Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOİ125 Ziyafet Hizmetleri Yönetimi 927003 1 1 3

Dersin Amacı

İşletme içi ve işletme dışı yiyecek-içecek hizmetlerinin önemi, ziyafet (banket) ve catering kavramları, ziyafet ve ikram hizmetlerinde yönetim ve yönetimin fonksiyonları, ziyafetlerden beklenen faydanın sağlanması için yapılması gerekenler, ziyafet ve ikram hizmetlerinin satış ve pazarlaması ile ilgili konularda öğrencilerin bilgi sahibi olması ve sektöre hazır hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Murat TEKBALKAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yılmaz, Y. (2006), Otel ve Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Ziyafet Organizasyonu ve Yönetimi, Ankara: Detay Yayıncılık Sevinç, N. (2004), Ziyafet ve İkram Yönetimi, Ankara: Detay Yayıncılık

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ziyafet ve ikram hizmetleri tanım ve önemi, ziyafet organizasyonlarında rezervasyon, ziyafet organizasyonlarında planlama, ziyafet salonlarının hazırlanması, ziyafet organizasyonlarında servis çeşitleri, ziyafet organizasyonlarında satış ve maliyet analizi, hijyen-sanitasyon

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 12 3 36
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 13 13

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yiyecek-İçecek Hizmet Sektörü ve Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Yönetim Fonksiyonları
2 Ziyafet ve İkram Hizmetleri Tanım ve Önemi
3 Ziyafet ve İkram Hizmetlerinde Yönetim
4 Ziyafet Hizmetlerinin Satış ve Pazarlanması
5 Büfe - Kokteyl ve Toplantı Organizasyonu
6 Ziyafetin Planlanması ve Rezervasyon İşlemleri
7 Ziyafet Salonlarının Özellikleri ve Düzenlenmesi
8 Ara Sınav
9 Ziyafetlerde Protokol ve Servis
10 Ziyafet Organizasyonlarında Oturma Düzeni
11 Ziyafet Organizasyonlarında Menü
12 Ziyafet Organizasyonlarında Yiyecek Üretim Sürecinin Kontrolü
13 Ziyafetler Organizasyonlarında Maliyet Analizi ve Fiyatlama
14 Yiyecek İçecek İşletmelerinde Hijyen-Sanitasyon ve İş Güvenliği

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1489824 Ziyafet hizmetlerinin önemini anlayabilir.
2 1489825 Ziyafet menü çeşitlerini bilir.
3 1489826 Ziyafet planlamasını yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73057 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.
2 73058 Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.
3 76841 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır.
4 76842 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir, geliştirir ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerir.
5 76843 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
6 76848 Alanı ile ilgili rapor hazırlar, bilgi, tartışma ve analizleri uzmanlara ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunar.
7 76846 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
8 76852 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
9 76854 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
10 76844 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
11 76845 Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
12 76853 Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 3 4 3 2 4
2 3 4 4 3 3 4 3 3
3 5 5 3 4 4 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek