Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOİ101 Ön Büro Hizmetleri 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Bu derste ön büro hizmetlerinin yürütülmesine rehberlik etme ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Seyit Ali Çelik

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Konaklama Işletmelerinde Önbüro İşlemleri-(Prof.Dr.İsmail Kızılırmak-Araş.Gör.Fazıl Kaya) ,Konaklama İşletmelerinde Önbüro Yönetimi-(Prof.Dr.Burhan Şener) , Önbüro İşlemleri ve Yönetimi (Nevzat Eraslan) ve diğer kaynaklar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Önbüro Hizmetleri, Vücut Bakımında Dikkat Edilecek Hususlar, Üniforma Kontrolünde Dikkat Edilecek Hususlar, Çalışma Çizelgesi ve Dağılımı Yapılırken Dikkat Edilecek Hususlar, Önbüro Departmanında Konukları Karşılayarak Bagajlarını Taşıma ve Araçlarını Park Etme, Önbüro Departmanında Kullanılan Donanımlar ve Formlar, Önbüro Departmanı ile Kat Hizmetleri Departmanı Arasındaki İlişki, Önbüro Departmanı ile Yiyecek İçecek Departmanı Arasındaki İlişki, Önbüro Departmanı ile Mali ve İdari İşler Departmanı Arasındaki İlişki, Önbüro Departmanı ile Teknik Servis Departmanı Arasındaki İlişki, Önbüro Departmanı ile Satış Pazarlama Departmanı Arasındaki İlişki, Önbüro Departmanı ile Satış Pazarlama Departmanı Arasındaki İlişki, Önbüro ile Yiyecek İçecek Hizmetleri Departmanları Arasındaki Koordinasyonu Sağlayan Raporlar ve Formlar, Önbüro Departmanı ile Güvenlik Departmanı Arasındaki İlişki, Önbüro ile Teknik Servis Departmanları Arasındaki Koordinasyonu Sağlayan Raporlar ve Formlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 1 13
6 Uygulama/Pratik 13 1 13
12 Takım/Grup Çalışması 5 2 10
15 Gösterme 9 1 9
17 Alan Çalışması 2 2 4
26 Rol Oynama / Dramatize Etme 5 1 5
29 Bireysel Çalışma 7 2 14
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 4 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 5 10
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Konaklama Endüstrisi
2 Ön büro Hizmetleri ODA TÜRLERİ.docx
ÖNBÜRODA KULLANILAN SEMBOLLER, KISALTMALAR VE TANIMLAMALAR.docx
3 Önbüro Teknolojisi
4 Çalışma Çizelgesi ve Dağılımı Yapılırken Dikkat Edilecek Hususlar
5 Önbüro Departmanında Konukları Karşılayarak Bagajlarını Taşıma ve Araçlarını Park Etme
6 Önbüro Departmanında Kullanılan Donanımlar ve Formlar
7 Önbüro Departmanı ile Kat Hizmetleri Departmanı Arasındaki İlişki,Önbüro Departmanı ile Yiyecek İçecek Departmanı Arasındaki İlişkiler
8 Ara sınav http://web.hitit.edu.tr/dersnotlari/yusuformankiran_25.09.2014_7D4P.pdf
http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/%C3%96n%20B%C3%BCro%20Organizasyonu.pdf
9 Önbüro Departmanı ile Mali ve İdari İşler Departmanı Arasındaki İlişki
10 Önbüro Departmanı ile Teknik Servis Departmanı Arasındaki İlişki
11 Önbüro Departmanı ile Satış Pazarlama Departmanı Arasındaki İlişki
12 Ön büro- Yiyecek İçecek Hizmetleri Departmanları Arasındaki Koordinasyonu Sağlayan Raporlar ve Formlar
13 Önbüro Departmanı ile Güvenlik Departmanı Arasındaki İlişki
14 Ön büro- Teknik Servis Departmanları Arasındaki Koordinasyonu Sağlayan Raporlar ve Formlar
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1117222 Ön büro hizmetlerini tanımak
2 1117223 Kişisel hazırlık yapmak
3 1117224 İş organizasyonu yapmak
4 1117225 Ön büro işlemlerinin yürütülmesini sağlamak
5 1117226 Diğer departmanlarla koordinasyonu sağlamak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65325 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.
2 65326 Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.
3 69123 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır.
4 69124 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir, geliştirir ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerir.
5 69125 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
6 69130 Alanı ile ilgili rapor hazırlar, bilgi, tartışma ve analizleri uzmanlara ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunar.
7 69128 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
8 69134 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
9 69136 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
10 69126 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
11 69127 Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
12 69135 Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 5 5 4 4 3 5 5 3 4
2 3 3 4 3 4 4 4 2 5 4 4 3
3 5 4 4 5 4 5 4 3 2 5 5 4
4 5 4 3 5 5 4 4 3 3 3 3 5
5 4 4 5 5 5 5 4 2 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek