Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMP109 Genel Zootekni 927003 1 1 3

Dersin Amacı

Öğrencilere Zootekni bölümünün faaliyet alanlarını tanıtmak. Zootekni konularını genel anlamda incelemek ve Zootekninin tarımsal üretim içindeki konumunu, önemini, ekonomik katkısını öğretmektir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Selim BIYIK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Teknik geziler.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Toker, E., Zincirlioğlu, M., Alarslan, Ö.F., 1998. Hayvan Yetiştirme. Yemler ve hayvan Besleme (Editör: Ö Faruk ALARSLAN). 2. Baskı. Baran Ofset. Ankara-1998

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Sığırcılık, koyunculuk, keçicilik, tavukçuluk, arıcılık ve hayvan ıslahı gibi konular dersin kapsamındadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
6 Uygulama/Pratik 1 25 25
29 Bireysel Çalışma 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 24 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Zootekni Biliminde Temel Kavramlar 1.HAFTA.docx
2 Türkiye'de Hayvansal Üretimin Yapısal Durumu, Hayvancılık Politikası, Hayvan Varlığı 2.HAFTA.docx
3 Hayvan Islahı-Genel Tanımlar 3.HAFTA.docx
4 Üreme, Evcil Hayvanların Fizyolojik Yapıları, Hayvan Beslemenin Temel Prensipleri 4.HAFTA.docx
5 Yemler 5.HAFTA.docx
6 Süt Sığırcılığı 6.HAFTA.docx
7 Besicilik 7.HAFTA.docx
8 Koyunculuk 8.HAFTA.docx
9 Keçicilik 9.HAFTA.docx
10 Arasınav 10.HAFTA.docx
11 Yumurta Tavukçuluğu 11.HAFTA.docx
12 Et Tavukçuluğu 12.HAFTA.docx
13 Arıcılık 13.HAFTA.docx
14 Ülkemizde Hayvancılığın sorunları ve çözüm önerileri Önerileri 14.HAFTA.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1142445 Zootekninin tarımsal üretim içindeki konumunu, önemini, ekonomik katkısını öğrenirler.
2 1158980 Sığırcılık, koyunculuk, keçicilik, tavukçuluk, arıcılık ve hayvan ıslahı gibi konuları öğrenirler.
3 1159130 Zootekni alanında kullanılan tarım makinaları hakkında bilgi edinirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65256 Tarım makineleri konusunda temel bilgileri, malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makineleri tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2 65257 Temel fiziksel ve matematiksel kavramları öğrenerek, problem çözme ve analitik düşünme yeteneği kazanır. Mesleki alanda yeterli çözüm üretebilecek düzeyde matematik ve fizik bilgisine sahip olur.
3 65258 Bitkisel ve hayvansal üretim alanında tarım makineleri ve tarımsal teknoloji kullanımının önemini kavrar. Bu alanlarda Tarım Makineleri ve sistemlerinin çalışma prensiplerini ve temel bilgileri teorik olarak iyi bir şekilde öğrenir. Öğrendiği bu teorik bilgileri, uygulamaya aktarır.
4 65259 Tarım makinelerinin kullanımında temel girdileri, ekonomiklik ve verimlilik yönünden değerlendirir.
5 65260 Temel ve mesleki gereksinimlerini karşılayacak düzeyde teknik resim bilgisine sahip olur.
6 65261 Temel bilgisayar kullanımı ve bilgileri ile birlikte internet ve bilişim teknolojilerini kullanma becerisine sahip olur.Bilgisayar ortamında mesleki çalışmalara ilişkin gerekli çizim, hesaplama ve benzeşimlerini yapar ve yorumlar.
7 65262 Tarım makinelerinin çeşitli ayarlarını, gerekli kalibrasyon ve bakım işlemlerini kavrar.
8 65263 Tarım makineleri ve sistemlerinin incelenmesi, sonuçlarının analiz edilmesi ve yorumlanması becerilerine sahip olur.
9 65264 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği kazanır.
10 65265 Gerekli modern tarım tekniği ve araçlarını seçme ve kullanma becerisi, tarım makineleri alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme ve karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma yeteneğini alır.
11 65266 Mesleki alandaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihini iyi bir şekilde öğrenip, ülkesi için faydalı bir birey olmayı hedef edinir. Türk Dilini ve kurallarını hayatının her döneminde yazılı ve sözlü olarak en güzel şekilde kullanarak, dilimize sahip çıkmayı öğrenir.
12 65267 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek, bunu mesleki yazışmalarda ve kişisel ilişkilerinde kullanır.
13 65268 Bitkisel ve hayvansal üretimdeki genel tarımsal bilgileri, tarım makineleri işletmeciliğini ve tarımda ekonomik konuları öğrenir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4
2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4
3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek