Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOİ107 Menü Planlama 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Öğrenci bu ders ile menü planlaması menü maliyeti hesaplama ve menü kartı hesaplama yeterliğini kazanabilecektir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Olcay Özışık Yapıcı

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Menü ve Yönetim, Prof. Dr. Bahattin Rızaoğlu, Detay Yayıncılık

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

hafta konu 1 Yiyecek İçecek Endüstrisi ve Menü Planlama 2 Menü Planlama ve Geliştirme 3 Menü ve Tüketici 4 Menü ve Yiyecek İçecek 5 Menü ve Fiyatlandırma 6 Menü ve Servis 7 Menü ve Beslenme 8 Ara sınav 9 Menü ve Tutundurma 10 Menü ve Maliyet 11 Menü ve Arka Hizmetler 12 Menü Analizi 13 Menü ve bilgisayar 14 Final Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
6 Uygulama/Pratik 10 1 10
7 Laboratuvar 13 1 13
29 Bireysel Çalışma 5 2 10
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 3 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 9 9
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 2 6 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Menü ön hazırlıkları Yapılması
2 Yemek reçeteleri oluşturmak
3 İçecek menüleri oluşturmak
4 İçecek menüleri oluşturmak
5 Özel menüleri oluşturmak
6 Porsiyon maliyetlerini hesaplamak
7 Porsiyon maliyetlerini hesaplamak
8 Ara sınav
9 Satış fiyatını oluşturmak
10 Ön hazırlıkları yapmak
11 Menü kartlarını hazırlamak
12 Menü kartlarını hazırlamak
13 Menü ve arka hizmetler
14 Menü ve arka hizmetler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1137433 Menü planlamak
2 1166394 Menü maliyeti hesaplamak
3 1178307 Menü kartı hazırlamak
4 1211650 Menü ve yönetim

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65325 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.
2 65326 Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.
3 69123 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır.
4 69124 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir, geliştirir ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerir.
5 69125 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
6 69130 Alanı ile ilgili rapor hazırlar, bilgi, tartışma ve analizleri uzmanlara ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunar.
7 69128 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
8 69134 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
9 69126 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
10 69136 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
11 69127 Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
12 69135 Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4
2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4
4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek