Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMP206 İçsel Tarım Mekanizasyonu 927003 2 4 5

Dersin Amacı

İçsel tarım konusu kapsamına giren Sera ve Hayvancılık işletmelerindeki mekanizasyon sistemlerini tanıtmak, incelemek.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

H. H. Öztürk, A. Başçetinçelik, 2002. Seralarda Havalandırma. TZOB Yayınları, Yayın No: 227, s: 304, Ankara. A. Başçetinçelik, H. H. Öztürk, 1996. Seralarda Isıtma. TEMAV Yayınları, Yayın No: 1, s: 221, Adana. B. Engürülü ve ark., 2007. Sera Mekanizasyonu. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı PERMEM, s: 286, Ankara. Y. Yıldız ve ark., 2008. Hayvancılıkta Mekanizasyon. Hasad Yayıncılık, s: 202, İstanbul. Y. Yıldız ve ark., 2010. Hayvan Barınaklarında Çevre Denetimi. Hasad Yayıncılık, s: 256, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Seraların yapısı ve özellikleri, seralarda havalandırma, sera içi ısı dengesi, seralarda ısıtma sistemleri, seralarda aydınlatma sistemleri, seralarda sulama ve drenaj sistemleri, hayvansal üretimde mekanizasyonun tanımı ve kapsamı, yem mekanizasyonu, silaj mekanizasyonu, karma yem fabrikaları, hayvan barınaklarında havalandırma ve serinletme sistemleri, havalandırma kapasitesi hesaplamaları, süt eldesinde mekanizasyon, gübre mekanizasyonu ve hayvan barınaklarında kullanılan diğer mekanizasyon sistemleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 22 22

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İçsel tarım kapsamı, genel bilgiler.
2 Seralar hakkında genel bilgiler, tarihçe, ülkemizde sera yetiştiriciliği.
3 Seraların sınıflandırılması, çeşitleri, özellikleri. Sera içerisindeki mekanizasyon sistemleri.
4 Seralarda havalandırma sistemleri, havalandırma debilerinin hesaplanması.
5 Seralarda ısıtma sistemleri, ısıtma kapasitelerinin hesaplanması.
6 Seralarda ısıtma kapasitelerinin hesaplanması.
7 Seralarda serinletme, aydınlatma, sulama sistemleri.
8 Arasınav
9 Hayvancılıkta mekanizasyonun tanımı, genel konular.
10 Hayvancılıkta mekanizasyon sistemleri.
11 Kaba yem mekanizasyonu; ot biçme makinaları, ot tırmıkları, balya makinaları, silaj makinaları, silolar.
12 Karma yem mekanizasyonu; yem fabrikaları, yapısı ve özellikleri.
13 Süt eldesinde mekanizasyon, süt sağım sistemleri. Gübre mekanizasyonu ve diğer mekanizasyon sistemleri.
14 Hayvan barınaklarında çevre kontrol sistemleri. Hayvan barınaklarında ısıtma, serinletme ve havalandırma kapasitelerinin hesaplama yöntemleri.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1279959 Serada mekanizasyon ve hayvancılıkta mekanizasyon konularında teorik ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
2 1279960 İçsel tarım mekanizasyonu konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
3 1279961 İçsel tarımla ilgili mekanizasyon sistemlerinde sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65256 Tarım makineleri konusunda temel bilgileri, malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makineleri tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2 65257 Temel fiziksel ve matematiksel kavramları öğrenerek, problem çözme ve analitik düşünme yeteneği kazanır. Mesleki alanda yeterli çözüm üretebilecek düzeyde matematik ve fizik bilgisine sahip olur.
3 65258 Bitkisel ve hayvansal üretim alanında tarım makineleri ve tarımsal teknoloji kullanımının önemini kavrar. Bu alanlarda Tarım Makineleri ve sistemlerinin çalışma prensiplerini ve temel bilgileri teorik olarak iyi bir şekilde öğrenir. Öğrendiği bu teorik bilgileri, uygulamaya aktarır.
4 65259 Tarım makinelerinin kullanımında temel girdileri, ekonomiklik ve verimlilik yönünden değerlendirir.
5 65260 Temel ve mesleki gereksinimlerini karşılayacak düzeyde teknik resim bilgisine sahip olur.
6 65261 Temel bilgisayar kullanımı ve bilgileri ile birlikte internet ve bilişim teknolojilerini kullanma becerisine sahip olur.Bilgisayar ortamında mesleki çalışmalara ilişkin gerekli çizim, hesaplama ve benzeşimlerini yapar ve yorumlar.
7 65262 Tarım makinelerinin çeşitli ayarlarını, gerekli kalibrasyon ve bakım işlemlerini kavrar.
8 65263 Tarım makineleri ve sistemlerinin incelenmesi, sonuçlarının analiz edilmesi ve yorumlanması becerilerine sahip olur.
9 65264 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği kazanır.
10 65265 Gerekli modern tarım tekniği ve araçlarını seçme ve kullanma becerisi, tarım makineleri alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme ve karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma yeteneğini alır.
11 65266 Mesleki alandaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihini iyi bir şekilde öğrenip, ülkesi için faydalı bir birey olmayı hedef edinir. Türk Dilini ve kurallarını hayatının her döneminde yazılı ve sözlü olarak en güzel şekilde kullanarak, dilimize sahip çıkmayı öğrenir.
12 65267 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek, bunu mesleki yazışmalarda ve kişisel ilişkilerinde kullanır.
13 65268 Bitkisel ve hayvansal üretimdeki genel tarımsal bilgileri, tarım makineleri işletmeciliğini ve tarımda ekonomik konuları öğrenir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 5 4
2 5 4 3 4
3 5 2 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek