Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SRP205 Sera Sulama Teknikleri 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Dersin amacı; Sera içerisinde yetiştirilen ürünlerin sulanması esnasında; verilecek su miktarının hesaplanması, sera içinin sulama sistemine göre düzenlenmesi, ne kadar aralıklarla sulama yapılması gerektiğini ve bir defada verilecek su miktarının saptanması konularında bilgiler kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Kadir Ersin TEMİZEL

Önerilen Diğer Hususlar

Sera sulama sisteminin gözden geçirilmesi

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bahçe Bitkileri Sulama Tekniği, Prof. Dr. Osman Yıldırım, A.Ü. Ders kitabı. Ankara. sulama Kitapları İnternet

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Sulamanın tanımı, sulamanın amacı, verilecek sulama suyu miktarının hesaplanması, sulama yöntemleri, sistem tasarımı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 2 10 1
5 Derse Katılım 1 10 1
54 Ev Ödevi 2 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
54 Ev Ödevi 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sulama ve önemi
2 Toprak bitki su ilişkileri
3 Sulama Yönünden önemli nem sabiteleri ve tanımları
4 Toprakta kullanılabilir su tutma kapasitesinin belirlenmesi
5 Sulama randımanı ve sulama randımanını etkileyen etmenler
6 Her sulamada uygulanacak sulama suyu miktarının belirlenmesi
7 Sulama Zamanının planlanması ve buna ilişkin örnekler
8 Toprakta suyun hareketi, İnfiltrasyon ve önemi, infiltrasyon hızına etki eden faktörler
9 Bitki su tüketiminin hesaplanması Sulama Suyu İhtiyacı
10 Serada Bitki su tüketimi hesaplama yöntemleri ve örnekleri
11 Evapotranspirasyona etki eden etmenlerin irdelenmesi
12 Damla sulama yönteminin planlanması
13 Damla sulama sistemlerinin planlanması ve dikkat edilecek hususlar
14 Mikro yağmurlama sistemleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1120830 Serada yetiştirilecek bitkileri sularken dikkat edilecek hususları bilir.
2 1131968 Serada sulama sırasında verilecek su miktarını hesaplayabilir.
3 1119467 Serada sulamanın hangi aralıklarla yapılacağına karar verebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65293 Serada üretim teknikleri ve yetiştiricilikle ilgili bilgileri kavrayabilme ve bu bilgileri serada uygulayabilme becerisine sahip olmalı.
2 65294 Serada kullanılan bitki tohumlarını, gübreleri, ilaçları, üretim ortamlarını, alet ve ekipmanları tanıyabilmeli.
3 65295 Sera bitkileriyle ilgili temel bilgilere (ekolojisi, fizyolojisi, botanik özellikleri) sahip olmalı.
4 65296 Sera bitkilerinde verimliliği etkileyen faktörleri açıklayabilmeli.
5 65297 Serada üretim ve yetiştiricilik için gerekli olan alet ve ekipmanları kullanabilme becerisine sahip olmalı.
6 65298 Sera toprağı ve üretim ortamlarının özelliklerini açıklayabilmeli.
7 65299 Sera bitkilerinin pazarlanması ve ekonomisi hakkında bilgi sahibi olmalı.
8 65300 Seracılıkla ilgili son gelişmeleri açıklayabilmeli ve takip edebilmeli
9 65301 Sera bitkilerinde görülen hastalık ve zararlılar ile beslenme bozukluklarını tanıyabilmeli.
10 65302 Seraların sınıflandırılması ve kurulması, planlanması ve projelenmesi, ısıtılması ve soğutulması, sulama yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmalı, sera yapım malzemelerini tanıyabilmeli.
11 65303 Temel bilgisayar kullanım bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımı kullanabilmeli.
12 65304 Grup halinde çalışabilmeli ve grup halinde çalışmanın önemini kavrayabilmeli.
13 65305 Bireysel iş imkanları ve istihdam alanları oluşturma becerisine sahip olmalı.
14 65306 Seracılıkla ilgili çalışmalarda, öngörülmeyen durumlarda ortaya çıkan sorunları belirlemeli ve çözüm bulabilmeli.
15 65307 Her türlü tabiat koşullarında çalışabilme ve uyum sağlama yeteneğine sahip olmalı.
16 65308 Serada üretimi yapılan bitki türlerinin yetiştiriciliğini yapabilmeli.
17 65309 Seralarda organik üretiminin önemini kavrayabilmeli ve organik üretim yapabilmeli.
18 65310 Seralarda toprağı kullanmadan da farklı üretim teknikleri uygulayabilmeli.
19 65311 Kendini ifade edebilecek ve aynı zamanda temel ve mesleki gereksinimlerini karşılayacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmalı. Atatürk İlke ve İnkılaplarını bilip özümsemeli ve hayatın her aşamasında ana dilini etkin kullanabilmeli.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 5 2 3 3 4 4 4 2 4 5 3 3 5 3 1 4 2 3 3
2 4 4 4 3 5 3 3 5 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 4
3 3 5 4 3 5 3 4 2 3 2 3 3 4 4 2 3 3 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek