Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SRP210 Süs Bitkileri-II 927003 2 4 4

Dersin Amacı

Kesme çiçeklerin yetiştiriciliği, Türkiye'de ve dünyada kesme çiçek yetiştiriciliği ve önemi hakkında bilgi sahibi olmak. Doğal çiçek soğanları tanır ve üretim yöntemlerini bilirler.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Elif DURMUŞ KINIK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Süs bitkileri yetiştiriciliği genel durumu ve önemi, kesme çiçek yetiştiriciliği, doğal çiçek soğanları, süs bitkilerinin pazarlanması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 30 30
5 Derse Katılım 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Süs bitkilerinin sınıflandırılması, üretimi ve ticareti, pazarlanması Dünyada ve Türkiye’de Kesme Çiçek Sektörü.pdf
2 Süs bitkilerinin sınıflandırılması, üretimi ve ticareti, pazarlanması
3 Süs bitkilerinin sınıflandırılması, üretimi ve ticareti, pazarlanması
4 Kesme çiçek yetiştiriciliği kesme çiçek yetiştiriciliği.pdf
5 Kesme çiçek yetiştiriciliği
6 Kesme çiçek yetiştiriciliği
7 Süs bitkilerinin bakımı SAKSILI SÜS BİTKİLERİNİN YETİŞTİRİLME VE BAKIM ŞARTLARIıı.pdf
8 Doğal çiçek soğanları Soğan Ve Yumru Ile Çoğaltılan Kesme Çiçek Süs Bitkileri Yetiştiriciliği.pdf
9 Doğal çiçek soğanları
10 Ara sınav
11 Kesme gül yetiştiriciliği Kesme Çiçekler 1.pdf
12 Karanfil yetiştiriciliği kesme Çiçekler 2.pdf
13 Krizantem yetiştiriciliği Mevsimlik Çiçekler.pdf
14 Gerbera yetiştiriciliği lale_yetistiriciligi.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1501150 Kesme çiçek yetiştiriciliği hakkında bilgi sahibi olur
2 1501151 Başlıca kesme çiçek türlerini öğrenir
3 1501152 Doğal çiçek soğanlarını tanır ve nasıl kullanılacağını bilir
4 1501153 Süs bitkileri yetiştiriciliğinin genel durumu hakkında yorum yapabilir.
5 1501154 Süs bitkileri pazarlama konusunda bilgi sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73025 Serada üretim teknikleri ve yetiştiricilikle ilgili bilgileri kavrayabilme ve bu bilgileri serada uygulayabilme becerisine sahip olmalı.
2 73026 Serada kullanılan bitki tohumlarını, gübreleri, ilaçları, üretim ortamlarını, alet ve ekipmanları tanıyabilmeli.
3 73027 Sera bitkileriyle ilgili temel bilgilere (ekolojisi, fizyolojisi, botanik özellikleri) sahip olmalı.
4 73028 Sera bitkilerinde verimliliği etkileyen faktörleri açıklayabilmeli.
5 73029 Serada üretim ve yetiştiricilik için gerekli olan alet ve ekipmanları kullanabilme becerisine sahip olmalı.
6 73030 Sera toprağı ve üretim ortamlarının özelliklerini açıklayabilmeli.
7 73031 Sera bitkilerinin pazarlanması ve ekonomisi hakkında bilgi sahibi olmalı.
8 73032 Seracılıkla ilgili son gelişmeleri açıklayabilmeli ve takip edebilmeli
9 73033 Sera bitkilerinde görülen hastalık ve zararlılar ile beslenme bozukluklarını tanıyabilmeli.
10 73034 Seraların sınıflandırılması ve kurulması, planlanması ve projelenmesi, ısıtılması ve soğutulması, sulama yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmalı, sera yapım malzemelerini tanıyabilmeli.
11 73035 Temel bilgisayar kullanım bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımı kullanabilmeli.
12 73036 Grup halinde çalışabilmeli ve grup halinde çalışmanın önemini kavrayabilmeli.
13 73037 Bireysel iş imkanları ve istihdam alanları oluşturma becerisine sahip olmalı.
14 73038 Seracılıkla ilgili çalışmalarda, öngörülmeyen durumlarda ortaya çıkan sorunları belirlemeli ve çözüm bulabilmeli.
15 73039 Her türlü tabiat koşullarında çalışabilme ve uyum sağlama yeteneğine sahip olmalı.
16 73040 Serada üretimi yapılan bitki türlerinin yetiştiriciliğini yapabilmeli.
17 73041 Seralarda organik üretiminin önemini kavrayabilmeli ve organik üretim yapabilmeli.
18 73042 Seralarda toprağı kullanmadan da farklı üretim teknikleri uygulayabilmeli.
19 73043 Kendini ifade edebilecek ve aynı zamanda temel ve mesleki gereksinimlerini karşılayacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmalı. Atatürk İlke ve İnkılaplarını bilip özümsemeli ve hayatın her aşamasında ana dilini etkin kullanabilmeli.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek