Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOİ117 Bilgi ve İletişim Teknolojileri 927003 1 1 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere temel bilgi teknolojilerinin önemini kavratıp bilgisayar okuryazarlık düzeylerini yükselterek mesleki ve kişisel alanlarda bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanmalarını sağlayıp problem çözme ve analiz etme becerilerine katkı sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Kemal ÖZCAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bilgisayar I-II, Editör Ali GÜNEŞ

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programları, elektronik tablolama programları, veri sunumu, eğitimde İnternet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
6 Uygulama/Pratik 13 1 13
29 Bireysel Çalışma 12 1 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilişim teknolojilerinde temel kavramlar-1
2 Bilişim teknolojilerinde temel kavramlar-2
3 Bilgisayar destekli eğitim-öğretim
4 Bilgisayarlar ve tarihsel gelişimi
5 Bilgisayarların Çalışma Mantığı ve Temel Donanım Birimleri
6 Temel Donanım Birimleri
7 Temel Donanım Birimleri
8 Bilgisayar Yazılımı
9 İşletim Sistemleri
10 Ara Sınav
11 Kelime İşlemci Programı
12 Tablolama Programı
13 Tablolama Programı
14 Sunu Programı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1181440 Temel bilişim teknolojileri kavramlarını öğrenir, bilişim teknolojilerinin tarihçesi hakkında bilgi sahibi olur
2 1181730 Eğitim Teknolojisi ve Öğretim Teknolojisi kavramları hakkında bilgi sahibi olur
3 1182733 Bilgisayar Destekli Eğitim ve Uzaktan Eğitim kavramlarını öğrenir, güncel uygulamalar hakkında bilgi sahibi olur
4 1199287 Bilgisayar donanımı ve yazılımı hakkında temel bilgilere sahip olur
5 1184027 İşletim sisteminin yapısını ve çalışma mantığını öğrenir
6 1191778 Kelime İşlemci ve tablolama programlarını mesleki ve kişisel alanlarda etkili bir şekilde kullanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65325 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.
2 65326 Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.
3 69123 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır.
4 69124 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir, geliştirir ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerir.
5 69125 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
6 69130 Alanı ile ilgili rapor hazırlar, bilgi, tartışma ve analizleri uzmanlara ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunar.
7 69128 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
8 69134 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
9 69126 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
10 69136 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
11 69127 Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
12 69135 Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 2 1
2 5 2 1
3 5 2 1
4 5 2 1
5 5 2 1
6 5 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek