Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SRP216 Tarım ve Çevre 927003 2 4 4

Dersin Amacı

Toprak ve su kirliliğinin çevre ve insan sağlığı üzerine etkileri konusunda bilgi sahibi olmak. Ekosistemleri öğrenmek. Çevre sorunları ve doğal kaynaklar konusunda bilgi sahibi olmak. Çevre kirliğinin neden olduğu sorunların tarıma olan olumsuz etkilerini ve tarımsal üretim uygulamalarının çevre kirliliğine neden olan unsurları ve sürdürülebilir tarım teknikleri açıklamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Melike ÇEBİ KILIÇOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. GENÇTAN, T. 2000. Tarımsal Ekoloji. T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Yayınları 88, Ders Kitabı 60, 191 s. Tekirdağ. 2. ÇEPEL, N. 1978. Orman Ekolojisi. İ.Ü. Orman Fakültesi Yayınları No: 257, İstanbul.3. ÇEPEL, N. 1982. Ekoloji Terimleri Sözlüğü. İ.Ü. Orman Fakültesi Yayınları No: 324, İstanbul.4. ÇEPEL, N. 1992. Doğa-Çevre-Ekoloji ve İnsanlığın Ekolojik Sorunları. Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul.5. KIŞLALIOĞLU, M. ve F. BERKES. 1990. Çevre ve Ekoloji. Remzi Kitabevi, İstanbul.6. ODUM, E.P. 1963. Ecology. Holt, Rinehart and Winston. New York.7. ODUM, E.P. 1971. Fundamentals of Ecology. Saunders. Co., Philadelphia.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çevre sorunlarına neden olan unsurlar açıklanacak, doğal kaynakların aşırı tüketilmesinin nedenleri üzerinde durulacaktır. Tarımsal üretim üzerine olumsuz etkide bulunan toprak kirliliği, su kirliliği ve hava kirliliğinin nedenleri açıklanacaktır. Biyolojik çeşitliliğin önemi ve sürdürülebilir tarım teknikleri üzerinde durulacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 9 72

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çevre, ekosistem, ekoloji, çevre kirliliği, çevre sağlığı terimlerinin tanımı, çevreyi oluşturan fiziksel ve biyolojik unsurların tanıtılması DERS 1 TARIM VE ÇEVRE.docx
2 Doğada kirlenmeye neden olan etmenler, geçici ve kalıcı kirlenme ders 2 tarım ve çevre.docx
3 Çevre kirliliğinin sınıflandırılması ders3 tarım ve çevre.docx
4 Çevre kirliliğinin nedenleri, insan sağlığı üzerine etkiler ve alınması gerekli önlemler ders 4 tarım ve çevre.docx
5 Sera gazlarının çevremiz ve dünya üzerine olan etkileri ders 5 tarım ve çevre.docx
6 Tarım ve çevre ilişkileri, tarımsal faaliyetlerin çevreye olan olumsuz etkileri katı atıklar.docx
7 Sulu tarımın çevresel etkileri .ders7.pdf
8 Gübreleme uygulamalarının ekosistem üzerine etkileri ders 8.pdf
9 Ara sınav
10 Tarımda modernleşmenin çevreyle olan ilişkileri ders 10.pdf
11 Toprak kirliliği, neden olan kaynaklar, topraktaki ağır metal sınır değerleri, kirlenmiş toprakların temizlenmesi, ders 11.pdf
12 Tarımda kullanılan pestisitler ve diğer tarım ilaçlarının çevreye olan etkileri ders 12.pdf
13 Genetiği değiştirilmiş ürünler (GDO) ve bitki gelişim düzenleyicileri (BGD) ders 13.pdf
14 Çevre eğitimi ve çevre sorunlarının çözümünde yapılması gerekenler ders 14.docx
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1196456 Tarımsal üretim-çevre sorunları ilişkilerini kavrayabilme becerisini kazanma
2 1196523 Çevre sorunu yaratan başlıca kirlilik kaynaklarını tanıma
3 1196608 Çevre kirliliğinin bitki sağlığı ve gelişmesi açısından yarattığı zararlı etkileri tanıyabilme
4 1196660 Bitki yetiştiriciliğinde çevre kirlenmesine karşı alınabilcek önlemler hakkında bilgi sahibi olma
5 1196783 Tarımsal faaliyetlerin çevre üzerine etkilerini diğer faktörlerin etkilerinden ayırt edebilme becerisini kazanma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65293 Serada üretim teknikleri ve yetiştiricilikle ilgili bilgileri kavrayabilme ve bu bilgileri serada uygulayabilme becerisine sahip olmalı.
2 65294 Serada kullanılan bitki tohumlarını, gübreleri, ilaçları, üretim ortamlarını, alet ve ekipmanları tanıyabilmeli.
3 65295 Sera bitkileriyle ilgili temel bilgilere (ekolojisi, fizyolojisi, botanik özellikleri) sahip olmalı.
4 65296 Sera bitkilerinde verimliliği etkileyen faktörleri açıklayabilmeli.
5 65297 Serada üretim ve yetiştiricilik için gerekli olan alet ve ekipmanları kullanabilme becerisine sahip olmalı.
6 65298 Sera toprağı ve üretim ortamlarının özelliklerini açıklayabilmeli.
7 65299 Sera bitkilerinin pazarlanması ve ekonomisi hakkında bilgi sahibi olmalı.
8 65300 Seracılıkla ilgili son gelişmeleri açıklayabilmeli ve takip edebilmeli
9 65301 Sera bitkilerinde görülen hastalık ve zararlılar ile beslenme bozukluklarını tanıyabilmeli.
10 65302 Seraların sınıflandırılması ve kurulması, planlanması ve projelenmesi, ısıtılması ve soğutulması, sulama yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmalı, sera yapım malzemelerini tanıyabilmeli.
11 65303 Temel bilgisayar kullanım bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımı kullanabilmeli.
12 65304 Grup halinde çalışabilmeli ve grup halinde çalışmanın önemini kavrayabilmeli.
13 65305 Bireysel iş imkanları ve istihdam alanları oluşturma becerisine sahip olmalı.
14 65306 Seracılıkla ilgili çalışmalarda, öngörülmeyen durumlarda ortaya çıkan sorunları belirlemeli ve çözüm bulabilmeli.
15 65307 Her türlü tabiat koşullarında çalışabilme ve uyum sağlama yeteneğine sahip olmalı.
16 65308 Serada üretimi yapılan bitki türlerinin yetiştiriciliğini yapabilmeli.
17 65309 Seralarda organik üretiminin önemini kavrayabilmeli ve organik üretim yapabilmeli.
18 65310 Seralarda toprağı kullanmadan da farklı üretim teknikleri uygulayabilmeli.
19 65311 Kendini ifade edebilecek ve aynı zamanda temel ve mesleki gereksinimlerini karşılayacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmalı. Atatürk İlke ve İnkılaplarını bilip özümsemeli ve hayatın her aşamasında ana dilini etkin kullanabilmeli.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek