Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SRP211 Ofis Programları Kullanımı 927003 2 3 5

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrencinin, bilişim teknolojilerinin her dalında ihtiyaç duyulan ofis programlarını kullanımı ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Arş. Gör. Dr. Gamze AYDIN ERYILMAZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bilgi ve iletişim teknolojileri, HasanÇebi Bal, Murathan Uygilamalı bilgisayar ve internet kullanımı, HasanÇebi Bal, Murathan

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1. Kelime işlemci programını kullanmak 2. Elektronik tablolama programını kullanmak 3. Sunu hazırlama programını kullanmak 4. İnternet ve e-posta yönetim programlarını kullanmak

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 20 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel kavramlar ve bilgisayarın tarihçesi 1. hafta.docx
2 Donanım ve yazılım kavramları 2. hafta.docx
3 İşletim sistemi ve çeşitleri 3. hafta.docx
4 İşletim sistemi kurulumu ve aşamaları 4. hafta.docx
5 Windows işletim sistemi ve Masa üstü kullanımı 5. hafta.docx
6 Windows sistem ayarları 6. hafta.docx
7 Sistem programları ve metin editörü kullanımı 7. hafta.docx
8 Bilgisayarın hızlı ve etkin kullanımı (On parmak) 8. hafta.docx
9 Word metin editörü ve kullanımı 9. hafta.docx
10 ARA SINAV
11 Excel işlem editörü ve kullanımı 10. hafta.docx
12 Power point sunu editörü ve kullanımı 11. hafta.docx
13 İnternet ve imkanlarının kullanımı 12. hafta.docx
14 Bilgisayar zararlıları ve korunma metotları 13. hafta.docx
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1438678 Kelime işlemci programını kullanmak
2 1438746 Elektronik tablolama programını kullanmak
3 1438843 Sunu hazırlama programını kullanmak
4 1439342 İnternet ve e-posta yönetim programlarını kullanmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73025 Serada üretim teknikleri ve yetiştiricilikle ilgili bilgileri kavrayabilme ve bu bilgileri serada uygulayabilme becerisine sahip olmalı.
2 73026 Serada kullanılan bitki tohumlarını, gübreleri, ilaçları, üretim ortamlarını, alet ve ekipmanları tanıyabilmeli.
3 73027 Sera bitkileriyle ilgili temel bilgilere (ekolojisi, fizyolojisi, botanik özellikleri) sahip olmalı.
4 73028 Sera bitkilerinde verimliliği etkileyen faktörleri açıklayabilmeli.
5 73029 Serada üretim ve yetiştiricilik için gerekli olan alet ve ekipmanları kullanabilme becerisine sahip olmalı.
6 73030 Sera toprağı ve üretim ortamlarının özelliklerini açıklayabilmeli.
7 73031 Sera bitkilerinin pazarlanması ve ekonomisi hakkında bilgi sahibi olmalı.
8 73032 Seracılıkla ilgili son gelişmeleri açıklayabilmeli ve takip edebilmeli
9 73033 Sera bitkilerinde görülen hastalık ve zararlılar ile beslenme bozukluklarını tanıyabilmeli.
10 73034 Seraların sınıflandırılması ve kurulması, planlanması ve projelenmesi, ısıtılması ve soğutulması, sulama yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmalı, sera yapım malzemelerini tanıyabilmeli.
11 73035 Temel bilgisayar kullanım bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımı kullanabilmeli.
12 73036 Grup halinde çalışabilmeli ve grup halinde çalışmanın önemini kavrayabilmeli.
13 73037 Bireysel iş imkanları ve istihdam alanları oluşturma becerisine sahip olmalı.
14 73038 Seracılıkla ilgili çalışmalarda, öngörülmeyen durumlarda ortaya çıkan sorunları belirlemeli ve çözüm bulabilmeli.
15 73039 Her türlü tabiat koşullarında çalışabilme ve uyum sağlama yeteneğine sahip olmalı.
16 73040 Serada üretimi yapılan bitki türlerinin yetiştiriciliğini yapabilmeli.
17 73041 Seralarda organik üretiminin önemini kavrayabilmeli ve organik üretim yapabilmeli.
18 73042 Seralarda toprağı kullanmadan da farklı üretim teknikleri uygulayabilmeli.
19 73043 Kendini ifade edebilecek ve aynı zamanda temel ve mesleki gereksinimlerini karşılayacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmalı. Atatürk İlke ve İnkılaplarını bilip özümsemeli ve hayatın her aşamasında ana dilini etkin kullanabilmeli.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 4 4 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 4 4 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 4 4 1 1 1 1 1
4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 1 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek