Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOİ111 Konuk Giriş-Çıkış İşlemleri 927003 1 1 3

Dersin Amacı

Bu derste konuk giriş-çıkış işlemlerinin kontrolünü yapmak ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Seyit Ali Çelik

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Konaklama Işletmelerinde Önbüro İşlemleri-(Prof.Dr.İsmail Kızılırmak-Araş.Gör.Fazıl Kaya) ,Konaklama İşletmelerinde Önbüro Yönetimi-(Prof.Dr.Burhan Şener) , Önbüro İşlemleri ve Yönetimi (Nevzat Eraslan) ve diğer kaynaklar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
15 Gösterme 5 1 5
17 Alan Çalışması 5 1 5
29 Bireysel Çalışma 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 5 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 5 10
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Konuk Giriş Öncesi Hazırlıklar
2 Gelecek Konuklar Listesi (Arrival List) Hazırlama
3 Münferit Konukların Oda Blokajı
4 Konuk Sicil Kartı (History Card) Tanımı
5 Grupların Girişinden Önce Yapılan Hazırlıklar
6 Özel Konukların Girişinden Önce Yapılan Hazırlıklar
7 Özel Oda Hazırlığı Ve İlgili Departmanlara Bilgi Verme
8 ARA SINAV
9 Konaklama Belgesini Doldurtma
10 Oda Foliosunun Kontrolü
11 Tesis Hakkında Bilgi Verme (İnfo)
12 Konuklara Çevre Hakkında Bilgi Verme
13 Emanet Kasa İşlemleri
14 Konuğun Çıkış İşlemleri Öncesinde Yapılan Hazırlıklar,Hesap Kartı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1180595 Konuk giriş-çıkış öncesi hazırlıklarının kontrolünü yapmak
2 1182499 Konuk giriş işlemlerinin kontrolünü yapmak
3 1183600 Misafir çıkış işlemlerinin kontrolünü yapmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65325 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.
2 65326 Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.
3 69123 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır.
4 69124 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir, geliştirir ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerir.
5 69125 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
6 69130 Alanı ile ilgili rapor hazırlar, bilgi, tartışma ve analizleri uzmanlara ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunar.
7 69128 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
8 69134 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
9 69136 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
10 69126 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
11 69127 Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
12 69135 Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 5 3 1 2 4 3 4
2 4 4 4 4 4 5 3 1 2 4 3 4
3 4 4 4 3 4 5 3 1 2 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek