Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SRP101 Genel Sebzecilik 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Ülkemiz için ekonomik öneme sahip olan bazı sebze türlerinin yetiştirme tekniklerinin tanıtılması

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Ders içeriğine uygun olarak hazırlanmış ders notları kullanılmaktadır. 2. Genel Sebze Yetiştiriciliği (Prof. Dr. atilla GÜNAY); Sebzecilik (Prof. Dr. İsmail GÜVENÇ) isimli kitaplar, kaynak kitap olarak gösterilmektedir. 3. Dersin bazı konularında görsellerden oluşan PPT sunular kullanılmaktadır.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ülkemizde sebzeciliğin ekolojik istekleri , sebze üretim teknikleri , sebze bahçesi kurma , sebze yetiştiriciliğinde uygulanan bakım işlemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 8 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18
49 Performans 10 1 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sebzenin tanımı ve ülkemiz sebze tetiştiriciliğinin genel durumu
2 Sebzelerin insan beslenmesi ve sağlığı bakımından önemi Uygulama serasında yetiştirilen sebzelerin incelenmesi
3 Sebzelerin sınıflandırılması (botanik özelliklerine göre) Solanaceae familyası sebzelerinin ve tohumlarının tanıtılması
4 Sebzelerin sınıflandırılması (kültür şekillerine göre, yetişme mevsimlerine göre, yenilen kısımlarına göre ) Uygulama serasında tohum ekimi
5 Sebzecilik işletme şekilleri Cucurbitaceae familyası sebzelerinin ve tohumlarının tanıtılması
6 Sebze bahçesi tesisi Chenopodiaceae familyası sebzelerinin ve tohumlarının tanıtılması
7 Sebze yetiştiriciliğinde ekim nöbeti Leguminosae familyası sebzelerinin ve tohumlarının tanıtılması
8 Sebze üretim teknikleri Cruciferae familyası sebzelerinin ve tohumlarının tanıtılması
9 Fide yetiştiriciliği, önemi ve kaliteli fide Serada Uygulama
10 Ara sınav Serada Uygulama
11 Harç hazırlığı ve dezenfeksiyonu Compositae familyası sebzelerinin ve tohumlarının tanıtılması
12 Sebze bahçesinde bakım işleri; toprak işleme, tohum ekimi ve fide dikimi) Umbelliferae familyası sebzelerinin ve tohumlarının tanıtılması
13 Sebze yetiştiriciliğinde malç uygulaması ve önemi Serada Uygulama
14 Sebze bahçesinde bakım işleri; sulama, gübreleme, budama, hastalık zararlı ve yabancı ot mücadelesi
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1184365 Sebzeleri botanik olarak sınıflandırabilme
2 1186382 Sebzelerin iklim ve toprak isteklerini ve yetiştirme tekniklerini uygulayabilme
3 1189135 Sebze bahçesi kurabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65293 Serada üretim teknikleri ve yetiştiricilikle ilgili bilgileri kavrayabilme ve bu bilgileri serada uygulayabilme becerisine sahip olmalı.
2 65294 Serada kullanılan bitki tohumlarını, gübreleri, ilaçları, üretim ortamlarını, alet ve ekipmanları tanıyabilmeli.
3 65295 Sera bitkileriyle ilgili temel bilgilere (ekolojisi, fizyolojisi, botanik özellikleri) sahip olmalı.
4 65296 Sera bitkilerinde verimliliği etkileyen faktörleri açıklayabilmeli.
5 65297 Serada üretim ve yetiştiricilik için gerekli olan alet ve ekipmanları kullanabilme becerisine sahip olmalı.
6 65298 Sera toprağı ve üretim ortamlarının özelliklerini açıklayabilmeli.
7 65299 Sera bitkilerinin pazarlanması ve ekonomisi hakkında bilgi sahibi olmalı.
8 65300 Seracılıkla ilgili son gelişmeleri açıklayabilmeli ve takip edebilmeli
9 65301 Sera bitkilerinde görülen hastalık ve zararlılar ile beslenme bozukluklarını tanıyabilmeli.
10 65302 Seraların sınıflandırılması ve kurulması, planlanması ve projelenmesi, ısıtılması ve soğutulması, sulama yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmalı, sera yapım malzemelerini tanıyabilmeli.
11 65303 Temel bilgisayar kullanım bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımı kullanabilmeli.
12 65304 Grup halinde çalışabilmeli ve grup halinde çalışmanın önemini kavrayabilmeli.
13 65305 Bireysel iş imkanları ve istihdam alanları oluşturma becerisine sahip olmalı.
14 65306 Seracılıkla ilgili çalışmalarda, öngörülmeyen durumlarda ortaya çıkan sorunları belirlemeli ve çözüm bulabilmeli.
15 65307 Her türlü tabiat koşullarında çalışabilme ve uyum sağlama yeteneğine sahip olmalı.
16 65308 Serada üretimi yapılan bitki türlerinin yetiştiriciliğini yapabilmeli.
17 65309 Seralarda organik üretiminin önemini kavrayabilmeli ve organik üretim yapabilmeli.
18 65310 Seralarda toprağı kullanmadan da farklı üretim teknikleri uygulayabilmeli.
19 65311 Kendini ifade edebilecek ve aynı zamanda temel ve mesleki gereksinimlerini karşılayacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmalı. Atatürk İlke ve İnkılaplarını bilip özümsemeli ve hayatın her aşamasında ana dilini etkin kullanabilmeli.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 1 1
2 4 4 4 2 3 1 2 1 2 2 3
3 4 4 4 2 3 2 2 1 2 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek