Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMP208 Mezuniyet Çalışması 927003 2 4 5

Dersin Amacı

Tarım makinaları alanıyla ilgili araştırma veya derleme olarak bitirme çalışması yapmaları amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Taner Yıldız

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İlgili kitaplar, ilgili makaleler, ilgili tezler, internet kaynakları v.b.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Alanlarıyla ilgili bitirme çalışması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
22 Proje Hazırlama 1 10 1
23 Proje Sunma 1 10 1
49 Performans 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 10 1
2 Final Sınavı 0 70 1
40 Proje Hazırlama 0 15 1
41 Proje Sunma 0 15 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 25 25
2 Final Sınavı 1 30 30
22 Proje Hazırlama 1 35 35
23 Proje Sunma 1 35 35

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin içeriği hakkında bilgi verilmesi ve konuların belirlenmesi için ön görüşme yapılması sm1 (1).pptx
2 Konuların belirlenmesi sm1 2 - Kopya (3).pptx
3 Konuların tartışılması ve kaynak önerileri sm1 2 - Kopya (4).pptx
sm1 2 - Kopya (3).pptx
4 Konuların tartışılması sm1 2 - Kopya (5).pptx
5 Konuların tartışılması sm1 2 - Kopya (6).pptx
6 Konuların tartışılması sm1 2 - Kopya (7).pptx
7 Konuların tartışılması sm1 2 - Kopya (7).pptx
8 Konuların tartışılması sm1 2 - Kopya (8).pptx
9 Ara sınav sm1 2 - Kopya (9).pptx
10 Çalışma konuları üzerinde tartışmalar, öneriler sm1 2 - Kopya (10).pptx
11 Çalışma konuları üzerinde tartışmalar, öneriler sm1 2 - Kopya (11).pptx
12 Çalışma konuları üzerinde tartışmalar, öneriler sm1 2 (2).pptx
13 Çalışma konularının yazım ve sunum aşamaları sm1 3 (2) - Kopya.pptx
14 Çalışmaların teslim alınması, sunuların yapılması ve final sm1 4.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1505590 Tarım makinalarıyla ilgili araştırma sonuçlarını ve diğer bilgileri bir araya getirip yorumlayabilme becerisi kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 72988 Tarım makineleri konusunda temel bilgileri, malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makineleri tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2 72989 Temel fiziksel ve matematiksel kavramları öğrenerek, problem çözme ve analitik düşünme yeteneği kazanır. Mesleki alanda yeterli çözüm üretebilecek düzeyde matematik ve fizik bilgisine sahip olur.
3 72990 Bitkisel ve hayvansal üretim alanında tarım makineleri ve tarımsal teknoloji kullanımının önemini kavrar. Bu alanlarda Tarım Makineleri ve sistemlerinin çalışma prensiplerini ve temel bilgileri teorik olarak iyi bir şekilde öğrenir. Öğrendiği bu teorik bilgileri, uygulamaya aktarır.
4 72991 Tarım makinelerinin kullanımında temel girdileri, ekonomiklik ve verimlilik yönünden değerlendirir.
5 72992 Temel ve mesleki gereksinimlerini karşılayacak düzeyde teknik resim bilgisine sahip olur.
6 72993 Temel bilgisayar kullanımı ve bilgileri ile birlikte internet ve bilişim teknolojilerini kullanma becerisine sahip olur.Bilgisayar ortamında mesleki çalışmalara ilişkin gerekli çizim, hesaplama ve benzeşimlerini yapar ve yorumlar.
7 72994 Tarım makinelerinin çeşitli ayarlarını, gerekli kalibrasyon ve bakım işlemlerini kavrar.
8 72995 Tarım makineleri ve sistemlerinin incelenmesi, sonuçlarının analiz edilmesi ve yorumlanması becerilerine sahip olur.
9 72996 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği kazanır.
10 72997 Gerekli modern tarım tekniği ve araçlarını seçme ve kullanma becerisi, tarım makineleri alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme ve karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma yeteneğini alır.
11 72998 Mesleki alandaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihini iyi bir şekilde öğrenip, ülkesi için faydalı bir birey olmayı hedef edinir. Türk Dilini ve kurallarını hayatının her döneminde yazılı ve sözlü olarak en güzel şekilde kullanarak, dilimize sahip çıkmayı öğrenir.
12 72999 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek, bunu mesleki yazışmalarda ve kişisel ilişkilerinde kullanır.
13 73000 Bitkisel ve hayvansal üretimdeki genel tarımsal bilgileri, tarım makineleri işletmeciliğini ve tarımda ekonomik konuları öğrenir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 3 4 4 2 4 3 5 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek