Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SRP223 Girişimcilik ve Yenilikçilik 927003 2 3 2

Dersin Amacı

Başkaları için çalışmanın yanı sıra kendini işini kurabilecek özelliklere, bilgi ve yetkinlikler sahip olması hedeflenen öğrencilerin kendilerinde var olan girişimcilik özelliklerini ortaya çıkarmaları ve bunları geliştirebilmeleri için gerekli donanımı kazanmaları amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Arş.. Gör. Dr. Gamze AYDIN ERYILMAZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 25 25
2 Final Sınavı 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Girişimcilik ile ilgili kavramlar, Girişimciliğin Önemi ve Gelişimi, Girişimcilik Çeşitleri. Girişimcilik (1. hafta).docx
2 Girişimcilik Özellikleri, Bir Girişimcilik Testi Uygulaması, Yaratıcılık ve İş fikri Geliştirme. Girişimcilik (2. hafta).docx
3 İş Planı Kavramı ve İş Planı Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Konular. Girişimcilik (3. hafta).docx
4 İş Planı Kavramı ve Ögeleri. Girişimcilik (4. hafta).docx
5 İş Planı Bölümleri: Pazar Araştırması ve Pazarlama Planı. Girişimcilik (5. hafta).docx
6 İş Planı Bölümleri: Örnek Bir Pazarlama Planı Hazırlama. Girişimcilik (6. hafta).docx
7 İş Planı Bölümleri: Üretim Planı. Girişimcilik (7. hafta).docx
8 İş Planı Bölümleri: Örnek Bir Üretim Planı Hazırlama. Girişimcilik (8. hafta).docx
9 İş Planı Bölümleri: Yönetim Planı. Girişimcilik (9. hafta).docx
10 Vize Sınavı
11 İş Planı Bölümleri: Örnek Bir Yönetim Planı Hazırlama. Girişimcilik (10. hafta).docx
12 İş Planı Bölümleri: Finansal Plan. Girişimcilik (11. hafta).docx
13 İş Planı Bölümleri: Örnek Bir Finansal Plan Hazırlama. Girişimcilik (12. hafta).docx
14 İş Planının Yazılması ve Sunumunda Dikkat Edilecek Konular. Girişimcilik (13. hafta).docx
15 Final Sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1282503 Girişimcilikle ilgili temel kavramlara hakim olunacaktır.
2 1282504 Buluş, marka ve tasarımların korunmasının önemini kavrayacaktır.
3 1282505 İşletme kuruluşu ile ilgili aşamaları öğrenecektir.
4 1282506 İş planı hazırlama konusunda tecrübe kazanacaktır.
5 1282507 Yapılabilirlik çalışması gerçekleştirebilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65293 Serada üretim teknikleri ve yetiştiricilikle ilgili bilgileri kavrayabilme ve bu bilgileri serada uygulayabilme becerisine sahip olmalı.
2 65294 Serada kullanılan bitki tohumlarını, gübreleri, ilaçları, üretim ortamlarını, alet ve ekipmanları tanıyabilmeli.
3 65295 Sera bitkileriyle ilgili temel bilgilere (ekolojisi, fizyolojisi, botanik özellikleri) sahip olmalı.
4 65296 Sera bitkilerinde verimliliği etkileyen faktörleri açıklayabilmeli.
5 65297 Serada üretim ve yetiştiricilik için gerekli olan alet ve ekipmanları kullanabilme becerisine sahip olmalı.
6 65298 Sera toprağı ve üretim ortamlarının özelliklerini açıklayabilmeli.
7 65299 Sera bitkilerinin pazarlanması ve ekonomisi hakkında bilgi sahibi olmalı.
8 65300 Seracılıkla ilgili son gelişmeleri açıklayabilmeli ve takip edebilmeli
9 65301 Sera bitkilerinde görülen hastalık ve zararlılar ile beslenme bozukluklarını tanıyabilmeli.
10 65302 Seraların sınıflandırılması ve kurulması, planlanması ve projelenmesi, ısıtılması ve soğutulması, sulama yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmalı, sera yapım malzemelerini tanıyabilmeli.
11 65303 Temel bilgisayar kullanım bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımı kullanabilmeli.
12 65304 Grup halinde çalışabilmeli ve grup halinde çalışmanın önemini kavrayabilmeli.
13 65305 Bireysel iş imkanları ve istihdam alanları oluşturma becerisine sahip olmalı.
14 65306 Seracılıkla ilgili çalışmalarda, öngörülmeyen durumlarda ortaya çıkan sorunları belirlemeli ve çözüm bulabilmeli.
15 65307 Her türlü tabiat koşullarında çalışabilme ve uyum sağlama yeteneğine sahip olmalı.
16 65308 Serada üretimi yapılan bitki türlerinin yetiştiriciliğini yapabilmeli.
17 65309 Seralarda organik üretiminin önemini kavrayabilmeli ve organik üretim yapabilmeli.
18 65310 Seralarda toprağı kullanmadan da farklı üretim teknikleri uygulayabilmeli.
19 65311 Kendini ifade edebilecek ve aynı zamanda temel ve mesleki gereksinimlerini karşılayacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmalı. Atatürk İlke ve İnkılaplarını bilip özümsemeli ve hayatın her aşamasında ana dilini etkin kullanabilmeli.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 3 3 5 5 5 1 3 5
2 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 4 3 5 3 4 1 4 5
3 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 4 5 5 5 5 1 3 4
4 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 5 5 5 5 5 1 3 4
5 1 1 1 1 1 1 5 4 1 1 5 5 5 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek