Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMP204 Ürün İşleme Makineleri 927003 2 4 5

Dersin Amacı

Tarımsal ürünlerin işlenmesinde uygulanacak bireysel işlemlerin teknik yönden belirlenerek işleme yöntemlerinde değerlendirilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Sauk

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ayık, M.,1995. Ürün İşleme Tekniği. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No:1409, Ders Kitabı 407, Ankara " Ayık, M. Ve H. Dinçer, 1984, Süt Teknolojisi Makinaları. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları 890, ofset Basım Ders Kitabı 1, Ankara Kadayıfçılar, S., 1980. Gıda Teknolojisi Makinaları. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Teksir No.39, Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tarımsal ürünlerin işlenme teknolojileri içerisinde bireysel işlemler ve işleme yöntemlerinin incelenmesi. Yöntemlere uygun mühendislik uygulamaları ve hesaplanma ilkelerinin problematik olarak incelenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
22 Proje Hazırlama 1 15 15
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş
2 Mekanik taşıma ve iletim tesisleri
3 Pnömatik iletim tesisleri
4 Hidrolik iletim tesisleri
5 Ürün temizleme ve sınıflandırma ilkeleri
6 Öğütme-parçalama makinaları
7 Presler, yapıları, çalışma ilkeleri
8 Arasınav
9 Durultma-güzelleştirme makinaları
10 Isı tekniği, ısı geçişinin teknik temelleri
11 Kurutma tekniği
12 Kurutma tekniği
13 Soğutma tekniği
14 Soğutma tekniği

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1279936 Tarımsal ürünlerin ve gıda ürünlerinin işlenme süreçlerini bilir.
2 1279937 Farklı ürün işleme yöntemlerinde kullanılacak bireysel işlemleri tanımlayabilir.
3 1279938 Ürün depolama ve muhafaza için son ürünlerin özelliklerine göre gerekli projelendirmeleri yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65256 Tarım makineleri konusunda temel bilgileri, malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makineleri tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2 65257 Temel fiziksel ve matematiksel kavramları öğrenerek, problem çözme ve analitik düşünme yeteneği kazanır. Mesleki alanda yeterli çözüm üretebilecek düzeyde matematik ve fizik bilgisine sahip olur.
3 65258 Bitkisel ve hayvansal üretim alanında tarım makineleri ve tarımsal teknoloji kullanımının önemini kavrar. Bu alanlarda Tarım Makineleri ve sistemlerinin çalışma prensiplerini ve temel bilgileri teorik olarak iyi bir şekilde öğrenir. Öğrendiği bu teorik bilgileri, uygulamaya aktarır.
4 65259 Tarım makinelerinin kullanımında temel girdileri, ekonomiklik ve verimlilik yönünden değerlendirir.
5 65260 Temel ve mesleki gereksinimlerini karşılayacak düzeyde teknik resim bilgisine sahip olur.
6 65261 Temel bilgisayar kullanımı ve bilgileri ile birlikte internet ve bilişim teknolojilerini kullanma becerisine sahip olur.Bilgisayar ortamında mesleki çalışmalara ilişkin gerekli çizim, hesaplama ve benzeşimlerini yapar ve yorumlar.
7 65262 Tarım makinelerinin çeşitli ayarlarını, gerekli kalibrasyon ve bakım işlemlerini kavrar.
8 65263 Tarım makineleri ve sistemlerinin incelenmesi, sonuçlarının analiz edilmesi ve yorumlanması becerilerine sahip olur.
9 65264 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği kazanır.
10 65265 Gerekli modern tarım tekniği ve araçlarını seçme ve kullanma becerisi, tarım makineleri alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme ve karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma yeteneğini alır.
11 65266 Mesleki alandaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihini iyi bir şekilde öğrenip, ülkesi için faydalı bir birey olmayı hedef edinir. Türk Dilini ve kurallarını hayatının her döneminde yazılı ve sözlü olarak en güzel şekilde kullanarak, dilimize sahip çıkmayı öğrenir.
12 65267 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek, bunu mesleki yazışmalarda ve kişisel ilişkilerinde kullanır.
13 65268 Bitkisel ve hayvansal üretimdeki genel tarımsal bilgileri, tarım makineleri işletmeciliğini ve tarımda ekonomik konuları öğrenir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 5 3 5
2 4 3 4 3
3 3 3 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek