Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SRP206 Topraksız Tarım 927003 2 4 4

Dersin Amacı

Topraksız bitki yetiştiriciliğinin tanımını ve önemini, topraksız tarımda kullanılan yöntemleri ve bu yöntemlerin çalışma prensiplerini kavrama

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr Dilek KANDEMİR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Topraksız Tarım. Hasad Yayıncılık, İstanbul, 2005. Ayten Sevgican, Örtüaltı Sebzeciliği (Topraksız Tarım) Cilt II. Ege üniversitesi Ziraat fakültesi Yayınları, No:526, İzmir. Ders notları İnternet Ortamı

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Topraksız bitki yetiştiriciliğinin tanımı, Türkiye'de ve dünyada mevcut durumu, topraksız tarımda kullanılan yöntemler, bu yöntemlerin çalışma prensipleri ve bu yöntemlerde kullanılan besin solusyonları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
6 Uygulama/Pratik 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
54 Ev Ödevi 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Topraksız tarımın tanımı, önemi
2 Türkiye'de ve dünyada topraksız tarımın genel durumu
3 Topraksız tarımın faydaları ve sakıncaları
4 Topraksız tarım yetiştirme teknikleri
5 Topraksız tarım yetiştirme teknikleri; su kültürü yetiştirme teknikleri
6 Topraksız tarım yetiştirme teknikleri; su kültürü yetiştirme teknikleri
7 Topraksız tarım yetiştirme teknikleri; su kültürü yetiştirme teknikleri
8 Topraksız tarım yetiştirme teknikleri; ortam kültürü yetiştirme teknikleri
9 Topraksız tarım yetiştirme teknikleri; ortamkültürü yetiştirme teknikleri
10 Ara sınav
11 Ortam kültüründe kullanılan ortamlar ve özellikleri
12 Yetiştirme ortamlarının dezenfeksiyonu
13 Topraksız tarımda kullanılan besin solusyonları ve özellikleri
14 Topraksız tarımda kullanılan besin solusyonları ve özellikleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
112754 1282577 Topraksız tarım yetiştirme tekniklerini kavrayabilme
112755 1282578 Topraksız yetiştirme ortamlarının özelliklerini öğrenme
112756 1282579 Topraksız tarım yetiştirme tekniklerinde bitkilerin beslenmesi ve besin çözeltilerinin hazırlanması konularında temel bilgiler edinme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65293 Serada üretim teknikleri ve yetiştiricilikle ilgili bilgileri kavrayabilme ve bu bilgileri serada uygulayabilme becerisine sahip olmalı.
2 65294 Serada kullanılan bitki tohumlarını, gübreleri, ilaçları, üretim ortamlarını, alet ve ekipmanları tanıyabilmeli.
3 65295 Sera bitkileriyle ilgili temel bilgilere (ekolojisi, fizyolojisi, botanik özellikleri) sahip olmalı.
4 65296 Sera bitkilerinde verimliliği etkileyen faktörleri açıklayabilmeli.
5 65297 Serada üretim ve yetiştiricilik için gerekli olan alet ve ekipmanları kullanabilme becerisine sahip olmalı.
6 65298 Sera toprağı ve üretim ortamlarının özelliklerini açıklayabilmeli.
7 65299 Sera bitkilerinin pazarlanması ve ekonomisi hakkında bilgi sahibi olmalı.
8 65300 Seracılıkla ilgili son gelişmeleri açıklayabilmeli ve takip edebilmeli
9 65301 Sera bitkilerinde görülen hastalık ve zararlılar ile beslenme bozukluklarını tanıyabilmeli.
10 65302 Seraların sınıflandırılması ve kurulması, planlanması ve projelenmesi, ısıtılması ve soğutulması, sulama yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmalı, sera yapım malzemelerini tanıyabilmeli.
11 65303 Temel bilgisayar kullanım bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımı kullanabilmeli.
12 65304 Grup halinde çalışabilmeli ve grup halinde çalışmanın önemini kavrayabilmeli.
13 65305 Bireysel iş imkanları ve istihdam alanları oluşturma becerisine sahip olmalı.
14 65306 Seracılıkla ilgili çalışmalarda, öngörülmeyen durumlarda ortaya çıkan sorunları belirlemeli ve çözüm bulabilmeli.
15 65307 Her türlü tabiat koşullarında çalışabilme ve uyum sağlama yeteneğine sahip olmalı.
16 65308 Serada üretimi yapılan bitki türlerinin yetiştiriciliğini yapabilmeli.
17 65309 Seralarda organik üretiminin önemini kavrayabilmeli ve organik üretim yapabilmeli.
18 65310 Seralarda toprağı kullanmadan da farklı üretim teknikleri uygulayabilmeli.
19 65311 Kendini ifade edebilecek ve aynı zamanda temel ve mesleki gereksinimlerini karşılayacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmalı. Atatürk İlke ve İnkılaplarını bilip özümsemeli ve hayatın her aşamasında ana dilini etkin kullanabilmeli.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
112754 5 2 2 4 2 2 5 3 2 3 4 3 5 2 5 1 5 4
112755 5 3 2 4 2 4 2 5 3 2 3 4 3 5 2 5 1 5 4
112756 5 5 2 4 3 4 2 5 3 2 3 4 3 5 2 5 1 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek