Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMP205 Hasat-Harman Makineleri 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Tarımsal üretimde kullanılan hasat ve harman makinalarının tasarım ilkelerini kavrayabilme, bu makinaların nerede ve nasıl kullanıldığını kavrayabilme. Hasat ve harman makinalarının ayar, bakım ve onarım işlemlerini yapabilmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Taner Yıldız

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Güzel, E., 1990. Hasat-Harman İlkeleri ve Makinaları. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları Adana Evcim, Ü, 1997. Hasat Makinaları E.Ü.Z.F. Yayınları Ders Notları 4/3 , Bornova-İzmir

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Makaslama kesme kuramı ve parmaklı çayır biçme makineleri, Silaj makinaları, balyalama, taneli ürün hasat makinaları, patates ve şeker pancarı hasat makinası, harmanlama, biçerdöver, pamuk hasat makinası, meyve ve sebze hasat makinası

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 25 25
2 Final Sınavı 1 25 25
3 Bütünleme Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 1 12 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, Sınıflandırma, Hasat Makinalarında Temel İşlevsel Süreçler, Hasat Makinaları Tasarımında Genel İlkeler
2 Makaslama kesme kuramı ve parmaklı Çayır biçme makineleri
3 Serbest kesme kuramı ve Tamburlu, diskli tip çayır biçme makinaları
4 Ot tırmıkları (Yıldız çarklı, eğik tanburlu, rotorlu tip).
5 Silaj makinaları
6 Balyalama, Sıkıştırma kuramı ve Balya makinaları (dikdörtgen, silindirik)
7 Taneli ürün hasatı
8 Patates ve şeker pancarı hasat makineleri
9 Harmanlama ilkeleri ve Sapdöverler
10 Ara sınav
11 Biçerdöverler; Fonksiyonel işlemler ve kuramlar. Biçerdöverlerin ürün işleme düzenleri, Değişik ürünlerin biçerdöverle hasadında kullanılan düzenler ve ayarları
12 Biçerdöverler; tabla, Harmanlama Birimi, Ayırma Birimi, Temizleme Birimi. Biçerdöverlerde Bakım, Muhafaza, arızaların nedenleri ve giderilme yöntemleri
13 Pamuk toplama makinaları
14 Meyve, Sebze ve zeytin Hasat Makinaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
8752 1131449 Hasatta kullanılan biçme makinalarını kullanabilme
27715 1203439 Hasadın tanımını kavrayabilme, Türkiye’de hasat makinalarının durumunu kavrayabilme
122546 1188359 Silaj mekanizasyonunu ve Balyalama esaslarını kavrayabilme
122547 1190450 Taneli ürün hasat makinalarının konstrüktif ve kullanım özelliklerini kavrayabilme
122548 1194904 Harman makinelerinin kullanım özelliklerini kavrayabilme
122549 1194998 Hasat ve harman makinelerinin ayar ve bakımlarını yapabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65256 Tarım makineleri konusunda temel bilgileri, malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makineleri tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2 65257 Temel fiziksel ve matematiksel kavramları öğrenerek, problem çözme ve analitik düşünme yeteneği kazanır. Mesleki alanda yeterli çözüm üretebilecek düzeyde matematik ve fizik bilgisine sahip olur.
3 65258 Bitkisel ve hayvansal üretim alanında tarım makineleri ve tarımsal teknoloji kullanımının önemini kavrar. Bu alanlarda Tarım Makineleri ve sistemlerinin çalışma prensiplerini ve temel bilgileri teorik olarak iyi bir şekilde öğrenir. Öğrendiği bu teorik bilgileri, uygulamaya aktarır.
4 65259 Tarım makinelerinin kullanımında temel girdileri, ekonomiklik ve verimlilik yönünden değerlendirir.
5 65260 Temel ve mesleki gereksinimlerini karşılayacak düzeyde teknik resim bilgisine sahip olur.
6 65261 Temel bilgisayar kullanımı ve bilgileri ile birlikte internet ve bilişim teknolojilerini kullanma becerisine sahip olur.Bilgisayar ortamında mesleki çalışmalara ilişkin gerekli çizim, hesaplama ve benzeşimlerini yapar ve yorumlar.
7 65262 Tarım makinelerinin çeşitli ayarlarını, gerekli kalibrasyon ve bakım işlemlerini kavrar.
8 65263 Tarım makineleri ve sistemlerinin incelenmesi, sonuçlarının analiz edilmesi ve yorumlanması becerilerine sahip olur.
9 65264 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği kazanır.
10 65265 Gerekli modern tarım tekniği ve araçlarını seçme ve kullanma becerisi, tarım makineleri alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme ve karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma yeteneğini alır.
11 65266 Mesleki alandaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihini iyi bir şekilde öğrenip, ülkesi için faydalı bir birey olmayı hedef edinir. Türk Dilini ve kurallarını hayatının her döneminde yazılı ve sözlü olarak en güzel şekilde kullanarak, dilimize sahip çıkmayı öğrenir.
12 65267 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek, bunu mesleki yazışmalarda ve kişisel ilişkilerinde kullanır.
13 65268 Bitkisel ve hayvansal üretimdeki genel tarımsal bilgileri, tarım makineleri işletmeciliğini ve tarımda ekonomik konuları öğrenir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
8752 4 4 4 4 4 4
27715
122546 4 4 4 4 4
122547 4 4 4 4 4
122548 5 5 5 5 5
122549 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek