Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMP116 Bilgisayar Destekli Çizim 927001 1 2 5

Dersin Amacı

Autocad programını kullanımını öğrenmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Ali TEKGÜLER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

CAD, Autocad tanımı, kullanım alanları, Çizim yöntemleri ve çizim ayarları, Draw (çizim) ve modify (Düzenleme)araç çubuklarının tanıtımı, Nokta,Çizgi, çember yay çizimi, Dikdörtgen, çokgen çizimi, polyline çizme ve nesneleri seçme komutları, düzenleme komutları, nesneleri tarama, çizimin ölçülendirmesi, Alan hesaplama, çizime yazı yaz katı modelde birleştirme, çıkarma, kesit oluşturma, UCS komutu,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
40 Proje Hazırlama 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 4 56
54 Ev Ödevi 3 15 45

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 CAD, Autocad tanımı, kullanım alanları CAD, Autocad tanımı, kullanım alanları (bilgisayarda uygulaması) bdt1.pptx
2 Çizim yöntemleri ve çizim ayarları Çizim yöntemleri ve çizim ayarları (bilgisayarda uygulaması) bdt2.pptx
3 Draw (çizim) ve modify (Düzenleme)araç çubuklarının tanıtımı, Draw ve modify araç çubuklarının tanıtımı (bilgisayarda uygulaması) bdt3.pptx
4 Nokta,Çizgi, çember yay çizimi, Nokta,Çizgi, çember yay çizimi, (bilgisayarda uygulaması) bdt4.pptx
5 Dikdörtgen, çokgen çizimi Dikdörtgen, çokgen çizimi (bilgisayarda uygulaması) bdt5.pptx
6 Polyline çizme ve nesneleri seçme komutları Polyline çizme ve nesneleri seçme komutları (bilgisayarda uygulaması) bdt6.pptx
7 Düzenleme komutları, nesneleri tarama Düzenleme komutları, nesneleri tarama (bilgisayarda uygulaması) bdt7.pptx
8 Çizimin ölçülendirilmesi Çizimin ölçülendirilmesi (bilgisayarda uygulaması) bdt8.pptx
9 Ara sınav
10 Çizimin ölçülendirmesi (devam) draw, modify ve ölçülendirme menülerini kullanacak şekilde örnek uygulama çalışmaları bdt10.pptx
11 UCS komutu, UCS komutu uygulaması bdt11.pptx
12 Katmanlar Katmanlar uygulaması bdt12.pptx
13 Nesne sorgulama komutları Nesne sorgulama komutları uygulaması bdt13.pptx
14 Parametrik ve layout komutları Parametrik ve layout komutları uygulaması bdt14.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1432409 Temel makina parçalarını ölçülü çizer.
2 1432425 2 boyutlu çizimleri bilgisayar ortamında yapabilme
3 1432484 Autocad çizim programını kullanabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 72988 Tarım makineleri konusunda temel bilgileri, malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makineleri tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2 72989 Temel fiziksel ve matematiksel kavramları öğrenerek, problem çözme ve analitik düşünme yeteneği kazanır. Mesleki alanda yeterli çözüm üretebilecek düzeyde matematik ve fizik bilgisine sahip olur.
3 72990 Bitkisel ve hayvansal üretim alanında tarım makineleri ve tarımsal teknoloji kullanımının önemini kavrar. Bu alanlarda Tarım Makineleri ve sistemlerinin çalışma prensiplerini ve temel bilgileri teorik olarak iyi bir şekilde öğrenir. Öğrendiği bu teorik bilgileri, uygulamaya aktarır.
4 72991 Tarım makinelerinin kullanımında temel girdileri, ekonomiklik ve verimlilik yönünden değerlendirir.
5 72992 Temel ve mesleki gereksinimlerini karşılayacak düzeyde teknik resim bilgisine sahip olur.
6 72993 Temel bilgisayar kullanımı ve bilgileri ile birlikte internet ve bilişim teknolojilerini kullanma becerisine sahip olur.Bilgisayar ortamında mesleki çalışmalara ilişkin gerekli çizim, hesaplama ve benzeşimlerini yapar ve yorumlar.
7 72994 Tarım makinelerinin çeşitli ayarlarını, gerekli kalibrasyon ve bakım işlemlerini kavrar.
8 72995 Tarım makineleri ve sistemlerinin incelenmesi, sonuçlarının analiz edilmesi ve yorumlanması becerilerine sahip olur.
9 72996 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği kazanır.
10 72997 Gerekli modern tarım tekniği ve araçlarını seçme ve kullanma becerisi, tarım makineleri alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme ve karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma yeteneğini alır.
11 72998 Mesleki alandaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihini iyi bir şekilde öğrenip, ülkesi için faydalı bir birey olmayı hedef edinir. Türk Dilini ve kurallarını hayatının her döneminde yazılı ve sözlü olarak en güzel şekilde kullanarak, dilimize sahip çıkmayı öğrenir.
12 72999 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek, bunu mesleki yazışmalarda ve kişisel ilişkilerinde kullanır.
13 73000 Bitkisel ve hayvansal üretimdeki genel tarımsal bilgileri, tarım makineleri işletmeciliğini ve tarımda ekonomik konuları öğrenir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 5
2 4 5
3 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek