Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMP112 Genel Bahçe Bitkileri 927003 1 2 3

Dersin Amacı

Ülke ekonomisinde ve tarımında bahçe bitkilerinin yeri ve önemi, bahçe bitkileri içerisine giren meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri türlerini tanıtmak ve yetiştiriciliği hakkında genel bilgiler öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Bülent Köse

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Ağaoğlu, Y. S., Çelik, H., Çelik, M., Fidan, Y., Gülşen, Y., Günay, A., Halloran, N., Köksal, A. İ., Yanmaz, R., 1997. Genel Bahçe Bitkileri. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Eğitim, Araş., ve Geliş. Vakfı Yayınları No: 4. Ankara. 369s. 2. Bahçe Bitkileri Ders notları ve PPT sunuları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bahçe Bitkilerinin Tanımı Ve Sınıflandırılması, Bahçe Bitkilerinin Önemi, Bahçe Bitkilerinin Ekolojik İstekleri, Bahçe Bitkilerinin Biyolojik Esasları, Bahçe Bitkilerinin Fizyolojik Esasları, Bahçe Bitkilerinde Çoğaltma Teknikleri, Bahçe Tesisi Ve Genel Kültürel Uygulamalar, Bahçe Ürünlerinin Muhafazası Ve Pazara Hazırlanması, Bahçe Bitkilerinde Büyümeyi Düzenleyici Maddeler Ve Etkileri, Organik Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliği konularını kapsamaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 15 1
5 Derse Katılım 13 20 1
6 Uygulama/Pratik 13 15 1
29 Bireysel Çalışma 13 10 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 1
34 Okuma 5 10 1
54 Ev Ödevi 5 10 1
2 Final Sınavı 0 80 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 0 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 1 13
6 Uygulama/Pratik 13 1 13
29 Bireysel Çalışma 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 3 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 3 15
34 Okuma 5 1 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bahçe bitkilerinin çalışma konuları.
2 Bahçe bitkilerinin ülke ekonomisindeki yeri ve önemi.
3 Bahçe bitkilerinin botanik, pomolojik ve iklim isteklerine göre sınıflandırılması.
4 Bahçe bitkilerinin biyolojik özellikleri, çiçeğin yapısı, tozlanma ve döllenme.
5 Bahçe bitkilerinin ekolojik istekleri.
6 Bahçe bitkilerinde periyodisite, dinlenme, meyve tutumu ve dökümler
7 Bahçe bitkilerinin çoğaltılması, vegetatif çoğaltma (aşı).
8 Bahçe bitkilerinin çoğaltılması, vegetatif çoğaltma (çelik, daldırma, doku kültürü).
9 Meyve bahçesi tesisi
10 Ara Sınav
11 Bağ tesisi
12 Bağ ve meyve bahçelerinde yıllık bakım işleri
13 Sebze bahçelerinde yıllık bakım işleri
14 Bahçe ürünlerinin hasadı, ambalajlanması, muhafazası ve pazara hazırlanması.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1176285 Bahçe bitkilerinin çalışma konularını ve ülke ekonomisindeki yerini öğrenir.
2 1180420 Bahçe bitkilerinin sınıflandırılmasını öğrenir.
3 1182207 Bahçe bitkilerinin ekolojik isteklerini öğrenir.
4 1182893 Bahçe bitkilerinin çoğaltılmasını ve bahçe tesisini öğrenir.
5 1183718 Bahçe bitkileri yetiştiriciliğinde hasat sonrası işlemleri öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65256 Tarım makineleri konusunda temel bilgileri, malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makineleri tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2 65257 Temel fiziksel ve matematiksel kavramları öğrenerek, problem çözme ve analitik düşünme yeteneği kazanır. Mesleki alanda yeterli çözüm üretebilecek düzeyde matematik ve fizik bilgisine sahip olur.
3 65258 Bitkisel ve hayvansal üretim alanında tarım makineleri ve tarımsal teknoloji kullanımının önemini kavrar. Bu alanlarda Tarım Makineleri ve sistemlerinin çalışma prensiplerini ve temel bilgileri teorik olarak iyi bir şekilde öğrenir. Öğrendiği bu teorik bilgileri, uygulamaya aktarır.
4 65259 Tarım makinelerinin kullanımında temel girdileri, ekonomiklik ve verimlilik yönünden değerlendirir.
5 65260 Temel ve mesleki gereksinimlerini karşılayacak düzeyde teknik resim bilgisine sahip olur.
6 65261 Temel bilgisayar kullanımı ve bilgileri ile birlikte internet ve bilişim teknolojilerini kullanma becerisine sahip olur.Bilgisayar ortamında mesleki çalışmalara ilişkin gerekli çizim, hesaplama ve benzeşimlerini yapar ve yorumlar.
7 65262 Tarım makinelerinin çeşitli ayarlarını, gerekli kalibrasyon ve bakım işlemlerini kavrar.
8 65263 Tarım makineleri ve sistemlerinin incelenmesi, sonuçlarının analiz edilmesi ve yorumlanması becerilerine sahip olur.
9 65264 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği kazanır.
10 65265 Gerekli modern tarım tekniği ve araçlarını seçme ve kullanma becerisi, tarım makineleri alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme ve karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma yeteneğini alır.
11 65266 Mesleki alandaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihini iyi bir şekilde öğrenip, ülkesi için faydalı bir birey olmayı hedef edinir. Türk Dilini ve kurallarını hayatının her döneminde yazılı ve sözlü olarak en güzel şekilde kullanarak, dilimize sahip çıkmayı öğrenir.
12 65267 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek, bunu mesleki yazışmalarda ve kişisel ilişkilerinde kullanır.
13 65268 Bitkisel ve hayvansal üretimdeki genel tarımsal bilgileri, tarım makineleri işletmeciliğini ve tarımda ekonomik konuları öğrenir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek