Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SRP112 Sera Yapım Tekniği 927003 1 2 4

Dersin Amacı

Örtüaltı sistemlerinin planlanması ve seraların iklimlendirilmesi konularında bilgi ve beceri sahibi olmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğrt.Üys. Fikret ÖZKARAMAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yüksel, A.N. 1995. Sera Yapım Tekniği. Hasad Yayıncılık, İstanbul. Örtüaltı Üretim Sistemleri. Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayını No:1272 Sera Yapım Tekniği, MEGEP (Meslek Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi), Bahçecilik, Ankara, 2007. Ders notları İnternet ortamı

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Örtü altı bitki yetiştirme sistemleri, serada bitki yetiştirmenin faydaları, seraların sınıflandırılması, sera örtü malzemeleri, sera planlamasına etkili faktörler, sera havalandırma, ısıtma, soğutma sistemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
16 Alan Gezisi 3 5 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
54 Ev Ödevi 3 5 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Örtüaltı yetiştiriciliğinin önemi, sera ve seracılığın tanımı dünyada ve Türkiye´de seracılık Örtüaltı 1.Hafta.pptx
2 Türkiye'de seracılığın sorunları ve çözüm önerileri Örtüaltı 1-2 Hafta.pptx
3 Malçlar ve Yüzeysel örtüler Malçlar ve Yüzey Örtü Sistemleri 3.hafta .pptx
4 Örtüaltı Sistemleri; mini tüneller, alçak plastik tüneller Alçak tüneller 4. Hafta.pptx
5 Yüksek plastik tüneller Yüksek Plastik Tüneller 5.Hafta.pptx
6 Seraların sınıflandırılması 6.Seralar ve özellikleri6.Hafta.pptx
7 Sera yerleri ve özellikleri 7.Seralar ve özellikleri7.Hafta.pptx
8 Sera yerinin seçiminde etkili olan iklim faktörler 8.Seralar İçinin Düzenlenmesi8.Hafta.pptx
9 Sera yapı malzemeleri ve özellikleri 9.Seralar Yapı Elemanları9.Hafta.pptx
10 Ara sınav
11 Serada havalandırma sistemleri ve rüzgarkıranlar
12 Seralara gelen yükler ve hesaplamaları
13 Serada ısıtma ve soğutma sistemleri
14 Seralarda Bilgisayarlı otomasyon sistemleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1341854 Seracılığın tanımı ve önemini öğrenmek
2 1341852 Sera sistemlerini tanımlamak ve kurmak
3 1341855 Seralarda havalandırma, soğutma, ısıtma ve sulama sistemlerini öğrenme
4 1341853 Bitki yetiştiriciliğine göre seranın içini düzenlemek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65293 Serada üretim teknikleri ve yetiştiricilikle ilgili bilgileri kavrayabilme ve bu bilgileri serada uygulayabilme becerisine sahip olmalı.
2 65294 Serada kullanılan bitki tohumlarını, gübreleri, ilaçları, üretim ortamlarını, alet ve ekipmanları tanıyabilmeli.
3 65295 Sera bitkileriyle ilgili temel bilgilere (ekolojisi, fizyolojisi, botanik özellikleri) sahip olmalı.
4 65296 Sera bitkilerinde verimliliği etkileyen faktörleri açıklayabilmeli.
5 65297 Serada üretim ve yetiştiricilik için gerekli olan alet ve ekipmanları kullanabilme becerisine sahip olmalı.
6 65298 Sera toprağı ve üretim ortamlarının özelliklerini açıklayabilmeli.
7 65299 Sera bitkilerinin pazarlanması ve ekonomisi hakkında bilgi sahibi olmalı.
8 65300 Seracılıkla ilgili son gelişmeleri açıklayabilmeli ve takip edebilmeli
9 65301 Sera bitkilerinde görülen hastalık ve zararlılar ile beslenme bozukluklarını tanıyabilmeli.
10 65302 Seraların sınıflandırılması ve kurulması, planlanması ve projelenmesi, ısıtılması ve soğutulması, sulama yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmalı, sera yapım malzemelerini tanıyabilmeli.
11 65303 Temel bilgisayar kullanım bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımı kullanabilmeli.
12 65304 Grup halinde çalışabilmeli ve grup halinde çalışmanın önemini kavrayabilmeli.
13 65305 Bireysel iş imkanları ve istihdam alanları oluşturma becerisine sahip olmalı.
14 65306 Seracılıkla ilgili çalışmalarda, öngörülmeyen durumlarda ortaya çıkan sorunları belirlemeli ve çözüm bulabilmeli.
15 65307 Her türlü tabiat koşullarında çalışabilme ve uyum sağlama yeteneğine sahip olmalı.
16 65308 Serada üretimi yapılan bitki türlerinin yetiştiriciliğini yapabilmeli.
17 65309 Seralarda organik üretiminin önemini kavrayabilmeli ve organik üretim yapabilmeli.
18 65310 Seralarda toprağı kullanmadan da farklı üretim teknikleri uygulayabilmeli.
19 65311 Kendini ifade edebilecek ve aynı zamanda temel ve mesleki gereksinimlerini karşılayacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmalı. Atatürk İlke ve İnkılaplarını bilip özümsemeli ve hayatın her aşamasında ana dilini etkin kullanabilmeli.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 5 5
2 5 5
3 4 5
4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek