Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOİ109 Turizm Ekonomisi 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Bu dersle, turizmin ekonomiye etkisini tanıtmak yeterliğinin kazandırılması amaçlanmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Olcay ÖZIŞIK YAPICI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Turizm Ekonomisi, Prof. Dr. Kurban Ünlüönen, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Tayfun, Yrd. Doç. Dr. Arzu Kılıçlar, Nobel yayıncılık, 2009

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hafta Modüller/İçerik/Konular 1 Ekonomi ile ilgili temel kavramlar 2 Turizm, Sektör ve Turizm Sektörü ile ilgili kavramlar 3 Turizm Talebi ve Özellikleri 4 Turizm Arzı ve Özellikleri 5 Turizm Piyasası ve Özellikleri 6 Turizm Sektöründe Firma Dengesi 7 Turizm Sektöründe Tüketici Dengesi 8 Ara Sınav 9 Turizmin Parasal Karakterli Ekonomik Etkileri 10 Turizmin Reel Karakterli Ekonomik Etkileri 11 Paranın Kıymetindeki Değişmelerin Turizme Etkisi 12 Turizmde Talep Tahmini 13 Turizm Gelirleri ve Sızıntı 14 Türkiye Ekonomisinde Turizm

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
19 Beyin Fırtınası 1 5 1
23 Proje Sunma 1 40 1
49 Performans 1 5 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
11 Soru-Yanıt 2 4 8
19 Beyin Fırtınası 2 4 8
20 Rapor Hazırlama 3 2 6
22 Proje Hazırlama 1 8 8
23 Proje Sunma 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 4 1 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 4 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 4 12
34 Okuma 4 1 4
49 Performans 3 4 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ekonomi ile ilgili temel kavramlar yok yok
2 Turizm, Sektör ve Turizm Sektörü ile ilgili kavramlar yok yok
3 Turizm Talebi ve Özellikleri yok yok
4 Turizm Arzı ve Özellikleri yok yok
5 Turizm Piyasası ve Özellikleri yok yok
6 Turizm Sektöründe Firma Dengesi yok yok
7 Turizm Sektöründe Tüketici Dengesi yok yok
8 ARA SINAV yok yok
9 Turizmin Parasal Karakterli Ekonomik Etkileri yok yok
10 Turizmin Reel Karakterli Ekonomik Etkileri yok yok
11 Paranın Kıymetindeki Değişmelerin Turizme Etkisi yok yok
12 Turizmde Talep Tahmini yok yok
13 Turizm Gelirleri ve Sızıntı yok yok
14 Türkiye Ekonomisinde Turizm yok yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1383991 Turizmin Parasal ekonomik etkilerini tanıtmak
2 1389094 Turizmin reel ekonomik etkilerini tanımak
3 1390536 Turizm arzını tahminlemek
4 1375852 Turizm arzının etkilerini analiz etmek
5 1457894 turizm piyasasını ve özelliklerini tanımlamak
6 1457895 Turizm talebini tanımlamak
7 1457983 Turizmin ekonomi üzerindeki yerini tanımlamak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73057 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.
2 73058 Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.
3 76841 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır.
4 76842 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir, geliştirir ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerir.
5 76843 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
6 76848 Alanı ile ilgili rapor hazırlar, bilgi, tartışma ve analizleri uzmanlara ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunar.
7 76846 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
8 76852 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
9 76854 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
10 76844 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
11 76845 Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
12 76853 Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3
2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3
4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 3 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4
6 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4
7 3 4 4 3 4 5 3 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek