Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMP123 Temel Bilgisayar Uygulamaları 927003 1 1 3

Dersin Amacı

Derste bilgi ve iletişim teknolojisinin temel kavramları, çalışma sistemi, temel bilgisayar donanım parçalarının özellikleri ve çalışma prensipleri, işletim sisteminin özellikleri ve kullanılması, Internet ortamı ve yararlanma yolları, Kelime işlemci, hesap tablosu, sunum programı Veritabanı programı ile e-posta kullanımı ve özellikleri ayrıntılarıyla verilerek günlük hayatta ve eğitim-öğretim sürecinde gerekli temel bilgisayar kullanım becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Budak, Y. ve Budak E. Ç. (2012). Bilgi Teknolojileri / Temel Kavramlar ve Uygulamalar, İstanbul: Umuttepe Yayınları. Çelik, L. (2011). Bilgisayar ve Temel Bilgi Teknolojileri, İstanbul: Maya Akademi. Akgöbek, Ö. (2004). Temel Bilgi Teknolojileri, İstanbul: Beta Basım Yayın.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilgi ve İletişim Teknolojisinin Temel Kavramları, Çalışma Sistemi, Temel Bilgisayar Donanım Parçalarının Özellikleri ve Çalışma Prensipleri, İşletim Sistemi ve Özellikleri, Internet ve Yararlanma Yolları, Kelime İşlemci Programı ve Kullanımı, Hesap Tablosu ve Kullanımı, Sunum Programı, Veri Tabanı Programı ve Kullanımı, E-Posta ve Kullanımı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 1 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 1 1
34 Okuma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin İçeriğinin ve Kaynaklarının Tanıtılması
2 Bilgisayarın Tarihçesi ve İşletim Sistemleri
3 Windows 7
4 Ofis Yazılımlarının Genel Özellikleri
5 Ofis Yazılımları-Kelime İşlem Programları
6 Ofis Yazılımları-Sunu Programları
7 Ofis Yazılımları-Elektronik Tablolama Programları
8 Ofis Yazılımları-Elektronik Tablolama Programları -2
9 Ofis Yazılımları-Veritabanı Programları
10 E-Posta Kişisel İletişim Yönetimi
11 İnternet Güvenliği ve Ağ Teknolojileri
12 Sosyal Ağlar ve Sosyal Medya
13 Bilişim Hukuku ve Etiği
14 Genel Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1516149 Bilgisayar becerilerini öğrenir
2 1516150 Bu derste öğrendiklerini diğer derste pekiştirebilir
3 1516151 Temel ofis uygulamalarını kullanabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 72988 Tarım makineleri konusunda temel bilgileri, malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makineleri tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2 72989 Temel fiziksel ve matematiksel kavramları öğrenerek, problem çözme ve analitik düşünme yeteneği kazanır. Mesleki alanda yeterli çözüm üretebilecek düzeyde matematik ve fizik bilgisine sahip olur.
3 72990 Bitkisel ve hayvansal üretim alanında tarım makineleri ve tarımsal teknoloji kullanımının önemini kavrar. Bu alanlarda Tarım Makineleri ve sistemlerinin çalışma prensiplerini ve temel bilgileri teorik olarak iyi bir şekilde öğrenir. Öğrendiği bu teorik bilgileri, uygulamaya aktarır.
4 72991 Tarım makinelerinin kullanımında temel girdileri, ekonomiklik ve verimlilik yönünden değerlendirir.
5 72992 Temel ve mesleki gereksinimlerini karşılayacak düzeyde teknik resim bilgisine sahip olur.
6 72993 Temel bilgisayar kullanımı ve bilgileri ile birlikte internet ve bilişim teknolojilerini kullanma becerisine sahip olur.Bilgisayar ortamında mesleki çalışmalara ilişkin gerekli çizim, hesaplama ve benzeşimlerini yapar ve yorumlar.
7 72994 Tarım makinelerinin çeşitli ayarlarını, gerekli kalibrasyon ve bakım işlemlerini kavrar.
8 72995 Tarım makineleri ve sistemlerinin incelenmesi, sonuçlarının analiz edilmesi ve yorumlanması becerilerine sahip olur.
9 72996 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği kazanır.
10 72997 Gerekli modern tarım tekniği ve araçlarını seçme ve kullanma becerisi, tarım makineleri alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme ve karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma yeteneğini alır.
11 72998 Mesleki alandaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihini iyi bir şekilde öğrenip, ülkesi için faydalı bir birey olmayı hedef edinir. Türk Dilini ve kurallarını hayatının her döneminde yazılı ve sözlü olarak en güzel şekilde kullanarak, dilimize sahip çıkmayı öğrenir.
12 72999 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek, bunu mesleki yazışmalarda ve kişisel ilişkilerinde kullanır.
13 73000 Bitkisel ve hayvansal üretimdeki genel tarımsal bilgileri, tarım makineleri işletmeciliğini ve tarımda ekonomik konuları öğrenir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 1 2 3 1 2 5 1 4 1 3 2 1 1
2 1 2 1 1 2 5 1 4 1 3 2 1 1
3 1 2 1 1 2 5 1 4 1 3 2 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek