Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SRP102 Örtü Altı Sebzeciliği I 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Örtüaltında sebze üretimi ile ilgili temel bilgileri öğretmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Dilek KANDEMİR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sevgican, A., 2002. Örtüaltı Sebzecililiği Cilt I. EÜ Ziraat Fakültesi Yayınları No : 528, İzmir. Örtüaltı Yetiştiriciliği. Zir.Yük.Müh. H. Eraslan Makaleler, Bildiriler Ders notları İnternet Ortamı PPT sunumlar

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Örtüaltı yetiştiriciliğinin genel durumu, örtüaltı yetiştiriciliğinin tarımdaki yeri ve önemi, üretimde kullanılan örtüaltı sistemleri, sera yerinin seçimini etki eden faktörler, sera klima düzenlemesi, harç hazırlığı, fide yetiştiriciliği, sera toprağının hazırlanması, malç uygulaması, dikim ve uygulanan bakım işlemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 5 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 5 15
49 Performans 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Seracılık ve turfandacılığın tanımı, Türkiye ve Dünya Seracılığı Sunu1+.pptx
2 Türkiye'de ve dünyada seracılığın gelişim süreci Tohum ekim harcı hazırlığı, tohum ekim yerlerinin ve kaplarının tanıtılması Sunu2+.pptx
3 Örtüaltı Sistemleri; malçlar, yüzeysel örtüler Tohum ekim harcı hazırlığı, tohum ekim yerlerinin ve kaplarının tanıtılması Sunu3+.pptx
3. hafta Malç Kullanımının Sebze Yetiştiriciliğinde Verim, Erkencilik Ve Kalite Üzerine Etkileri.pdf
4 Örtüaltı Sistemleri; mini tüneller, alçak plastik tüneller, yüksek plastik tüneller Serada domates, hıyar, patlıcan, biber, kavun, fasulye sebze türlerinin tohum ekimi Sunu4+.pptx
5 Örtüaltı Sistemleri; plastik seralar ve cam seralar Serada domates, hıyar, patlıcan, biber, kavun, fasulye sebze türlerinin tohum ekimi Sunu5+.pptx
6 Sera yerinin seçimini etkileyen ekolojik ve ekonomik faktörler Serada toprak hazırlığı Sunu6+.pptx
7 Harç hazırlığı ve fide yetiştiriciliği Serada toprak hazırlığı ve şaşırtma Sunu7+.pptx
8 Fide yetiştiriciliği ve gelişmler Türkiye sebze fidesi ÜRETİMİ.pdf
9 Ara sınav
10 Serada dikim yerlerinin hazırlanması ve dikim Serada dikim yerlerinin hazırlanması ve fide bakımı Sunu10+.pptx
11 Serada yetiştirilen sebze türlerinde budama Fidelerin seradaki yerlerine dikimi Sunu11+.pptx
12 Serada toprak işleme ve gübreleme Serada bakım işlemleri Sunu12+.pptx
13 Serada tarımsal mücadele Serada bakım işlemleri Sunu13+.pptx
14 Serada solarizasyon Serada bakım işlemleri Sunu14+.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1377162 Örtüaltı tarımının tarımdaki yeri ve önemini kavramak
2 1385307 Sera toprağının dikime hazır hale getirilmesi ve fide yetiştiriciliğini öğrenmek
3 1394586 Serada yetiştirilen sebzelerde bakım işlemlerini kavramak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73025 Serada üretim teknikleri ve yetiştiricilikle ilgili bilgileri kavrayabilme ve bu bilgileri serada uygulayabilme becerisine sahip olmalı.
2 73026 Serada kullanılan bitki tohumlarını, gübreleri, ilaçları, üretim ortamlarını, alet ve ekipmanları tanıyabilmeli.
3 73027 Sera bitkileriyle ilgili temel bilgilere (ekolojisi, fizyolojisi, botanik özellikleri) sahip olmalı.
4 73028 Sera bitkilerinde verimliliği etkileyen faktörleri açıklayabilmeli.
5 73029 Serada üretim ve yetiştiricilik için gerekli olan alet ve ekipmanları kullanabilme becerisine sahip olmalı.
6 73030 Sera toprağı ve üretim ortamlarının özelliklerini açıklayabilmeli.
7 73031 Sera bitkilerinin pazarlanması ve ekonomisi hakkında bilgi sahibi olmalı.
8 73032 Seracılıkla ilgili son gelişmeleri açıklayabilmeli ve takip edebilmeli
9 73033 Sera bitkilerinde görülen hastalık ve zararlılar ile beslenme bozukluklarını tanıyabilmeli.
10 73034 Seraların sınıflandırılması ve kurulması, planlanması ve projelenmesi, ısıtılması ve soğutulması, sulama yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmalı, sera yapım malzemelerini tanıyabilmeli.
11 73035 Temel bilgisayar kullanım bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımı kullanabilmeli.
12 73036 Grup halinde çalışabilmeli ve grup halinde çalışmanın önemini kavrayabilmeli.
13 73037 Bireysel iş imkanları ve istihdam alanları oluşturma becerisine sahip olmalı.
14 73038 Seracılıkla ilgili çalışmalarda, öngörülmeyen durumlarda ortaya çıkan sorunları belirlemeli ve çözüm bulabilmeli.
15 73039 Her türlü tabiat koşullarında çalışabilme ve uyum sağlama yeteneğine sahip olmalı.
16 73040 Serada üretimi yapılan bitki türlerinin yetiştiriciliğini yapabilmeli.
17 73041 Seralarda organik üretiminin önemini kavrayabilmeli ve organik üretim yapabilmeli.
18 73042 Seralarda toprağı kullanmadan da farklı üretim teknikleri uygulayabilmeli.
19 73043 Kendini ifade edebilecek ve aynı zamanda temel ve mesleki gereksinimlerini karşılayacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmalı. Atatürk İlke ve İnkılaplarını bilip özümsemeli ve hayatın her aşamasında ana dilini etkin kullanabilmeli.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 1 1 1
2 4 1 1 1 3 2 1 2 3 2 2 1 2 1
3 5 1 1 1 1 2 2 4 2 2 1 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek