Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SRP105 Genel Botanik 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere bitki hücre, doku ve organlarının genel özellikleri hakkında bilgi vermek ve temel seviyede bazı fizyolojik ve ekolojik mekanizmaları açıklamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi: Melike ÇEBİ KILIÇOĞLU

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bitkilerin genel özellikleri hakkında bilgi sahibi olacaktır. Bitkilerin, genel özelliklerini öğrenerek kök, gövde, yaprak ve üreme organları hakkında bilgi edinecektir. Bitki morfolojisi ve anatomisi ile sistematik hakkında genel bilgileri öğrenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
9 Problem Çözümü 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 1 2 2
54 Ev Ödevi 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bitki hücresinin genel özellikleri, yapı ve organizasyonu
2 Hücre zarının genel yapısı, maddelerin hücre zarından geçişi, sitoplazmanın genel yapısı ve özellikleri
3 Bitki hücresinde bulunan organeller (endoplazmik retikulum, golgi cisimciği, mitokondri, mikrozomlar, ribozomlar)
4 Bitki hücresindeki ergastik maddeler ve özellikleri
5 Plastidler, fotosentez olayı, fotosolunum
6 Çekirdek ve kromozomlar, nükleik asitler, protein sentezi, mitoz ve mayoz bölünme çekirdek ve kromozomlar-Nükleik asitler.docx
7 Hücre çeperinin oluşumu, geçitler ve plazmodesmata, bitkisel dokuların genel özellikleri, meristematik dokular
8 Bitkilerdeki sürekli dokuların sınıflandırılması, koruyucu dokunun yapısı ve özellikleri Ders -8- bitki dokuları.pdf
9 Temel doku (parenkima) ve destek dokunun (sklerenkima)ve iletim dokusunun yapısı ve özellikleri Ders -9- bitki dokuları.pdf
10 VİZE SINAVI
11 Salgı dokusunun yapısı ve özellikleri Ders -11- bitki dokuları.pdf
12 Bitkilerdeki vejetatif ve generatif organlar, kök ve gövdenin primer ve sekonder yapısı ve metamorfoz tipleri
13 Yaprağın iç ve dış yapısı, yaprak metamorfozları, bitkilerde üreme tipleri, çiçeğin genel yapısı ve özellikleri
14 Meyvenin genel yapısı ve özellikleri, meyve tipleri
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1438174 Hücre ile ilgili temel kavramları tanımlar
2 1364286 Bitki dokularını tanımlar ve görevlerini bilir.
3 1369606 Bitki organlarını tanımlar ve görevlerini bilir.
4 1446819 Botanik bilimi ile ilgili terimleri ve kavramları bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73025 Serada üretim teknikleri ve yetiştiricilikle ilgili bilgileri kavrayabilme ve bu bilgileri serada uygulayabilme becerisine sahip olmalı.
2 73026 Serada kullanılan bitki tohumlarını, gübreleri, ilaçları, üretim ortamlarını, alet ve ekipmanları tanıyabilmeli.
3 73027 Sera bitkileriyle ilgili temel bilgilere (ekolojisi, fizyolojisi, botanik özellikleri) sahip olmalı.
4 73028 Sera bitkilerinde verimliliği etkileyen faktörleri açıklayabilmeli.
5 73029 Serada üretim ve yetiştiricilik için gerekli olan alet ve ekipmanları kullanabilme becerisine sahip olmalı.
6 73030 Sera toprağı ve üretim ortamlarının özelliklerini açıklayabilmeli.
7 73031 Sera bitkilerinin pazarlanması ve ekonomisi hakkında bilgi sahibi olmalı.
8 73032 Seracılıkla ilgili son gelişmeleri açıklayabilmeli ve takip edebilmeli
9 73033 Sera bitkilerinde görülen hastalık ve zararlılar ile beslenme bozukluklarını tanıyabilmeli.
10 73034 Seraların sınıflandırılması ve kurulması, planlanması ve projelenmesi, ısıtılması ve soğutulması, sulama yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmalı, sera yapım malzemelerini tanıyabilmeli.
11 73035 Temel bilgisayar kullanım bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımı kullanabilmeli.
12 73036 Grup halinde çalışabilmeli ve grup halinde çalışmanın önemini kavrayabilmeli.
13 73037 Bireysel iş imkanları ve istihdam alanları oluşturma becerisine sahip olmalı.
14 73038 Seracılıkla ilgili çalışmalarda, öngörülmeyen durumlarda ortaya çıkan sorunları belirlemeli ve çözüm bulabilmeli.
15 73039 Her türlü tabiat koşullarında çalışabilme ve uyum sağlama yeteneğine sahip olmalı.
16 73040 Serada üretimi yapılan bitki türlerinin yetiştiriciliğini yapabilmeli.
17 73041 Seralarda organik üretiminin önemini kavrayabilmeli ve organik üretim yapabilmeli.
18 73042 Seralarda toprağı kullanmadan da farklı üretim teknikleri uygulayabilmeli.
19 73043 Kendini ifade edebilecek ve aynı zamanda temel ve mesleki gereksinimlerini karşılayacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmalı. Atatürk İlke ve İnkılaplarını bilip özümsemeli ve hayatın her aşamasında ana dilini etkin kullanabilmeli.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 1 5 4 5 3 4 1
3 5 2 5 5 1 3 5 3 3 5 2 3
4 5 1 5 5 1 3 3 5 1 3 5 5 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek