Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SRP204 Sebze ve Süs Bitkileri Hastalıkları 927003 2 4 4

Dersin Amacı

Dış ve iç mekanda bulunan çeşitli gruplardaki sebze ve süs bitkilerinde hastalığa neden olan Fungal, Bakteriyal ve viral kaynaklı süs bitkisi hastalık etmenlerinin tanıtılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Melike ÇEBİ KILIÇOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

TAGEM Zirai Mücadele Teknik Talimatları Cilt 2 (Endüstri Bitkileri Hastalıkları, Zararlıları, Süs Bitkileri hastalıkları, Zararlıları ) TAGEM Zirai Mücadele Teknik Talimatları Cilt III Bitki Koruma Prof. Dr. Nuh Boyraz, Prof. Dr. Özdemir Alaoğlu

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hastalık etmenleri, Sebze ve süs bitkilerinde önemli fungal, bakteriyal ve viral hastalıklar, hastalık evreleri, hastalıklarlamücadele yöntemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 5 35
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 5 35
54 Ev Ödevi 3 7 21

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bitki hastalık etmenleri, hastalık oluşumu için gerekli koşullar bitki hastalık nedenleri, hastalık oluşumu için gerekli koşullar.ppt
2 Sebze ve süs bitkisi tanımı, üretim, ithalat ve ihracat durumu, ekonomik boyutu, açık ve kapalı alanda üretim sorunları
3 Sebze ve süs bitkilerinde hastalık evreleri
4 Sebze ve süs bitkilerinde hastalıkların neden olduğu simptomlar
5 Sebze ve süs bitkilerinde önemli fungal hastalıklar
6 Sebze ve süs bitkilerinde önemli bakteriyal hastalıklar bakteri hastalıları.docx
7 Sebze ve süs bitkilerinde hastalık etmeni virüs ve viroidler viral hastalıklar.docx
8 Sebze ve süs bitkilerinde hastalık etmeni fitoplazma viroid ve fitoplazma hastalıkları.docx
9 Vize
10 Sebze ve süs bitkilerinde hastalık etmeni yabancı otlar ve çiçekli parazit bitkiler
11 Bitkilerdeki Savunma mekanizmaları bitki savunma mekanizmaları.pptx
12 Hastalık epidemisi
13 Hastalıklarla mücadele yöntemleri
14 Hastalıktan korunma stratejileri
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1279113 Sebze ve üs bitkilerinde hastalık kaynağı fungus, bakteri ve virüsleri bilir
2 1279114 Hastalık etmenlerinin biyolojisi ve ekolojisi hakkında bilgi sahibidir.
3 1279115 hastalıklara karşı sorunlara çözüm üretmesini bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65293 Serada üretim teknikleri ve yetiştiricilikle ilgili bilgileri kavrayabilme ve bu bilgileri serada uygulayabilme becerisine sahip olmalı.
2 65294 Serada kullanılan bitki tohumlarını, gübreleri, ilaçları, üretim ortamlarını, alet ve ekipmanları tanıyabilmeli.
3 65295 Sera bitkileriyle ilgili temel bilgilere (ekolojisi, fizyolojisi, botanik özellikleri) sahip olmalı.
4 65296 Sera bitkilerinde verimliliği etkileyen faktörleri açıklayabilmeli.
5 65297 Serada üretim ve yetiştiricilik için gerekli olan alet ve ekipmanları kullanabilme becerisine sahip olmalı.
6 65298 Sera toprağı ve üretim ortamlarının özelliklerini açıklayabilmeli.
7 65299 Sera bitkilerinin pazarlanması ve ekonomisi hakkında bilgi sahibi olmalı.
8 65300 Seracılıkla ilgili son gelişmeleri açıklayabilmeli ve takip edebilmeli
9 65301 Sera bitkilerinde görülen hastalık ve zararlılar ile beslenme bozukluklarını tanıyabilmeli.
10 65302 Seraların sınıflandırılması ve kurulması, planlanması ve projelenmesi, ısıtılması ve soğutulması, sulama yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmalı, sera yapım malzemelerini tanıyabilmeli.
11 65303 Temel bilgisayar kullanım bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımı kullanabilmeli.
12 65304 Grup halinde çalışabilmeli ve grup halinde çalışmanın önemini kavrayabilmeli.
13 65305 Bireysel iş imkanları ve istihdam alanları oluşturma becerisine sahip olmalı.
14 65306 Seracılıkla ilgili çalışmalarda, öngörülmeyen durumlarda ortaya çıkan sorunları belirlemeli ve çözüm bulabilmeli.
15 65307 Her türlü tabiat koşullarında çalışabilme ve uyum sağlama yeteneğine sahip olmalı.
16 65308 Serada üretimi yapılan bitki türlerinin yetiştiriciliğini yapabilmeli.
17 65309 Seralarda organik üretiminin önemini kavrayabilmeli ve organik üretim yapabilmeli.
18 65310 Seralarda toprağı kullanmadan da farklı üretim teknikleri uygulayabilmeli.
19 65311 Kendini ifade edebilecek ve aynı zamanda temel ve mesleki gereksinimlerini karşılayacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmalı. Atatürk İlke ve İnkılaplarını bilip özümsemeli ve hayatın her aşamasında ana dilini etkin kullanabilmeli.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek