Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SRP121 Bilgisayar Paket Program Kullanımı 927003 1 1 4

Dersin Amacı

Bilgisayar destekli çizim ve tasarım (CAD) konularındaki temel unsurların kavranılması, iki boyutlu teknik resim uygulamaları için Autocad programı kullanılarak bilgisayar ortamında çizim yapılabilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Elif DURMUŞ KINIK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İnternet eğitim videoları,Autocad kitap ve eğitim setleri

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İlgili bilgisayar programlarının yapısı, fonksiyonları, kullanımı ve bilgisayar ortamında sayısallaştırılması. Yazılımlar öğretildikten sonra tasarım aşamaları, tasarımı yapılmış bir projenin çiziminin yapılması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 30 30
5 Derse Katılım 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Autocad ekranının tanıtımı, durum çubuğunun tanıtımı ve uygulama
2 Çizim komutlarının tanımı
3 Çizim komutlarının anlatımı ve uygulamaları
4 Çizim komutlarının anlatımı ve uygulamaları
5 Çizim komutlarının anlatımı ve uygulamaları
6 Düzenleme komutlarının tanımı
7 Düzenleme komutları anlatımı ve uygulamaları
8 Nesne özellikleri araç çubuğunun tanıtımı
9 Katman özellikleri ve ayarları
10 Hatch özellikleri ve ayarları
11 Ölçülendirme teknikleri
12 Villa bahçesi peyzaj düzenleme projesi çizimi A3.jpg
13 Villa bahçesi peyzaj düzenleme projesi çizimi A3.jpg
14 Villa bahçesi peyzaj düzenleme projesi çizimi A3.jpg

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1280972 Autocad programını kullanarak iki boyutlu çizimler yapar
2 1280973 Teknik resim temel prensip ve kavramlarını bilir
3 1280974 Teknik resim çizimleri yapar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65293 Serada üretim teknikleri ve yetiştiricilikle ilgili bilgileri kavrayabilme ve bu bilgileri serada uygulayabilme becerisine sahip olmalı.
2 65294 Serada kullanılan bitki tohumlarını, gübreleri, ilaçları, üretim ortamlarını, alet ve ekipmanları tanıyabilmeli.
3 65295 Sera bitkileriyle ilgili temel bilgilere (ekolojisi, fizyolojisi, botanik özellikleri) sahip olmalı.
4 65296 Sera bitkilerinde verimliliği etkileyen faktörleri açıklayabilmeli.
5 65297 Serada üretim ve yetiştiricilik için gerekli olan alet ve ekipmanları kullanabilme becerisine sahip olmalı.
6 65298 Sera toprağı ve üretim ortamlarının özelliklerini açıklayabilmeli.
7 65299 Sera bitkilerinin pazarlanması ve ekonomisi hakkında bilgi sahibi olmalı.
8 65300 Seracılıkla ilgili son gelişmeleri açıklayabilmeli ve takip edebilmeli
9 65301 Sera bitkilerinde görülen hastalık ve zararlılar ile beslenme bozukluklarını tanıyabilmeli.
10 65302 Seraların sınıflandırılması ve kurulması, planlanması ve projelenmesi, ısıtılması ve soğutulması, sulama yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmalı, sera yapım malzemelerini tanıyabilmeli.
11 65303 Temel bilgisayar kullanım bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımı kullanabilmeli.
12 65304 Grup halinde çalışabilmeli ve grup halinde çalışmanın önemini kavrayabilmeli.
13 65305 Bireysel iş imkanları ve istihdam alanları oluşturma becerisine sahip olmalı.
14 65306 Seracılıkla ilgili çalışmalarda, öngörülmeyen durumlarda ortaya çıkan sorunları belirlemeli ve çözüm bulabilmeli.
15 65307 Her türlü tabiat koşullarında çalışabilme ve uyum sağlama yeteneğine sahip olmalı.
16 65308 Serada üretimi yapılan bitki türlerinin yetiştiriciliğini yapabilmeli.
17 65309 Seralarda organik üretiminin önemini kavrayabilmeli ve organik üretim yapabilmeli.
18 65310 Seralarda toprağı kullanmadan da farklı üretim teknikleri uygulayabilmeli.
19 65311 Kendini ifade edebilecek ve aynı zamanda temel ve mesleki gereksinimlerini karşılayacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmalı. Atatürk İlke ve İnkılaplarını bilip özümsemeli ve hayatın her aşamasında ana dilini etkin kullanabilmeli.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 4 4
2 4 4
3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek