Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SRP206 Topraksız Tarım 927003 2 4 4

Dersin Amacı

Topraksız bitki yetiştiriciliğinin tanımını ve önemini, topraksız tarımda kullanılan yöntemleri ve bu yöntemlerin çalışma prensiplerini kavrama

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Dilek KANDEMİR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Topraksız Tarım. Hasad Yayıncılık, İstanbul, 2005. Ayten Sevgican, Örtüaltı Sebzeciliği (Topraksız Tarım) Cilt II. Ege üniversitesi Ziraat fakültesi Yayınları, No:526, İzmir. Ders notları İnternet Ortamı

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Topraksız bitki yetiştiriciliğinin tanımı, Türkiye'de ve dünyada mevcut durumu, topraksız tarımda kullanılan yöntemler, bu yöntemlerin çalışma prensipleri ve bu yöntemlerde kullanılan besin solusyonları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
6 Uygulama/Pratik 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
54 Ev Ödevi 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Topraksız tarımın tanımı, önemi Sunu1+.pptx
2 Türkiye'de ve dünyada topraksız tarımın genel durumu Sunu2+.pptx
3 Topraksız tarımın faydaları ve sakıncaları Sunu3+.pptx
4 Topraksız tarım yetiştirme teknikleri Sunu4+.pptx
5 Topraksız tarım yetiştirme teknikleri; su kültürü yetiştirme teknikleri Sunu5+.pptx
6 Topraksız tarım yetiştirme teknikleri; su kültürü yetiştirme teknikleri Sunu6+.pptx
7 Topraksız tarım yetiştirme teknikleri; su kültürü yetiştirme teknikleri Sunu7+.pptx
8 Topraksız tarım yetiştirme teknikleri; ortam kültürü yetiştirme teknikleri Sunu8+.pptx
9 Topraksız tarım yetiştirme teknikleri; ortamkültürü yetiştirme teknikleri
10 Ara sınav Sunu10+.pptx
11 Ortam kültüründe kullanılan ortamlar ve özellikleri Sunu11+.pptx
12 Yetiştirme ortamlarının dezenfeksiyonu Sunu12+.pptx
13 Topraksız tarımda kullanılan besin solusyonları ve özellikleri Sunu13+.pptx
14 Topraksız tarımda kullanılan besin solusyonları ve özellikleri Sunu14+.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
112754 1502501 Topraksız tarım yetiştirme tekniklerini kavrayabilme
112755 1502502 Topraksız yetiştirme ortamlarının özelliklerini öğrenme
112756 1502503 Topraksız tarım yetiştirme tekniklerinde bitkilerin beslenmesi ve besin çözeltilerinin hazırlanması konularında temel bilgiler edinme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73025 Serada üretim teknikleri ve yetiştiricilikle ilgili bilgileri kavrayabilme ve bu bilgileri serada uygulayabilme becerisine sahip olmalı.
2 73026 Serada kullanılan bitki tohumlarını, gübreleri, ilaçları, üretim ortamlarını, alet ve ekipmanları tanıyabilmeli.
3 73027 Sera bitkileriyle ilgili temel bilgilere (ekolojisi, fizyolojisi, botanik özellikleri) sahip olmalı.
4 73028 Sera bitkilerinde verimliliği etkileyen faktörleri açıklayabilmeli.
5 73029 Serada üretim ve yetiştiricilik için gerekli olan alet ve ekipmanları kullanabilme becerisine sahip olmalı.
6 73030 Sera toprağı ve üretim ortamlarının özelliklerini açıklayabilmeli.
7 73031 Sera bitkilerinin pazarlanması ve ekonomisi hakkında bilgi sahibi olmalı.
8 73032 Seracılıkla ilgili son gelişmeleri açıklayabilmeli ve takip edebilmeli
9 73033 Sera bitkilerinde görülen hastalık ve zararlılar ile beslenme bozukluklarını tanıyabilmeli.
10 73034 Seraların sınıflandırılması ve kurulması, planlanması ve projelenmesi, ısıtılması ve soğutulması, sulama yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmalı, sera yapım malzemelerini tanıyabilmeli.
11 73035 Temel bilgisayar kullanım bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımı kullanabilmeli.
12 73036 Grup halinde çalışabilmeli ve grup halinde çalışmanın önemini kavrayabilmeli.
13 73037 Bireysel iş imkanları ve istihdam alanları oluşturma becerisine sahip olmalı.
14 73038 Seracılıkla ilgili çalışmalarda, öngörülmeyen durumlarda ortaya çıkan sorunları belirlemeli ve çözüm bulabilmeli.
15 73039 Her türlü tabiat koşullarında çalışabilme ve uyum sağlama yeteneğine sahip olmalı.
16 73040 Serada üretimi yapılan bitki türlerinin yetiştiriciliğini yapabilmeli.
17 73041 Seralarda organik üretiminin önemini kavrayabilmeli ve organik üretim yapabilmeli.
18 73042 Seralarda toprağı kullanmadan da farklı üretim teknikleri uygulayabilmeli.
19 73043 Kendini ifade edebilecek ve aynı zamanda temel ve mesleki gereksinimlerini karşılayacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmalı. Atatürk İlke ve İnkılaplarını bilip özümsemeli ve hayatın her aşamasında ana dilini etkin kullanabilmeli.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
112754 5 2 2 4 2 2 5 3 2 3 4 3 5 2 5 1 5 4
112755 5 3 2 4 2 4 2 5 3 2 3 4 3 5 2 5 1 5 4
112756 5 5 2 4 3 4 2 5 3 2 3 4 3 5 2 5 1 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek