Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SRP201 Bahçe Bitkileri Çoğaltma Tekniği 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Yetiştirilmesi planlanan bitkilerin teorik ve pratik olarak çoğaltma tekniklerini öğrenmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Bülent KÖSE

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Ders Notları 2.Bahçe Bitkileri Çoğaltma Tekniği Kitabı 3.Süs Bitkileri ve Peyzaj- Prof.Dr. Hüseyin ÇELİK-OMÜ ZİR.FAK.Yayınları No:54 4.Süs Bitkileri -YAYÇEP YAYINLARI 5.İnternet

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bahçe bitkilerinde çoğaltmanın genel esasları çoğaltma yapıları, çoğaltma ortamları, kullanılan kaplar ve bitki çoğaltma yöntemleri (generatif çoğaltma yöntemleri; tohumla , vegetatif çoğaltma yöntemleri; aşıyla, çelikle; ve doku kültürleriyle çoğaltma yöntemleri) konusunda teorik ve pratik bilgilerin verilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
10 Tartışma 5 1 5
11 Soru-Yanıt 5 1 5
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
54 Ev Ödevi 10 3 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çoğaltma yöntemleri Materyal tanıtımı
2 Tohumların tanıtımı ve çoğaltma Konunun uygulanması
3 Tohum ile çoğaltma Konunun uygulanması
4 Göz aşıları ile çoğaltma Konunun uygulanması
5 Göz aşıları ile çoğaltma Konunun uygulanması
6 Kalem aşıları ile çoğaltma Konunun uygulanması
7 Kalem aşıları ile çoğaltma Konunun uygulanması
8 Daldırma ile çoğaltma Konunun uygulanması
9 Daldırma ile çoğaltma Konunun uygulanması
10 Arasınav
11 Değişikliğe uğramış organlar ile çoğaltma Konunun uygulanması
12 Değişikliğe uğramış organlar ile çoğaltma Konunun uygulanması
13 Doku kültürü ile çoğaltma Görsel bilgi
14 Doku kültürü ile çoğaltma Görsel bilgi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1191189 Generatif çoğaltma yöntemlerini bilir.
2 1166337 Vegetatif Çoğaltma yöntemlerini bilir.
3 1181461 Çelikle ve aşı ile çoğaltma metotlarını bilir ve uygular.
4 1187545 Doku kültürü ile çoğaltma yöntemlerini hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65293 Serada üretim teknikleri ve yetiştiricilikle ilgili bilgileri kavrayabilme ve bu bilgileri serada uygulayabilme becerisine sahip olmalı.
2 65294 Serada kullanılan bitki tohumlarını, gübreleri, ilaçları, üretim ortamlarını, alet ve ekipmanları tanıyabilmeli.
3 65295 Sera bitkileriyle ilgili temel bilgilere (ekolojisi, fizyolojisi, botanik özellikleri) sahip olmalı.
4 65296 Sera bitkilerinde verimliliği etkileyen faktörleri açıklayabilmeli.
5 65297 Serada üretim ve yetiştiricilik için gerekli olan alet ve ekipmanları kullanabilme becerisine sahip olmalı.
6 65298 Sera toprağı ve üretim ortamlarının özelliklerini açıklayabilmeli.
7 65299 Sera bitkilerinin pazarlanması ve ekonomisi hakkında bilgi sahibi olmalı.
8 65300 Seracılıkla ilgili son gelişmeleri açıklayabilmeli ve takip edebilmeli
9 65301 Sera bitkilerinde görülen hastalık ve zararlılar ile beslenme bozukluklarını tanıyabilmeli.
10 65302 Seraların sınıflandırılması ve kurulması, planlanması ve projelenmesi, ısıtılması ve soğutulması, sulama yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmalı, sera yapım malzemelerini tanıyabilmeli.
11 65303 Temel bilgisayar kullanım bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımı kullanabilmeli.
12 65304 Grup halinde çalışabilmeli ve grup halinde çalışmanın önemini kavrayabilmeli.
13 65305 Bireysel iş imkanları ve istihdam alanları oluşturma becerisine sahip olmalı.
14 65306 Seracılıkla ilgili çalışmalarda, öngörülmeyen durumlarda ortaya çıkan sorunları belirlemeli ve çözüm bulabilmeli.
15 65307 Her türlü tabiat koşullarında çalışabilme ve uyum sağlama yeteneğine sahip olmalı.
16 65308 Serada üretimi yapılan bitki türlerinin yetiştiriciliğini yapabilmeli.
17 65309 Seralarda organik üretiminin önemini kavrayabilmeli ve organik üretim yapabilmeli.
18 65310 Seralarda toprağı kullanmadan da farklı üretim teknikleri uygulayabilmeli.
19 65311 Kendini ifade edebilecek ve aynı zamanda temel ve mesleki gereksinimlerini karşılayacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmalı. Atatürk İlke ve İnkılaplarını bilip özümsemeli ve hayatın her aşamasında ana dilini etkin kullanabilmeli.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 3 3 5 5 1 1 3 2 5 2 1 5 1 1
2 5 5 3 4 5 5 1 1 3 3 5 2 1 4 1 1
3 5 5 3 3 5 5 1 1 3 3 5 2 1 5 1 1
4 5 5 5 1 1 2 1 5 2 1 5 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek