Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMP209 Tarımsal Savaş Makineleri 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Bitkisel üretimde ürünlere zarar veren hastalık ve zararlılarla savaş yöntemleri, kullanılan kimyasallarını tanıtımı, pülverizasyon teknikleri, pülverizatör organları, pülverizatör tipleri, ilaçlama etkinliğini etkileyen faktörler, sulama sistemleri ile kimyasal uygulama, diğer tarımsal ürünlere kimyasal uygulamada kullanılan yöntemler.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Ali Tekgüler

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ZEREN,Y.,BAYAT,A., Tarımsal savaş mekanizasyonu, ÇÜ.Ziraat fakültesi ders kitapları yayın No: A-27 ADANA (1999) Matthews, G. A. 1988. Pesticide application method. 3rd ed. Singapore Longman Singapore.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Tarımsal üretim içinde yer alan bitki koruma uygulamalarını gerçekleştirmek amacıyla kullanılan ilaçlama makinalarını tanıtmak, etkin ve çevreye duyarlı doğru ilaçlama tekniklerini ortaya koymaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 14 4 56
54 Ev Ödevi 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tarımsal savaşın tarihçesi ve önemi
2 Uygulama tekniklerinin tanıtımı, tarım ilaçlarının sınıflandırılması ile taşınması ve depolanmasında dikkat edilecek konular
3 Tarla pülverizatörlerinin tanıtılması, çalışma prensibinin açıklanması, depo, regülatör, pompa, püskürtme rampası, vb. organlarının incelenmesi
4 Bahçe pülverizatörlerinin tanıtılması, çalışma prensibinin açıklanması, depo, regülatör, pompa, püskürtme rampası, vb. organlarının incelenmesi
5 Sırt pülverizatörlerinin tanıtılması, çalışma prensiplerinin açıklanması.
6 Depoya konulması gereken ilaç miktarının, uygulama normu ve dozunun hesaplanması.
7 Damla büyüklüğünün önemi
8 ARA SINAVI
9 Pülverizatörlerde verdi ayar sistemleri, depolar, püskürtme askı sistemleri, depo doldurma sistemleri, pülverizatörlerde kullanılan memeler.
10 Kalibrasyonun önemi
11 Basınç enerjisi ile çalışan memeler.
12 Sürüklenmenin tanıtımı
13 Tohum ilaçlama tekniklerinin tanıtılması
14 Tozlayıcılar ve granül aplikatörlerinin tanıtılması, fümigasyon ve toprak sterilizasyonu

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
5681 1213494 Çevreye duyarlı ilaçlama teknikleri ve kalibrasyon hakkında bilgi edinme ve değerlendirme.
5683 1215966 Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için takip edilmesi gereken yöntemleri uygulayabilir
8754 1138139 Pulverizatörlerde damla oluşumu ve etkili faktörlerin incelenmesi.
27308 1165389 Entegre zararlı yönetimi konusunda bilgi edinme
27717 1203881 Toplumsal ve sosyal sorumluluk prensibiyle çevreye duyarlı, doğal kaynakları koruyucu üretim modellerini oluşturabilir
30216 1139035 Tarımsal savaşın gerekliliği, zamanlama ve geçmişten günümüze tarımsal savaş teknikleri konularında bilgi sahibi olma
30218 1139972 İlgili mevzuatları takip ederek, üretimin mevzuatlara uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlayabilir
31540 1131011 Bitki koruma makinalarını sınıflandırma ve bu makinaların tüm organlarını tanıma.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65256 Tarım makineleri konusunda temel bilgileri, malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makineleri tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2 65257 Temel fiziksel ve matematiksel kavramları öğrenerek, problem çözme ve analitik düşünme yeteneği kazanır. Mesleki alanda yeterli çözüm üretebilecek düzeyde matematik ve fizik bilgisine sahip olur.
3 65258 Bitkisel ve hayvansal üretim alanında tarım makineleri ve tarımsal teknoloji kullanımının önemini kavrar. Bu alanlarda Tarım Makineleri ve sistemlerinin çalışma prensiplerini ve temel bilgileri teorik olarak iyi bir şekilde öğrenir. Öğrendiği bu teorik bilgileri, uygulamaya aktarır.
4 65259 Tarım makinelerinin kullanımında temel girdileri, ekonomiklik ve verimlilik yönünden değerlendirir.
5 65260 Temel ve mesleki gereksinimlerini karşılayacak düzeyde teknik resim bilgisine sahip olur.
6 65261 Temel bilgisayar kullanımı ve bilgileri ile birlikte internet ve bilişim teknolojilerini kullanma becerisine sahip olur.Bilgisayar ortamında mesleki çalışmalara ilişkin gerekli çizim, hesaplama ve benzeşimlerini yapar ve yorumlar.
7 65262 Tarım makinelerinin çeşitli ayarlarını, gerekli kalibrasyon ve bakım işlemlerini kavrar.
8 65263 Tarım makineleri ve sistemlerinin incelenmesi, sonuçlarının analiz edilmesi ve yorumlanması becerilerine sahip olur.
9 65264 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği kazanır.
10 65265 Gerekli modern tarım tekniği ve araçlarını seçme ve kullanma becerisi, tarım makineleri alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme ve karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma yeteneğini alır.
11 65266 Mesleki alandaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihini iyi bir şekilde öğrenip, ülkesi için faydalı bir birey olmayı hedef edinir. Türk Dilini ve kurallarını hayatının her döneminde yazılı ve sözlü olarak en güzel şekilde kullanarak, dilimize sahip çıkmayı öğrenir.
12 65267 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek, bunu mesleki yazışmalarda ve kişisel ilişkilerinde kullanır.
13 65268 Bitkisel ve hayvansal üretimdeki genel tarımsal bilgileri, tarım makineleri işletmeciliğini ve tarımda ekonomik konuları öğrenir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
5681 4 4 3 5
5683 4 4 3 4
8754 4 4 3 4
27308 4 4 3 5
27717 4 4 3 5
30216 4 4 3 4
30218 4 4 3 5
31540 4 5 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek