Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SRP116 Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği 927003 1 2 4

Dersin Amacı

bitkilerde beslenme ilkeleri, bitkilerin yetiştirilmesinde ortam hazırlığında kullanılan harç materyalleri ve özellikleri, harç materyallerinin hazırlanması ve sterilizasyonu, bitkilerin yetiştirilmesinde dikkat edilecek hususlar, bitkilerin gübrelenmesinde dikkat edilecek hususlar, besin maddesi noksanlığında bitkileride ortaya çıkan simptomlar

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Melike ÇEBİ KILIÇOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Genç, Ç., 1993. Örtü altı yetiştiriciliği ve dış mekan süs bitkilerinde yetiştirme ortamı ve gübreleme. VSB. Ankara Özgümüş, a., 1985. Topraksız kültürde bitkilerin beslenmesi. Uludağ Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi, 4:93-101. Yazaltın, A. ve Çavuşoğlu, E., 1995. Topraksız yetiştiricilikte bitkilerin beslenmesi. Ege Üniv. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1.bitkilerin besleme ilkeleri, bitkilerin beslenmelerinde ve gübrelenmelerindeki temel yaklaşımlar temel gübreleme 2.Besin maddelerinin bitkideki rolleri, besin noksanlığı ve fazlalığında ortaya çıkan simptomlar, besinler arası ilişkiler 3.Bitkilerin tuza dirençleri 4 gübrelemede dikkat edilecek hususlar,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
7 Laboratuvar 6 2 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 5 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 8 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 bitkilerde besleme ilkeleri, bitkilerin beslenmelerinde ve gübrelenmelerindeki temel yaklaşımlar
2 bitkilerin yetiştirilmesinde kullanılan harç materyalleri ve özellikleri, ortam hazırlığında kullanılan harç materyallerinin karışım oranları ve genel amaçlı harçlar
3 Tohum, fide ve genel amaçlı harçların hazırlanması
4 Değişik harç karışımları ve temel gübreleme
5 Besin maddelerinin bitkideki rolleri, besin noksanlığı ve fazlalığında ortaya çıkan simptomlar, besinler arası ilişkiler Bitki besin maddelerinin eksikliği.pptx
6 bitkiler için harç karışımları, temel ve üst gübreleme
7 Harç karışımlarının pH ayarı ve süs bitkilerinin pH isteklerine göre gruplandırılması
8 Bitkilerin tuza dirençleri ve bitkilerin tuza karşı hassasiyetlerine göre gruplandırılması
9 Ara Sınav
10 bitkilerin gübrelenmesinde dikkat edilecek hususlar, bitkilerin gübreleme bakımından gruplandırılması
11 Besleme ve gübreleme ile ilgili hesaplamalarda kullanılan birimlerin örnek problemlerle açıklanması, Gübre ve besin solüsyonlarının hazırlanması
12 çok yıllık bitkilerin gübrelenmesi
13 bitkilerin gübrelenmesine ilişkin besin solüsyonlarını laboratuvarda hazırlama teknikleri
14 Süs bitkilerinin ihtiyaç gösterdikleri besin maddelerinin miktar ve oranları ve bunu etkileyen faktörler
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1279118 bitkilerin besleme ilkelerini bilir
2 1279119 temel ve üst gübrelemeyi bilir
3 1279120 bitkilerin gübrelenmesini bilir.
4 1279121 bitkilerin besin maddesi noksanlığında ortaya çıkan simptomları teşhis ederek, besin maddesi noksanlığını katı ve sıvı gübrelerle giderebilir.
5 1279122 bitkilerin ihtiyaç gösterdikleri besin maddelerinin miktar ve oranlarını ve bunu etkileyen faktörleri bilir.
6 1279123 bitkilere uygun ve dengeli bir gübrelemenin nasıl yapılabileceğini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65293 Serada üretim teknikleri ve yetiştiricilikle ilgili bilgileri kavrayabilme ve bu bilgileri serada uygulayabilme becerisine sahip olmalı.
2 65294 Serada kullanılan bitki tohumlarını, gübreleri, ilaçları, üretim ortamlarını, alet ve ekipmanları tanıyabilmeli.
3 65295 Sera bitkileriyle ilgili temel bilgilere (ekolojisi, fizyolojisi, botanik özellikleri) sahip olmalı.
4 65296 Sera bitkilerinde verimliliği etkileyen faktörleri açıklayabilmeli.
5 65297 Serada üretim ve yetiştiricilik için gerekli olan alet ve ekipmanları kullanabilme becerisine sahip olmalı.
6 65298 Sera toprağı ve üretim ortamlarının özelliklerini açıklayabilmeli.
7 65299 Sera bitkilerinin pazarlanması ve ekonomisi hakkında bilgi sahibi olmalı.
8 65300 Seracılıkla ilgili son gelişmeleri açıklayabilmeli ve takip edebilmeli
9 65301 Sera bitkilerinde görülen hastalık ve zararlılar ile beslenme bozukluklarını tanıyabilmeli.
10 65302 Seraların sınıflandırılması ve kurulması, planlanması ve projelenmesi, ısıtılması ve soğutulması, sulama yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmalı, sera yapım malzemelerini tanıyabilmeli.
11 65303 Temel bilgisayar kullanım bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımı kullanabilmeli.
12 65304 Grup halinde çalışabilmeli ve grup halinde çalışmanın önemini kavrayabilmeli.
13 65305 Bireysel iş imkanları ve istihdam alanları oluşturma becerisine sahip olmalı.
14 65306 Seracılıkla ilgili çalışmalarda, öngörülmeyen durumlarda ortaya çıkan sorunları belirlemeli ve çözüm bulabilmeli.
15 65307 Her türlü tabiat koşullarında çalışabilme ve uyum sağlama yeteneğine sahip olmalı.
16 65308 Serada üretimi yapılan bitki türlerinin yetiştiriciliğini yapabilmeli.
17 65309 Seralarda organik üretiminin önemini kavrayabilmeli ve organik üretim yapabilmeli.
18 65310 Seralarda toprağı kullanmadan da farklı üretim teknikleri uygulayabilmeli.
19 65311 Kendini ifade edebilecek ve aynı zamanda temel ve mesleki gereksinimlerini karşılayacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmalı. Atatürk İlke ve İnkılaplarını bilip özümsemeli ve hayatın her aşamasında ana dilini etkin kullanabilmeli.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3
4
5
6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek