Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMP106 Termik Motorlar 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Dersin amacı motoru oluşturan organ ve donanımları tanıtmak ve motorların çalışma prensiplerini öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Ali TEKGÜLER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sabancı, A.; 1993. Termik Motorlar, Ç.Ü.Ziraat Fakültesi Genel Yayın No: 45, Ders Yayın No: 8, Adana, 220 s. Özdamar, İ., B.Yelken; 1979. Benzin Motorları, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 531 s. Bilginperk, H.; 1978. Dizel Motorları, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 295 s.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel Kavramlar, Termik Motorların Sınıflandırılması, Termik Motorların Termodinamik Esasları ve Çevrimleri, Teorik ve Gerçek Termik Çevrimler, İki ve Dört Zamanlı Motorların Çalışma Prensipleri, Motor Gücü ve Etkileyen Faktörler, Motor Karakteristikleri, Piston ve Krank Düzeni Kinematiği, Motor Donanımları (Ateşleme Donanımı, Yakıt Donanımı, Soğutma Donanımı, Yağlama Donanımı).

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel kavramlar tm1.pptx
2 Termik motorlardaki gelişmeler tm2.pptx
3 Motor yakıtları tm3.pptx
4 Yakıtların yanması tm4.pptx
5 Motor çevrimleri tm5.pptx
6 2 ve 4 zamanlı motorlar tm6.pptx
7 Güç ve verim tm7.pptx
8 Yapı elemanları tm8.pptx
9 Motorun hareketli parçaları tm9.pptx
10 Arasınav
11 Yakıt donanımı tm11.pptx
12 Elektrik ve ateşleme donanımı tm12.pptx
13 Yağlama donanımı tm13.pptx
14 Soğutma donanımı tm14.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1097182 Termik motorların çalışma prensiplerinin kavratılması
2 1097183 Termodinamik çevrimlerin öğretilmesi
3 1097184 Motorların temel parçalarının görevlerinin öğretilmesi
4 1097185 Motor arızalarının kavratılması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65256 Tarım makineleri konusunda temel bilgileri, malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makineleri tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2 65257 Temel fiziksel ve matematiksel kavramları öğrenerek, problem çözme ve analitik düşünme yeteneği kazanır. Mesleki alanda yeterli çözüm üretebilecek düzeyde matematik ve fizik bilgisine sahip olur.
3 65258 Bitkisel ve hayvansal üretim alanında tarım makineleri ve tarımsal teknoloji kullanımının önemini kavrar. Bu alanlarda Tarım Makineleri ve sistemlerinin çalışma prensiplerini ve temel bilgileri teorik olarak iyi bir şekilde öğrenir. Öğrendiği bu teorik bilgileri, uygulamaya aktarır.
4 65259 Tarım makinelerinin kullanımında temel girdileri, ekonomiklik ve verimlilik yönünden değerlendirir.
5 65260 Temel ve mesleki gereksinimlerini karşılayacak düzeyde teknik resim bilgisine sahip olur.
6 65261 Temel bilgisayar kullanımı ve bilgileri ile birlikte internet ve bilişim teknolojilerini kullanma becerisine sahip olur.Bilgisayar ortamında mesleki çalışmalara ilişkin gerekli çizim, hesaplama ve benzeşimlerini yapar ve yorumlar.
7 65262 Tarım makinelerinin çeşitli ayarlarını, gerekli kalibrasyon ve bakım işlemlerini kavrar.
8 65263 Tarım makineleri ve sistemlerinin incelenmesi, sonuçlarının analiz edilmesi ve yorumlanması becerilerine sahip olur.
9 65264 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği kazanır.
10 65265 Gerekli modern tarım tekniği ve araçlarını seçme ve kullanma becerisi, tarım makineleri alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme ve karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma yeteneğini alır.
11 65266 Mesleki alandaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihini iyi bir şekilde öğrenip, ülkesi için faydalı bir birey olmayı hedef edinir. Türk Dilini ve kurallarını hayatının her döneminde yazılı ve sözlü olarak en güzel şekilde kullanarak, dilimize sahip çıkmayı öğrenir.
12 65267 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek, bunu mesleki yazışmalarda ve kişisel ilişkilerinde kullanır.
13 65268 Bitkisel ve hayvansal üretimdeki genel tarımsal bilgileri, tarım makineleri işletmeciliğini ve tarımda ekonomik konuları öğrenir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 4 4
2 4 3 4 4 4
3 4 3 4 4 4
4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek