Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SRP110 Sebze Islahı 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Sebze ıslahının esasları hakkında kazanımların sağlanmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ahmet BALKAYA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Balkaya, A., 2012. Bahçe bitkileri ıslahı Ders notları. (Yayınlanmamış)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bitki ıslahının tanımı ve amacı. Bitki ıslah programının hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar. Islahta kullanılan önemli teknik terimler ve bunların incelenmesi. Sebze türlerinin gen merkezleri ve anavatanları. Kendine döllenen bitki türlerinde uygulanan ıslah metotları (Introdüksiyon, seleksiyon, melezleme ıslahı, türlerarası melezlemeler). Yabancı döllenen bitkilerde uygulanan ıslah metotları Introdüksiyon, seleksiyon, melezleme ıslahı, sentetik ve hibrit çeşit elde edilmesi, konvergens ıslahı). Haploidi ve poliploidinin bitki ıslahındaki önemi ve elde ediliş yöntemleri. Sebzelerde erkek kısırlığı ve uyuşmazlıktan ıslahta yararlanma imkanları. Vegetatif olarak üretilen bitkilerin ıslahı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 5 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25
49 Performans 10 1 10
54 Ev Ödevi 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bitki ıslahının tanımı, amaçları. Islahçıda aranan özellikler.
2 Islahta kullanılan teknik terimler. Bitki ıslah programlarının hazırlanması.
3 Bahçe bitki türlerinin orijinleri gen merkezleri. Gen bankalarının çalışma sistemleri
4 Kendine döllenen bitki türlerinde uygulanan ıslah yöntemleri (Introduksiyon)
5 Kendine döllenen bitki türlerinde uygulanan ıslah yöntemleri (Seleksiyon ıslahı)
6 Kendine döllenen bitki türlerinde uygulanan ıslah yöntemleri (Melezleme Islahı)
7 Kendine döllenen bitki türlerinde uygulanan ıslah yöntemleri (Melezleme Islahı)
8 Haplodi ve poliploidi.
9 Bahçe bitkilerinde erkek kısırlığı ve uyuşmazlıktan yararlanma imkanları
10 Ara Sınav
11 Yabancı döllenen bitki türlerinde uygulanan ıslah yöntemleri (Introduksiyon, seleksiyon)
12 Yabancı döllenen bitki türlerinde uygulanan ıslah yöntemleri (Melezleme Islahı)
13 Yabancı döllenen bitki türlerinde uygulanan ıslah yöntemleri (Senetetik ve hibrit çeşit ıslahı)
14 Yabancı döllenen bitki türlerinde uygulanan ıslah yöntemleri (Senetetik ve hibrit çeşit ıslahı)
15 Vegetatif olarak üretilen bitkilerin ıslahı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1211373 Islah teknikleri hakkında yeterli bilgiye ulaşır.
2 1211382 Islah başarısı üzerine etki eden faktörleri öğrenir.
3 1211385 Bahçe bitkileri ıslah sürecini ana hatlarıyla belirtir.
4 1211402 Bahçe bitkileri ıslah sürecini örneklerle açıklar.
5 1211411 Bilgilerini uygulamalı olarak özel sektörde kullanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65293 Serada üretim teknikleri ve yetiştiricilikle ilgili bilgileri kavrayabilme ve bu bilgileri serada uygulayabilme becerisine sahip olmalı.
2 65294 Serada kullanılan bitki tohumlarını, gübreleri, ilaçları, üretim ortamlarını, alet ve ekipmanları tanıyabilmeli.
3 65295 Sera bitkileriyle ilgili temel bilgilere (ekolojisi, fizyolojisi, botanik özellikleri) sahip olmalı.
4 65296 Sera bitkilerinde verimliliği etkileyen faktörleri açıklayabilmeli.
5 65297 Serada üretim ve yetiştiricilik için gerekli olan alet ve ekipmanları kullanabilme becerisine sahip olmalı.
6 65298 Sera toprağı ve üretim ortamlarının özelliklerini açıklayabilmeli.
7 65299 Sera bitkilerinin pazarlanması ve ekonomisi hakkında bilgi sahibi olmalı.
8 65300 Seracılıkla ilgili son gelişmeleri açıklayabilmeli ve takip edebilmeli
9 65301 Sera bitkilerinde görülen hastalık ve zararlılar ile beslenme bozukluklarını tanıyabilmeli.
10 65302 Seraların sınıflandırılması ve kurulması, planlanması ve projelenmesi, ısıtılması ve soğutulması, sulama yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmalı, sera yapım malzemelerini tanıyabilmeli.
11 65303 Temel bilgisayar kullanım bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımı kullanabilmeli.
12 65304 Grup halinde çalışabilmeli ve grup halinde çalışmanın önemini kavrayabilmeli.
13 65305 Bireysel iş imkanları ve istihdam alanları oluşturma becerisine sahip olmalı.
14 65306 Seracılıkla ilgili çalışmalarda, öngörülmeyen durumlarda ortaya çıkan sorunları belirlemeli ve çözüm bulabilmeli.
15 65307 Her türlü tabiat koşullarında çalışabilme ve uyum sağlama yeteneğine sahip olmalı.
16 65308 Serada üretimi yapılan bitki türlerinin yetiştiriciliğini yapabilmeli.
17 65309 Seralarda organik üretiminin önemini kavrayabilmeli ve organik üretim yapabilmeli.
18 65310 Seralarda toprağı kullanmadan da farklı üretim teknikleri uygulayabilmeli.
19 65311 Kendini ifade edebilecek ve aynı zamanda temel ve mesleki gereksinimlerini karşılayacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmalı. Atatürk İlke ve İnkılaplarını bilip özümsemeli ve hayatın her aşamasında ana dilini etkin kullanabilmeli.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 1 3 3 1 2 1
2 1 3 3 1 2 1
3 1 2 3 1 2 1
4 1 2 3 1 2 1
5 1 4 4 5 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek