Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMP207 Tarım Makineleri İşletme ve Bakım Tekniği 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Tüm tarımsal girdiler içerisinde mekanizasyon girdilerinin en önemli paya sahip olduğunun, bu nedenle tarım makineleri ve sistemlerinin işletilmesi ve bakımlarının iyi bir şekilde yapılması gerektiğinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Taner Yıldız

Ön Koşul Dersleri

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kadayıfçılar, S., Yavuzcan, G., 1969. Ziraat Makinaları İşletmeciliği, I. Cilt. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 364, Yardımcı Ders Kitabı: 126, Ankara. Kadayıfçılar, S., Dinçer, H., 1972. Ziraat Makinaları İşletmeciliği, II. Cilt. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 489, Yardımcı Ders Kitabı: 163, Ankara. Yıldız, T.,------Tarım Makineleri İşletme ve Bakım Tekniği Ders Notları (Yayınlanmamış). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü, Tarım Makineleri Programı, Samsun.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Tarım makineleri işletmeciliğinde iş başarıları, mekanizasyon derecesi ve endeksi, sabit ve değişken masraflar, tarım makinelerinde iş etüdleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 30 30
2 Final Sınavı 1 30 30
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türkiye'de tarımsal mekanizasyonun durumu ve tarımsal mekanizasyon derecesi
2 Tarımsal mekanizasyonun devreleri
3 Tarımsal mekanizasyon endeksi ve derecesinin belirlenmesi
4 Tarım makineleri işletmeciliğinde ekonomik analiz
5 Tarım makineleri işletmeciliğinde sabit masraflar
6 Tarım makineleri işletmeciliğinde değişken masraflar
7 Tarım makineleriyle çalışmada zaman etüdü
8 Zaman etüdünün yararları
9 Zaman etüdünün uygulanmasında kullanılan zaman kısımları
10 Ara sınavı
11 Zaman etüdlerinin birleştirilmesi
12 Tarım makineleriyle çalışmada iş başarıları
13 Tarım makineleriyle tarla çalışmalarında iş başarısına etki eden faktörler
14 Tarım makinelerinin periyodik olarak yapılması gereken günlük, aylık ve yıllık bakımları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1139820 Tarım makinelerinin periyodik bakımlarını öğrenir.
2 1123333 Tarım makineleri işletmeciliğinde sabit ve değişken masrafları öğrenir.
3 1121710 Tarımsal mekanizasyon endeksi ve derecesinin nasıl belirlendiğini öğrenir.
4 1194046 Tarım makineleri işletmeciliğinde iş başarılarının belirlenmesini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65256 Tarım makineleri konusunda temel bilgileri, malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makineleri tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2 65257 Temel fiziksel ve matematiksel kavramları öğrenerek, problem çözme ve analitik düşünme yeteneği kazanır. Mesleki alanda yeterli çözüm üretebilecek düzeyde matematik ve fizik bilgisine sahip olur.
3 65258 Bitkisel ve hayvansal üretim alanında tarım makineleri ve tarımsal teknoloji kullanımının önemini kavrar. Bu alanlarda Tarım Makineleri ve sistemlerinin çalışma prensiplerini ve temel bilgileri teorik olarak iyi bir şekilde öğrenir. Öğrendiği bu teorik bilgileri, uygulamaya aktarır.
4 65259 Tarım makinelerinin kullanımında temel girdileri, ekonomiklik ve verimlilik yönünden değerlendirir.
5 65260 Temel ve mesleki gereksinimlerini karşılayacak düzeyde teknik resim bilgisine sahip olur.
6 65261 Temel bilgisayar kullanımı ve bilgileri ile birlikte internet ve bilişim teknolojilerini kullanma becerisine sahip olur.Bilgisayar ortamında mesleki çalışmalara ilişkin gerekli çizim, hesaplama ve benzeşimlerini yapar ve yorumlar.
7 65262 Tarım makinelerinin çeşitli ayarlarını, gerekli kalibrasyon ve bakım işlemlerini kavrar.
8 65263 Tarım makineleri ve sistemlerinin incelenmesi, sonuçlarının analiz edilmesi ve yorumlanması becerilerine sahip olur.
9 65264 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği kazanır.
10 65265 Gerekli modern tarım tekniği ve araçlarını seçme ve kullanma becerisi, tarım makineleri alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme ve karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma yeteneğini alır.
11 65266 Mesleki alandaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihini iyi bir şekilde öğrenip, ülkesi için faydalı bir birey olmayı hedef edinir. Türk Dilini ve kurallarını hayatının her döneminde yazılı ve sözlü olarak en güzel şekilde kullanarak, dilimize sahip çıkmayı öğrenir.
12 65267 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek, bunu mesleki yazışmalarda ve kişisel ilişkilerinde kullanır.
13 65268 Bitkisel ve hayvansal üretimdeki genel tarımsal bilgileri, tarım makineleri işletmeciliğini ve tarımda ekonomik konuları öğrenir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek