Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMP208 Mezuniyet Çalışması 927003 2 4 5

Dersin Amacı

Tarım makinaları alanıyla ilgili araştırma veya derleme olarak bitirme çalışması yapmaları amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Taner YILDIZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İlgili kitaplar, ilgili makaleler, ilgili tezler, internet kaynakları v.b.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Alanlarıyla ilgili bitirme çalışması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
22 Proje Hazırlama 1 10 1
23 Proje Sunma 1 10 1
49 Performans 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 10 1
2 Final Sınavı 0 70 1
40 Proje Hazırlama 0 15 1
41 Proje Sunma 0 15 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 25 25
2 Final Sınavı 1 30 30
22 Proje Hazırlama 1 35 35
23 Proje Sunma 1 35 35

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin içeriği hakkında bilgi verilmesi ve konuların belirlenmesi için ön görüşme yapılması
2 Konuların belirlenmesi
3 Konuların tartışılması ve kaynak önerileri
4 Konuların tartışılması
5 Konuların tartışılması
6 Konuların tartışılması
7 Konuların tartışılması
8 Konuların tartışılması
9 Ara sınav
10 Çalışma konuları üzerinde tartışmalar, öneriler
11 Çalışma konuları üzerinde tartışmalar, öneriler
12 Çalışma konuları üzerinde tartışmalar, öneriler
13 Çalışma konularının yazım ve sunum aşamaları
14 Çalışmaların teslim alınması, sunuların yapılması ve final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1286166 Tarım makinalarıyla ilgili araştırma sonuçlarını ve diğer bilgileri bir araya getirip yorumlayabilme becerisi kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65256 Tarım makineleri konusunda temel bilgileri, malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makineleri tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2 65257 Temel fiziksel ve matematiksel kavramları öğrenerek, problem çözme ve analitik düşünme yeteneği kazanır. Mesleki alanda yeterli çözüm üretebilecek düzeyde matematik ve fizik bilgisine sahip olur.
3 65258 Bitkisel ve hayvansal üretim alanında tarım makineleri ve tarımsal teknoloji kullanımının önemini kavrar. Bu alanlarda Tarım Makineleri ve sistemlerinin çalışma prensiplerini ve temel bilgileri teorik olarak iyi bir şekilde öğrenir. Öğrendiği bu teorik bilgileri, uygulamaya aktarır.
4 65259 Tarım makinelerinin kullanımında temel girdileri, ekonomiklik ve verimlilik yönünden değerlendirir.
5 65260 Temel ve mesleki gereksinimlerini karşılayacak düzeyde teknik resim bilgisine sahip olur.
6 65261 Temel bilgisayar kullanımı ve bilgileri ile birlikte internet ve bilişim teknolojilerini kullanma becerisine sahip olur.Bilgisayar ortamında mesleki çalışmalara ilişkin gerekli çizim, hesaplama ve benzeşimlerini yapar ve yorumlar.
7 65262 Tarım makinelerinin çeşitli ayarlarını, gerekli kalibrasyon ve bakım işlemlerini kavrar.
8 65263 Tarım makineleri ve sistemlerinin incelenmesi, sonuçlarının analiz edilmesi ve yorumlanması becerilerine sahip olur.
9 65264 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği kazanır.
10 65265 Gerekli modern tarım tekniği ve araçlarını seçme ve kullanma becerisi, tarım makineleri alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme ve karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma yeteneğini alır.
11 65266 Mesleki alandaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihini iyi bir şekilde öğrenip, ülkesi için faydalı bir birey olmayı hedef edinir. Türk Dilini ve kurallarını hayatının her döneminde yazılı ve sözlü olarak en güzel şekilde kullanarak, dilimize sahip çıkmayı öğrenir.
12 65267 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek, bunu mesleki yazışmalarda ve kişisel ilişkilerinde kullanır.
13 65268 Bitkisel ve hayvansal üretimdeki genel tarımsal bilgileri, tarım makineleri işletmeciliğini ve tarımda ekonomik konuları öğrenir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 3 4 4 2 4 3 5 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek