Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SRP102 Örtü Altı Sebzeciliği I 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Örtüaltında sebze üretimi ile ilgili temel bilgileri öğretmek

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sevgican, A., 2002. Örtüaltı Sebzecililiği Cilt I. EÜ Ziraat Fakültesi Yayınları No : 528, İzmir. Örtüaltı Yetiştiriciliği. Zir.Yük.Müh. H. Eraslan Makaleler, Bildiriler Ders notları İnternet Ortamı PPT sunumlar

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Örtüaltı yetiştiriciliğinin genel durumu, örtüaltı yetiştiriciliğinin tarımdaki yeri ve önemi, üretimde kullanılan örtüaltı sistemleri, sera yerinin seçimini etki eden faktörler, sera klima düzenlemesi, harç hazırlığı, fide yetiştiriciliği, sera toprağının hazırlanması, malç uygulaması, dikim ve uygulanan bakım işlemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 5 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 5 15
49 Performans 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Seracılık ve turfandacılığın tanımı, Türkiye ve Dünya Seracılığı
2 Türkiye'de ve dünyada seracılığın gelişim süreci Tohum ekim harcı hazırlığı, tohum ekim yerlerinin ve kaplarının tanıtılması
3 Örtüaltı Sistemleri; malçlar, yüzeysel örtüler Tohum ekim harcı hazırlığı, tohum ekim yerlerinin ve kaplarının tanıtılması
4 Örtüaltı Sistemleri; mini tüneller, alçak plastik tüneller, yüksek plastik tüneller Serada domates, hıyar, patlıcan, biber, kavun, fasulye sebze türlerinin tohum ekimi
5 Örtüaltı Sistemleri; plastik seralar ve cam seralar Serada domates, hıyar, patlıcan, biber, kavun, fasulye sebze türlerinin tohum ekimi
6 Sera yerinin seçimini etkileyen ekolojik ve ekonomik faktörler Serada toprak hazırlığı
7 Harç hazırlığı ve fide yetiştiriciliği Serada toprak hazırlığı ve şaşırtma
8 Sera toprağının hazırlanması ve malçlama Serada toprak hazırlığı ve fide bakımı
9 Serada dikim yerlerinin hazırlanması ve dikim Serada dikim yerlerinin hazırlanması ve fide bakımı
10 Ara sınav
11 Serada klima düzenlemesi; seraların havalandırılması, aydınlatılması Fidelerin seradaki yerlerine dikimi
12 Serada klima düzenlemesi; seraların ısıtıması ve soğutulması Serada bakım işlemleri
13 Serada yetiştirilen sebzelerde bakım işlemleri (gübreleme, karbondioksit gübrelemesi, sulama) Serada bakım işlemleri
14 Serada yetiştirilen sebzelerde bakım işlemleri (budama ve hastalık ve zararlılarla mücadele) Serada bakım işlemleri
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1147849 Örtüaltı tarımının tarımdaki yeri ve önemini kavramak
2 1156385 Sera toprağının dikime hazır hale getirilmesi ve fide yetiştiriciliğini öğrenmek
3 1166150 Serada yetiştirilen sebzelerde bakım işlemlerini kavramak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65293 Serada üretim teknikleri ve yetiştiricilikle ilgili bilgileri kavrayabilme ve bu bilgileri serada uygulayabilme becerisine sahip olmalı.
2 65294 Serada kullanılan bitki tohumlarını, gübreleri, ilaçları, üretim ortamlarını, alet ve ekipmanları tanıyabilmeli.
3 65295 Sera bitkileriyle ilgili temel bilgilere (ekolojisi, fizyolojisi, botanik özellikleri) sahip olmalı.
4 65296 Sera bitkilerinde verimliliği etkileyen faktörleri açıklayabilmeli.
5 65297 Serada üretim ve yetiştiricilik için gerekli olan alet ve ekipmanları kullanabilme becerisine sahip olmalı.
6 65298 Sera toprağı ve üretim ortamlarının özelliklerini açıklayabilmeli.
7 65299 Sera bitkilerinin pazarlanması ve ekonomisi hakkında bilgi sahibi olmalı.
8 65300 Seracılıkla ilgili son gelişmeleri açıklayabilmeli ve takip edebilmeli
9 65301 Sera bitkilerinde görülen hastalık ve zararlılar ile beslenme bozukluklarını tanıyabilmeli.
10 65302 Seraların sınıflandırılması ve kurulması, planlanması ve projelenmesi, ısıtılması ve soğutulması, sulama yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmalı, sera yapım malzemelerini tanıyabilmeli.
11 65303 Temel bilgisayar kullanım bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımı kullanabilmeli.
12 65304 Grup halinde çalışabilmeli ve grup halinde çalışmanın önemini kavrayabilmeli.
13 65305 Bireysel iş imkanları ve istihdam alanları oluşturma becerisine sahip olmalı.
14 65306 Seracılıkla ilgili çalışmalarda, öngörülmeyen durumlarda ortaya çıkan sorunları belirlemeli ve çözüm bulabilmeli.
15 65307 Her türlü tabiat koşullarında çalışabilme ve uyum sağlama yeteneğine sahip olmalı.
16 65308 Serada üretimi yapılan bitki türlerinin yetiştiriciliğini yapabilmeli.
17 65309 Seralarda organik üretiminin önemini kavrayabilmeli ve organik üretim yapabilmeli.
18 65310 Seralarda toprağı kullanmadan da farklı üretim teknikleri uygulayabilmeli.
19 65311 Kendini ifade edebilecek ve aynı zamanda temel ve mesleki gereksinimlerini karşılayacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmalı. Atatürk İlke ve İnkılaplarını bilip özümsemeli ve hayatın her aşamasında ana dilini etkin kullanabilmeli.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 1 1 1
2 4 1 1 1 3 2 1 2 3 2 2 1 2 1
3 5 1 1 1 1 2 2 4 2 2 1 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek