Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SRP218 Örtüaltı Meyve Yetiştirme Teknikleri 927003 2 4 4

Dersin Amacı

Ülkemizdeki meyve çeşitleri, üretim değerleri, meyve türlerinin ekolojik istekleri ve yetiştirme teknikleri, örtü altı yetiştiriciliğe uygun tür ve çeşitler hakkında bilgi verilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. İdris MACİT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Genel bahçe bitkileri , Ank.Ünv.Ziraat Fakültesi Eğitim , Araştırma ve Geliştirme Vakfı Yayınları No : 4 Genel Meyvecilik, Nobel Akademik Yayınları, 2012. Prof.Dr. Resul Gerçekcioğlu , Prof.Dr. Şükriye Bilgener , Prof.Dr. Arif Soylu

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Örtü altı tarımının önemi ve geleceği hakkında bilgi verilmesi, ülkemizdeki meyve çeşitlerinin tanıtılması, ekolojik isteklerinin ve yetiştirme tekniklerinin öğretilmesi, örtü altı meyvecilik ve bağcılık için uygun çeşitlerin tanıtılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
34 Okuma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ülkemiz meyvecilik potansiyeli ve genel durumu
2 Bahçe bitkilerinin tanımı ve sınıflandırılması
3 Meyvelerin ekolojik istekleri
4 Mayve türlerinin tomurcuk yapıları ve tomurcuklarda dinlenme
5 Meyve türlerinin çoğaltılması, budama, terbiye sistemleri
6 Bahçesi tesisi, bahçe yerinin seçilmesi, tür, çeşit ve anaç seçimi
7 Meyve Bahçelerinde Yıllık Bakım İşleri
8 Arasınav
9 Meyve ağaçlarında tozlanma ve döllenme
10 Meyve türlerinde budama ve terbiye sistemleri
11 Meyve dökümleri, sebepleri ve periyodisite
12 Büyüme düzenleyicilerin meyvecilikte kullanım alanları
13 Örtü altı tarımına uygun meyve tür ve çeşitleri
14 Meyve ağaçlarında hasat, standardizasyon, ambalajlama, depolama ve pazarlama
15 Final Sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1185257 Örtüaltı yetiştiriciliğe uygun meyve türlerini tanır
2 1185981 Örtüaltı yetiştiricilik sistemlerini bilir
3 1176849 Meyve türlerinin iklim ve toprak isteklerini bilir
4 1180150 Hasat öncesi ve sonrası kültürel uygulamalar ve bakım işlemlerini bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65293 Serada üretim teknikleri ve yetiştiricilikle ilgili bilgileri kavrayabilme ve bu bilgileri serada uygulayabilme becerisine sahip olmalı.
2 65294 Serada kullanılan bitki tohumlarını, gübreleri, ilaçları, üretim ortamlarını, alet ve ekipmanları tanıyabilmeli.
3 65295 Sera bitkileriyle ilgili temel bilgilere (ekolojisi, fizyolojisi, botanik özellikleri) sahip olmalı.
4 65296 Sera bitkilerinde verimliliği etkileyen faktörleri açıklayabilmeli.
5 65297 Serada üretim ve yetiştiricilik için gerekli olan alet ve ekipmanları kullanabilme becerisine sahip olmalı.
6 65298 Sera toprağı ve üretim ortamlarının özelliklerini açıklayabilmeli.
7 65299 Sera bitkilerinin pazarlanması ve ekonomisi hakkında bilgi sahibi olmalı.
8 65300 Seracılıkla ilgili son gelişmeleri açıklayabilmeli ve takip edebilmeli
9 65301 Sera bitkilerinde görülen hastalık ve zararlılar ile beslenme bozukluklarını tanıyabilmeli.
10 65302 Seraların sınıflandırılması ve kurulması, planlanması ve projelenmesi, ısıtılması ve soğutulması, sulama yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmalı, sera yapım malzemelerini tanıyabilmeli.
11 65303 Temel bilgisayar kullanım bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımı kullanabilmeli.
12 65304 Grup halinde çalışabilmeli ve grup halinde çalışmanın önemini kavrayabilmeli.
13 65305 Bireysel iş imkanları ve istihdam alanları oluşturma becerisine sahip olmalı.
14 65306 Seracılıkla ilgili çalışmalarda, öngörülmeyen durumlarda ortaya çıkan sorunları belirlemeli ve çözüm bulabilmeli.
15 65307 Her türlü tabiat koşullarında çalışabilme ve uyum sağlama yeteneğine sahip olmalı.
16 65308 Serada üretimi yapılan bitki türlerinin yetiştiriciliğini yapabilmeli.
17 65309 Seralarda organik üretiminin önemini kavrayabilmeli ve organik üretim yapabilmeli.
18 65310 Seralarda toprağı kullanmadan da farklı üretim teknikleri uygulayabilmeli.
19 65311 Kendini ifade edebilecek ve aynı zamanda temel ve mesleki gereksinimlerini karşılayacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmalı. Atatürk İlke ve İnkılaplarını bilip özümsemeli ve hayatın her aşamasında ana dilini etkin kullanabilmeli.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 5 1 5 5 2 5 5 5 5 5 1 1 1 2 2 5 5 5 1
2 5 5 5 5 5 3 1 5 5 1 1 1 1 2 5 5 1 1
3 5 1 5 5 2 3 2 1 5 1 1 1 1 2 4 5 1 1
4 5 5 5 5 5 3 5 2 3 5 1 1 1 1 2 3 5 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek