Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOİ127 Turizm ve Çevre 927003 1 1 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı Öğrenciye çevre ve insan sağlığının korunma kuralları, bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Seyit Ali ÇELİK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Turizm ve Çevre, Prof.Dr.Nüzhet KAHRAMAN, Doç.Dr.Oğuz TÜRKAY

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çevre ile ilgili yönetmeliklerde belirtilen çevre kuralları, İş çevre ile ilgili risk analizi yapmak, Tehditleri belirlemek için analiz sonuçlarını yorumlama, Risklerin kontrolü gerçekleştirmek için işçi sağlığı korumak için gerekli tedbirleri almak, Potansiyel risk kaynaklarını azaltmak

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
10 Tartışma 5 1 5
15 Gösterme 5 1 5
17 Alan Çalışması 5 1 5
29 Bireysel Çalışma 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
54 Ev Ödevi 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Turizm ve çevre kavramının tanımı ve artan önemi
2 Çevre bilincinin tarihsel gelişimi
3 Hava kirliliği
4 Küresel ısınma, iklim değişikliği
5 Gürültü kirliliği
6 Flora-fauna, su ve orman eko-sistemlerinin durumu
7 Çevre sorunlarının turizm sektöründeki boyutu
8 Ara sınav
9 Sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir turizm
10 Sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir turizm
11 Çevre politikaları ve turizm
12 Konaklama tesislerinde alınabilecek çevresel tasarruf tedbirleri
13 Konaklama tesislerinde alınabilecek çevresel tasarruf tedbirleri
14 Çevre sorunları ve tur operatörleri
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1267654 Turizm ve çevre sorunları hakkında bilgi edinmek
2 1267655 Uluslararası çevre sorunları ve çevre sorunları anlaşmaları hakkında bilgi sahibi olmak
3 1267656 Turizmin sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerini bilmek
4 1267657 Sürdürülebilir turizmi bilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65325 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.
2 65326 Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.
3 69123 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır.
4 69124 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir, geliştirir ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerir.
5 69125 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
6 69130 Alanı ile ilgili rapor hazırlar, bilgi, tartışma ve analizleri uzmanlara ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunar.
7 69128 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
8 69134 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
9 69126 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
10 69136 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
11 69127 Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
12 69135 Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 1 2 1 2 4 1 2 4 1 3
2 3 3 4 3 1 2 3 1 3 2 1 4
3 4 3 4 4 1 4 3 1 3 1 1 4
4 1 3 3 4 1 4 3 1 2 1 1 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek