Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SRP112 Sera Yapım Tekniği 927003 1 2 4

Dersin Amacı

Kontrollü şartlardaki örtüaltı sistemleri ve seraların planlanması ve seraların iklimlendirilmesi konularında bilgi ve beceri sahibi olmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğrt.Üys. Fikret ÖZKARAMAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Sera Yapım Tekniği. Hasad Yayıncılık, İstanbul. Yüksel, A.N. 1995. 2.Sera Yapım Tekniği, MEGEP (Meslek Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi), Bahçecilik, Ankara, 2007. 3.Serler, Prof. Dr. Atilla GÜNAY- ANKARA ÜNİV. ZİR.FAK YAYINLARI 4.Ders notları 5.İnternet ortamı

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Serada bitki yetiştirme sistemleri, serada bitki yetiştirmenin faydaları, seralarda yer seçimi ve etkili faktörler, seraların sınıflandırılması, sera örtü malzemeleri, sera planlamasına etkili faktörler, sera havalandırma, ısıtma, soğutma sistemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
10 Tartışma 3 1 3
11 Soru-Yanıt 5 1 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 3 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 4 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sera ve seracılığın tanımı Dünyada ve Türkiye´de seracılık
2 Sera yeri ve konumunun seçiminde etkili olan ekolojik faktörler
3 Sera yeri ve konumunun seçiminde etkili olan ekolojik faktörler
4 Seraların Sınıflandırılması
5 Sera temelleri
6 Sera yapı malzemeleri ve yapı elemanları
7 Sera yapı malzemeleri ve yapı elemanları
8 Sera tiplerine göre montaj sistemleri
9 Sera örtü materyali tipleri ve özellikleri
10 Ara sınav
11 Serada toprak ve bitki yetiştirilecek yerlerin hazırlığı
12 Serada havalandırma sistemleri
13 Serada ısıtma ve soğutma sistemleri
14 Serada aydınlatma sistemleri
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1173221 Sera ve seracılığın tanımını ve önemini kavrama
2 1185563 Sera yer seçimine etkili olan faktörler
3 1185590 Sera havalandırma, soğutma, ısıtma ve sulama, sistemlerini öğrenme
4 1186085 Serada dikim planlaması yapma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65293 Serada üretim teknikleri ve yetiştiricilikle ilgili bilgileri kavrayabilme ve bu bilgileri serada uygulayabilme becerisine sahip olmalı.
2 65294 Serada kullanılan bitki tohumlarını, gübreleri, ilaçları, üretim ortamlarını, alet ve ekipmanları tanıyabilmeli.
3 65295 Sera bitkileriyle ilgili temel bilgilere (ekolojisi, fizyolojisi, botanik özellikleri) sahip olmalı.
4 65296 Sera bitkilerinde verimliliği etkileyen faktörleri açıklayabilmeli.
5 65297 Serada üretim ve yetiştiricilik için gerekli olan alet ve ekipmanları kullanabilme becerisine sahip olmalı.
6 65298 Sera toprağı ve üretim ortamlarının özelliklerini açıklayabilmeli.
7 65299 Sera bitkilerinin pazarlanması ve ekonomisi hakkında bilgi sahibi olmalı.
8 65300 Seracılıkla ilgili son gelişmeleri açıklayabilmeli ve takip edebilmeli
9 65301 Sera bitkilerinde görülen hastalık ve zararlılar ile beslenme bozukluklarını tanıyabilmeli.
10 65302 Seraların sınıflandırılması ve kurulması, planlanması ve projelenmesi, ısıtılması ve soğutulması, sulama yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmalı, sera yapım malzemelerini tanıyabilmeli.
11 65303 Temel bilgisayar kullanım bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımı kullanabilmeli.
12 65304 Grup halinde çalışabilmeli ve grup halinde çalışmanın önemini kavrayabilmeli.
13 65305 Bireysel iş imkanları ve istihdam alanları oluşturma becerisine sahip olmalı.
14 65306 Seracılıkla ilgili çalışmalarda, öngörülmeyen durumlarda ortaya çıkan sorunları belirlemeli ve çözüm bulabilmeli.
15 65307 Her türlü tabiat koşullarında çalışabilme ve uyum sağlama yeteneğine sahip olmalı.
16 65308 Serada üretimi yapılan bitki türlerinin yetiştiriciliğini yapabilmeli.
17 65309 Seralarda organik üretiminin önemini kavrayabilmeli ve organik üretim yapabilmeli.
18 65310 Seralarda toprağı kullanmadan da farklı üretim teknikleri uygulayabilmeli.
19 65311 Kendini ifade edebilecek ve aynı zamanda temel ve mesleki gereksinimlerini karşılayacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmalı. Atatürk İlke ve İnkılaplarını bilip özümsemeli ve hayatın her aşamasında ana dilini etkin kullanabilmeli.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 2 3
2 3 3
3 3 4
4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek