Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMP225 Meslek Etiği 927003 2 3 5

Dersin Amacı

Bu dersi alan öğrencilere alandaki düzenlemelerin yalnızca hukuk ve kanunlarla sağlanmadığını, etik ve ahlaki kuralların da en az kanunlar kadar önemli olduğunu öğretmektir

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yoloğlu, Nurhayat (2016), İletişim Bilimleri Açısından Mesleki Etik: Temel İlkeler, Ankara, Sage Yay. Sökmen, Alptekin (2011), Mesleki Etik, Detay Yay., Ankara. II. Medya ve Etik Sempozyumu ( 2012), Bildiriler Kitabı: 13-15 Ekim 2011 Fırat Üni. İletişim Fak., Elazığ) Demir, Vedat (2006), Medya Etiği, Beta, İstanbul. Belsey, Andrew; Ruth Chadwick (2011), Medya ve Gazetecilikte Etik Sorunlar, Çev.,Nurçay Türkoğlu, Ayrıntı, İstanbul. Yologlu, Nurhayat (2006), “Küresel Dilde Uygulamalı Etik”, Leman Şenalp’e Armagan, Edi.: Hüseyin Türkmen, İstanbul, s. 201-204. Kırel, Çiğdem (2000), Örgütlerde Etik Davranışlar Yönetimi ve Bir Uygulama Çalışması, Anadolu Üni., Eskişehir.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında bireysel, organizasyonel ve sistemsel açıdan etik kurallar incelenecektir

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 20
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 80
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 8 16
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 8 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 4 20
34 Okuma 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin Tanıtımı, Medya, İletişim
2 Etik Kavramı
3 Etikte Kuramsal Yaklaşımlar
4 Haber, Özgürlük ve Etik
5 Yazılı Basın ve Etik - 1
6 Yazılı Basın ve Etik - 2
7 Radyo ve Etik
8 TV ve Etik-1
9 TV ve Etik-2
10 Halkla İlişkiler ve Etik
11 Reklamcılık ve Etik
12 İnternet ve Etik
13 Sosyal Medya ve Etik
14 Genel Tekrar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1299002 Bu dersi alan öğrenciler; medyanın çeşitli alanlarında geçerli etik kuralların neler olduğunu öğrenir
2 1299003 Medya alanında hangi etik sorunlarla karşılaşıldığını bilir
3 1299004 Ulusal ve uluslararası medya alanda geçerli mesleki kuruluşları tanır
4 1299005 Medya etiği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini tartışabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65256 Tarım makineleri konusunda temel bilgileri, malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makineleri tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2 65257 Temel fiziksel ve matematiksel kavramları öğrenerek, problem çözme ve analitik düşünme yeteneği kazanır. Mesleki alanda yeterli çözüm üretebilecek düzeyde matematik ve fizik bilgisine sahip olur.
3 65258 Bitkisel ve hayvansal üretim alanında tarım makineleri ve tarımsal teknoloji kullanımının önemini kavrar. Bu alanlarda Tarım Makineleri ve sistemlerinin çalışma prensiplerini ve temel bilgileri teorik olarak iyi bir şekilde öğrenir. Öğrendiği bu teorik bilgileri, uygulamaya aktarır.
4 65259 Tarım makinelerinin kullanımında temel girdileri, ekonomiklik ve verimlilik yönünden değerlendirir.
5 65260 Temel ve mesleki gereksinimlerini karşılayacak düzeyde teknik resim bilgisine sahip olur.
6 65261 Temel bilgisayar kullanımı ve bilgileri ile birlikte internet ve bilişim teknolojilerini kullanma becerisine sahip olur.Bilgisayar ortamında mesleki çalışmalara ilişkin gerekli çizim, hesaplama ve benzeşimlerini yapar ve yorumlar.
7 65262 Tarım makinelerinin çeşitli ayarlarını, gerekli kalibrasyon ve bakım işlemlerini kavrar.
8 65263 Tarım makineleri ve sistemlerinin incelenmesi, sonuçlarının analiz edilmesi ve yorumlanması becerilerine sahip olur.
9 65264 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği kazanır.
10 65265 Gerekli modern tarım tekniği ve araçlarını seçme ve kullanma becerisi, tarım makineleri alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme ve karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma yeteneğini alır.
11 65266 Mesleki alandaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihini iyi bir şekilde öğrenip, ülkesi için faydalı bir birey olmayı hedef edinir. Türk Dilini ve kurallarını hayatının her döneminde yazılı ve sözlü olarak en güzel şekilde kullanarak, dilimize sahip çıkmayı öğrenir.
12 65267 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek, bunu mesleki yazışmalarda ve kişisel ilişkilerinde kullanır.
13 65268 Bitkisel ve hayvansal üretimdeki genel tarımsal bilgileri, tarım makineleri işletmeciliğini ve tarımda ekonomik konuları öğrenir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek