Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SRP208 Seracılıkta Yeni Gelişmeler 927003 2 4 5

Dersin Amacı

Dersin amacı örtü altı yetiştiriciliğinde yeni gelişmeler hakkında güncel konuların ele alınarak değerlendirilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Dilek KANDEMİR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Son yıllara ait Kitaplar, Makaleler ve Bildiriler Ders notları İnternet Ortamı PPT sunumlar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Örtü altı yetiştiriciliğinde son yıllarda pratik öneme sahip olan gelişmelerin (sera sistemleri, tohum ekim ortam ve kapları, fide yetiştirme teknikleri, sulama, gübreleme ve topraksız tarım vb.) değerlendirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 0 0 1
2 Final Sınavı 0 0 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
20 Rapor Hazırlama 3 5 15
28 Makale Kritik Etme 10 2 20
29 Bireysel Çalışma 5 4 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 3 9

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ülkemiz örtüaltı yetiştiriciliğinin genel durumu
2 Sera konstrüksiyon malzemesi ile ilgili yeni gelişmeler
3 Sera konstrüksiyon malzemesi ile ilgili yeni gelişmeler
4 Sera örtü malzemesi ile ilgili yeni gelişmeler
5 Sera aydınlatması ve gölgelemesi ve ısıtılması ile ilgili yeni gelişmeler
6 Serada kullanılan malç materyalleri ile ilgili yeni gelişmeler
7 Sera toprağı dezenfeksiyonu ile ilgili yeni gelişmeler
8 Serada yetiştirilen çeşitler ile ilgili yeni gelişmeler
9 Fide yetiştiriciliği ile ilgili yeni gelişmeler
10 Ara Sınav
11 Topraksız tarım yetiştiriciliği ile ilgili yeni gelişmeler
12 Topraksız tarım yetiştiriciliği ile ilgili yeni gelişmeler
13 Organik tarım ile ilgili yeni gelişmeler
14 Topraksız tarım yetiştiriciliği
15 Serada meyve ve süs bitkileri yetiştiriciliği ile ilgili yeni gelişmeler
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1283327 Örtüaltı sistemlerindeki yeni gelişmeleri takip eder
2 1283328 Örtüaltı yetiştiriciliği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder ve uygular
3 1283329 Topraksız tarım tekniklerini öğrenir ve uygular

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65293 Serada üretim teknikleri ve yetiştiricilikle ilgili bilgileri kavrayabilme ve bu bilgileri serada uygulayabilme becerisine sahip olmalı.
2 65294 Serada kullanılan bitki tohumlarını, gübreleri, ilaçları, üretim ortamlarını, alet ve ekipmanları tanıyabilmeli.
3 65295 Sera bitkileriyle ilgili temel bilgilere (ekolojisi, fizyolojisi, botanik özellikleri) sahip olmalı.
4 65296 Sera bitkilerinde verimliliği etkileyen faktörleri açıklayabilmeli.
5 65297 Serada üretim ve yetiştiricilik için gerekli olan alet ve ekipmanları kullanabilme becerisine sahip olmalı.
6 65298 Sera toprağı ve üretim ortamlarının özelliklerini açıklayabilmeli.
7 65299 Sera bitkilerinin pazarlanması ve ekonomisi hakkında bilgi sahibi olmalı.
8 65300 Seracılıkla ilgili son gelişmeleri açıklayabilmeli ve takip edebilmeli
9 65301 Sera bitkilerinde görülen hastalık ve zararlılar ile beslenme bozukluklarını tanıyabilmeli.
10 65302 Seraların sınıflandırılması ve kurulması, planlanması ve projelenmesi, ısıtılması ve soğutulması, sulama yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmalı, sera yapım malzemelerini tanıyabilmeli.
11 65303 Temel bilgisayar kullanım bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımı kullanabilmeli.
12 65304 Grup halinde çalışabilmeli ve grup halinde çalışmanın önemini kavrayabilmeli.
13 65305 Bireysel iş imkanları ve istihdam alanları oluşturma becerisine sahip olmalı.
14 65306 Seracılıkla ilgili çalışmalarda, öngörülmeyen durumlarda ortaya çıkan sorunları belirlemeli ve çözüm bulabilmeli.
15 65307 Her türlü tabiat koşullarında çalışabilme ve uyum sağlama yeteneğine sahip olmalı.
16 65308 Serada üretimi yapılan bitki türlerinin yetiştiriciliğini yapabilmeli.
17 65309 Seralarda organik üretiminin önemini kavrayabilmeli ve organik üretim yapabilmeli.
18 65310 Seralarda toprağı kullanmadan da farklı üretim teknikleri uygulayabilmeli.
19 65311 Kendini ifade edebilecek ve aynı zamanda temel ve mesleki gereksinimlerini karşılayacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmalı. Atatürk İlke ve İnkılaplarını bilip özümsemeli ve hayatın her aşamasında ana dilini etkin kullanabilmeli.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 5 3 5 5 5 4 4 3 5 3 3 3 5 5 5 5
2 5 5 4 5 3 5 5 5 4 4 3 5 3 3 3 5 5 5 5
3 5 5 4 5 3 5 5 5 4 4 3 5 3 3 3 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek