Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SRP115 Mesleki Teknik Resim 927003 1 1 4

Dersin Amacı

Teknik resimin temel kurallarının ve çizim tekniklerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Mustafa Turkmen

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Teknik Resim 1

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
6 Uygulama/Pratik 1 60 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel olarak dersin amacı, tanımı ve kapsamı hakkında bilgilendirme yapılması
2 Teknik resimde kullanılan araç ve gereçlerin tanıtılarak kullanma esaslarının anlatımı
3 Çizgi çeşitlerinin anlatılması, ölçü ve ölçek kavramı
4 Temel geometrik çizim tekniklerine ait uygulamalar
5 Temel geometrik çizim tekniklerine ait uygulamalar
6 Temel geometrik çizim tekniklerine ait uygulamalar
7 İzdüşüm kavramının tanıtımı ve izdüşüm yöntemlerinin örneklerle anlatımı
8 İzdüşüm çizimleri
9 İzdüşüm çizimleri
10 Ara sınavı
11 Perspektif çizimler
12 Perspektif çizimler
13 Perspektif çizimler
14 Kesit görünüşler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
42677 1123870 Çizgi çeşitlerinin kullanması, ölçü ve ölçek kavramını kullanması. Temel geometrik çizim tekniklerini bilmesi , tekniklerine ait uygulamalaryapabilmesi. İzdüşüm çizimleri kavrayıp,Perspektif çizimler (izometrik ve kavalyer) yaparak,Kesit görünüşler çikarabilmeli Çizgi çeşitlerinin kullanması, ölçü ve ölçek kavramını kullanması. Temel geometrik çizim tekniklerini bilmesi , tekniklerine ait uygulamalaryapabilmesi. İzdüşüm çizimleri kavrayıp,Perspektif çizimler (izometrik ve kavalyer) yaparak,Kesit görünüşler çikarabilmeli Çizgi çeşitlerinin kullanması, ölçü ve ölçek kavramını kullanması. Temel geometrik çizim tekniklerini bilmesi , tekniklerine ait uygulamalaryapabilmesi. İzdüşüm çizimleri kavrayıp,Perspektif çizimler (izometrik ve kavalyer) yaparak,Kesit görünüşler çikarabilmeli

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65293 Serada üretim teknikleri ve yetiştiricilikle ilgili bilgileri kavrayabilme ve bu bilgileri serada uygulayabilme becerisine sahip olmalı.
2 65294 Serada kullanılan bitki tohumlarını, gübreleri, ilaçları, üretim ortamlarını, alet ve ekipmanları tanıyabilmeli.
3 65295 Sera bitkileriyle ilgili temel bilgilere (ekolojisi, fizyolojisi, botanik özellikleri) sahip olmalı.
4 65296 Sera bitkilerinde verimliliği etkileyen faktörleri açıklayabilmeli.
5 65297 Serada üretim ve yetiştiricilik için gerekli olan alet ve ekipmanları kullanabilme becerisine sahip olmalı.
6 65298 Sera toprağı ve üretim ortamlarının özelliklerini açıklayabilmeli.
7 65299 Sera bitkilerinin pazarlanması ve ekonomisi hakkında bilgi sahibi olmalı.
8 65300 Seracılıkla ilgili son gelişmeleri açıklayabilmeli ve takip edebilmeli
9 65301 Sera bitkilerinde görülen hastalık ve zararlılar ile beslenme bozukluklarını tanıyabilmeli.
10 65302 Seraların sınıflandırılması ve kurulması, planlanması ve projelenmesi, ısıtılması ve soğutulması, sulama yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmalı, sera yapım malzemelerini tanıyabilmeli.
11 65303 Temel bilgisayar kullanım bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımı kullanabilmeli.
12 65304 Grup halinde çalışabilmeli ve grup halinde çalışmanın önemini kavrayabilmeli.
13 65305 Bireysel iş imkanları ve istihdam alanları oluşturma becerisine sahip olmalı.
14 65306 Seracılıkla ilgili çalışmalarda, öngörülmeyen durumlarda ortaya çıkan sorunları belirlemeli ve çözüm bulabilmeli.
15 65307 Her türlü tabiat koşullarında çalışabilme ve uyum sağlama yeteneğine sahip olmalı.
16 65308 Serada üretimi yapılan bitki türlerinin yetiştiriciliğini yapabilmeli.
17 65309 Seralarda organik üretiminin önemini kavrayabilmeli ve organik üretim yapabilmeli.
18 65310 Seralarda toprağı kullanmadan da farklı üretim teknikleri uygulayabilmeli.
19 65311 Kendini ifade edebilecek ve aynı zamanda temel ve mesleki gereksinimlerini karşılayacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmalı. Atatürk İlke ve İnkılaplarını bilip özümsemeli ve hayatın her aşamasında ana dilini etkin kullanabilmeli.