinde epistatik etkileşimler
13 Epistatik gen etkileşimlerine örnek çözümler
14 Poligenik katılım ve örnek çözümler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1122312 Mitoz ve mayoz bölünme ile genetik bilgi aktarımının nasıl yapıldığını öğrenir.
2 1118544 Mendel ilkeleri dışındaki genetik aktarım mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olur.
3 1149614 Mendel ilkelerine göre genlerin yeni nesillere aktarılma esaslarını öğrenir.
4 1118587 Genetiğin canlılık için önemini kavrar.
5 1130753 Genotip ve fenotip kavramlarını ayırt etmeyi ve çevre-gen etkileşimini kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65293 Serada üretim teknikleri ve yetiştiricilikle ilgili bilgileri kavrayabilme ve bu bilgileri serada uygulayabilme becerisine sahip olmalı.
2 65294 Serada kullanılan bitki tohumlarını, gübreleri, ilaçları, üretim ortamlarını, alet ve ekipmanları tanıyabilmeli.
3 65295 Sera bitkileriyle ilgili temel bilgilere (ekolojisi, fizyolojisi, botanik özellikleri) sahip olmalı.
4 65296 Sera bitkilerinde verimliliği etkileyen faktörleri açıklayabilmeli.
5 65297 Serada üretim ve yetiştiricilik için gerekli olan alet ve ekipmanları kullanabilme becerisine sahip olmalı.
6 65298 Sera toprağı ve üretim ortamlarının özelliklerini açıklayabilmeli.
7 65299 Sera bitkilerinin pazarlanması ve ekonomisi hakkında bilgi sahibi olmalı.
8 65300 Seracılıkla ilgili son gelişmeleri açıklayabilmeli ve takip edebilmeli
9 65301 Sera bitkilerinde görülen hastalık ve zararlılar ile beslenme bozukluklarını tanıyabilmeli.
10 65302 Seraların sınıflandırılması ve kurulması, planlanması ve projelenmesi, ısıtılması ve soğutulması, sulama yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmalı, sera yapım malzemelerini tanıyabilmeli.
11 65303 Temel bilgisayar kullanım bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımı kullanabilmeli.
12 65304 Grup halinde çalışabilmeli ve grup halinde çalışmanın önemini kavrayabilmeli.
13 65305 Bireysel iş imkanları ve istihdam alanları oluşturma becerisine sahip olmalı.
14 65306 Seracılıkla ilgili çalışmalarda, öngörülmeyen durumlarda ortaya çıkan sorunları belirlemeli ve çözüm bulabilmeli.
15 65307 Her türlü tabiat koşullarında çalışabilme ve uyum sağlama yeteneğine sahip olmalı.
16 65308 Serada üretimi yapılan bitki türlerinin yetiştiriciliğini yapabilmeli.
17 65309 Seralarda organik üretiminin önemini kavrayabilmeli ve organik üretim yapabilmeli.
18 65310 Seralarda toprağı kullanmadan da farklı üretim teknikleri uygulayabilmeli.
19 65311 Kendini ifade edebilecek ve aynı zamanda temel ve mesleki gereksinimlerini karşılayacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmalı. Atatürk İlke ve İnkılaplarını bilip özümsemeli ve hayatın her aşamasında ana dilini etkin kullanabilmeli.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 2 3
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek