Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SRP108 Süs Bitkileri I 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Süs Bitkilerini (Kesme Çiçekler, İç Mekan Süs Bitkileri, Dış Mekan Süs Bitkileri ve Doğal Çiçek Soğanları) tanıtmak, sınıflandırmak, iç ve dış mekan süs bitkilerinin yetiştirme teknikleri, çoğaltma yöntemleri ve bakım işlemlerini öğretmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Elif DURMUŞ KINIK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bazı Kesme Çiçeklerin Yetiştirme Teknikleri. Kamil Gürsan. AB-Zonguldak İl Özel İdaresi. Aktif İşgücü Piyasası Stratejileri Projesi. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü. Yalova. 129 s. 2005. Süs Bitkileri. Cilt I. Sera ve Salon Süs Bitkileri. Ercüment Orçun. Ders Kitabı. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No. 120. 2.Baskı. Bornova. 296 s. 1972. Çiçek Üretim Tekniği. Sera ve Açık Alanlarda Saksı, Kesme ve Bahçe Çiçeği Yetiştirme İlkeleri. Ders Kitabı. Fuat Tanrıverdi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi. İnkilap Kitapevi. 239 s. 1993. Süs Bitkileri ve Peyzaj. Hüseyin Çelik. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı No: 54. Samsun. 182 s. 2006. Süs Bitkileri Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları. Ercan Özzambak, M. İsfendiyaroğlu, E. Zeybekoğlu, Ö. Kahraman. Ege Üniversitesi. İzmir. ISBN: 978-9944-172-01-1. 200 s. 2007.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Süs Bitkilerinin (Kesme Çiçekler, İç Mekan Süs Bitkileri, Dış Mekan Süs Bitkileri ve Doğal Çiçek Soğanları) tanıtılması, sınıflandırılması, iç ve dış mekan süs bitkilerinin yetiştirme teknikleri, çoğaltma yöntemleri ve bakım işlemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 30 30
5 Derse Katılım 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Süs Bitkilerinin sınıflandırılması, üretimi ve ticareti
2 Süs Bitkilerinin sınıflandırılması, üretimi ve ticareti
3 İç mekan süs bitkilerinin sınıflandırılması
4 İç mekan süs bitkilerini yetiştirme teknikleri
5 İç mekan süs bitkilerini yetiştirme teknikleri
6 İç mekan süs bitkilerini yetiştirlme teknikleri
7 İç mekan süs bitkilerinde çoğaltma yöntemleri
8 İç mekan süs bitkilerinde çoğaltma yöntemleri
9 Dış mekan süs bitkilerinin sınıflandırılması
10 Ara sınav
11 Dış mekan süs bitkilerinde yetiştirme teknikleri
12 Dış mekan süs bitkilerinde yetiştirme teknikleri
13 Dış mekan süs bitkilerinde çoğaltma yöntemleri
14 Dış mekan süs bitkilerinde çoğaltma yöntemleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1190805 İç ve dış mekan süs bitkileri hakkında bilgi sahibi olacaktır
2 1174312 Süs bitkileri yetiştiriciliğinde önemli çevre koşulları ve kültürel işlemler konusunda bilgi sahibi olacaktır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65293 Serada üretim teknikleri ve yetiştiricilikle ilgili bilgileri kavrayabilme ve bu bilgileri serada uygulayabilme becerisine sahip olmalı.
2 65294 Serada kullanılan bitki tohumlarını, gübreleri, ilaçları, üretim ortamlarını, alet ve ekipmanları tanıyabilmeli.
3 65295 Sera bitkileriyle ilgili temel bilgilere (ekolojisi, fizyolojisi, botanik özellikleri) sahip olmalı.
4 65296 Sera bitkilerinde verimliliği etkileyen faktörleri açıklayabilmeli.
5 65297 Serada üretim ve yetiştiricilik için gerekli olan alet ve ekipmanları kullanabilme becerisine sahip olmalı.
6 65298 Sera toprağı ve üretim ortamlarının özelliklerini açıklayabilmeli.
7 65299 Sera bitkilerinin pazarlanması ve ekonomisi hakkında bilgi sahibi olmalı.
8 65300 Seracılıkla ilgili son gelişmeleri açıklayabilmeli ve takip edebilmeli
9 65301 Sera bitkilerinde görülen hastalık ve zararlılar ile beslenme bozukluklarını tanıyabilmeli.
10 65302 Seraların sınıflandırılması ve kurulması, planlanması ve projelenmesi, ısıtılması ve soğutulması, sulama yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmalı, sera yapım malzemelerini tanıyabilmeli.
11 65303 Temel bilgisayar kullanım bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımı kullanabilmeli.
12 65304 Grup halinde çalışabilmeli ve grup halinde çalışmanın önemini kavrayabilmeli.
13 65305 Bireysel iş imkanları ve istihdam alanları oluşturma becerisine sahip olmalı.
14 65306 Seracılıkla ilgili çalışmalarda, öngörülmeyen durumlarda ortaya çıkan sorunları belirlemeli ve çözüm bulabilmeli.
15 65307 Her türlü tabiat koşullarında çalışabilme ve uyum sağlama yeteneğine sahip olmalı.
16 65308 Serada üretimi yapılan bitki türlerinin yetiştiriciliğini yapabilmeli.
17 65309 Seralarda organik üretiminin önemini kavrayabilmeli ve organik üretim yapabilmeli.
18 65310 Seralarda toprağı kullanmadan da farklı üretim teknikleri uygulayabilmeli.
19 65311 Kendini ifade edebilecek ve aynı zamanda temel ve mesleki gereksinimlerini karşılayacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmalı. Atatürk İlke ve İnkılaplarını bilip özümsemeli ve hayatın her aşamasında ana dilini etkin kullanabilmeli.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek