Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMP103 Genel Tarla Bitkileri 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Tarla bitkilerinin tarımı hakkında genel bilgi vermek. Kullanılan alet ve ekipmanları tanıtmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Ferat UZUN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ceylan A, 1994. Tarla Tarımı. Ege Üni. Ziraat Fakültesi,İzmir. Kevseroğlu K, 2000. Tarla Tarımı 1 (Genel Bilgiler). OMÜ. Ziraat Fakültesi, Samsun. Ayrıca OMÜ. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri bölümde okutulan Tahıllar, Endüstri Bitkileri, Yem Bikileri, Yemekli Tane Baklagiller ve Tıbbi bitkiler ders kitaplarında yararlanılacaktır. Power point sunumları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Tarla bitkilerinin tanıtılması Ticari piyasada satılan çeşitlerin tanıtımı Tarla bitkilerinin yetiştirilmesi Bazı tarla bitkileri alet ve makinalarının kullanımı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 35 1
6 Uygulama/Pratik 1 35 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 40 1
37 Gözlem 2 20 1
39 Rapor Sunma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 6 1 6
8 Rehberli Problem Çözümü 8 2 16
16 Alan Gezisi 6 2 12
17 Alan Çalışması 10 1 10
19 Beyin Fırtınası 10 1 10
54 Ev Ödevi 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toprak işleme ve toprak işleme makineleri Tarla bitkileri yetiştiriciliğinde kullanılan alet ve ekipmanların tanıtımı 1. Toprağın tanımı, toprak işleme ve kullanılan ekipmanlar.ppt
2 Buğday Traktöre pulluk, tırmık gibi tarım aletlerinin takılıp sökülmesi 2. Buğday tarımı ve kullanılan alet-ekipmanlar.ppt
3 Mısır Tarla bitkileri tohumlarının öğrenilmesi 3. Mısır tarımı ve kullanılan alet-ekipmanlar.ppt
4 Ayçiçeği Traktör ile toprak işleme 4. Ayçiçeği tarımı ve kullanılan alet-ekipmanlar.ppt
5 Şeker pancarı Uygulama parsellerine bazı tarla bitkileri tohumlarının ekilmesi ve ilk gübre dozunun verilmesi 5. Şeker Pancarı ve kullanılan alet-ekipmanlar.pptx
6 Patates Çapa makinası kullanımı 6. Patates tarımı ve kullanılan alet-ekipmanlar.ppt
7 Yonca Çapa makinası kullanımı 7. Yonca tarımı ve kullanılan alet-ekipmanlar.ppt
8 Fiğ El çapası ile yabancı ot mücadelesi 8. Fiğ tarımı ve kullanılan alet-ekipmanlar.ppt
9 Arasınav 9. Arasınav (Midterm exam).pptx
10 Çeltik Uygulama parsellerindeki bitkilerin gözlemlenmesi 10. Çeltik tarımı ve kullanılan alet-ekipmanlar.ppt
11 Fasülye Uygulama parsellerindeki bitkilerin gözlemlenmesi 11. Fasülye tarımı ve kullanılan alet-ekipmanlar.ppt
12 Pamuk Uygulama parsellerindeki bitkilerin gözlemlenmesi 12. Pamuk tarımı ve kullanılan alet-ekipmanlar.ppt
13 Soya fasülyesi Uygulama parsellerindeki bitkilerin gözlemlenmesi 13. Soya tarımı ve kullanılan alet-ekipmanlar.ppt
14 Yer fıstığı Uygulama parsellerinin not değerlemesi 14. Yerfıstığı tarımı ve kullanılan alet-ekipmanlar.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1368347 Öğrenciler tarla bitkilerinin tarımını öğrenir
2 1352570 Tarla bitkileri tarımında kullanılan alet ve makinaları tanır ve bazılarını kullanabilir.
3 1392795 Tarla bitkileri tarımında gübrelemeyi öğrenir.
4 1515109 Tarla bitkileri tarımında yabancı ot mücadelesini öğrenir.
5 1515110 Tarla bitkilerinin gelişme safhalarını öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 72988 Tarım makineleri konusunda temel bilgileri, malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makineleri tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2 72989 Temel fiziksel ve matematiksel kavramları öğrenerek, problem çözme ve analitik düşünme yeteneği kazanır. Mesleki alanda yeterli çözüm üretebilecek düzeyde matematik ve fizik bilgisine sahip olur.
3 72990 Bitkisel ve hayvansal üretim alanında tarım makineleri ve tarımsal teknoloji kullanımının önemini kavrar. Bu alanlarda Tarım Makineleri ve sistemlerinin çalışma prensiplerini ve temel bilgileri teorik olarak iyi bir şekilde öğrenir. Öğrendiği bu teorik bilgileri, uygulamaya aktarır.
4 72991 Tarım makinelerinin kullanımında temel girdileri, ekonomiklik ve verimlilik yönünden değerlendirir.
5 72992 Temel ve mesleki gereksinimlerini karşılayacak düzeyde teknik resim bilgisine sahip olur.
6 72993 Temel bilgisayar kullanımı ve bilgileri ile birlikte internet ve bilişim teknolojilerini kullanma becerisine sahip olur.Bilgisayar ortamında mesleki çalışmalara ilişkin gerekli çizim, hesaplama ve benzeşimlerini yapar ve yorumlar.
7 72994 Tarım makinelerinin çeşitli ayarlarını, gerekli kalibrasyon ve bakım işlemlerini kavrar.
8 72995 Tarım makineleri ve sistemlerinin incelenmesi, sonuçlarının analiz edilmesi ve yorumlanması becerilerine sahip olur.
9 72996 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği kazanır.
10 72997 Gerekli modern tarım tekniği ve araçlarını seçme ve kullanma becerisi, tarım makineleri alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme ve karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma yeteneğini alır.
11 72998 Mesleki alandaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihini iyi bir şekilde öğrenip, ülkesi için faydalı bir birey olmayı hedef edinir. Türk Dilini ve kurallarını hayatının her döneminde yazılı ve sözlü olarak en güzel şekilde kullanarak, dilimize sahip çıkmayı öğrenir.
12 72999 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek, bunu mesleki yazışmalarda ve kişisel ilişkilerinde kullanır.
13 73000 Bitkisel ve hayvansal üretimdeki genel tarımsal bilgileri, tarım makineleri işletmeciliğini ve tarımda ekonomik konuları öğrenir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 2 2 1
2 1 2 2 1 5
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek