Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOİ102 Özel İlgi Turizmi 927003 1 2 3

Dersin Amacı

Her insanın temel amaçlarına göre yapılabilen turizm çeşitlerini içeren özel ilgi turizmi temel kavramlarının, kapsamının ve içeriğinin öğrenilmesini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. S. Ali Çelik

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Özel İlgi Turizmi, Prof. Dr. Meryem Akoğlan Kozak / Yrd. Doç. Dr. A. Sadık Bahçe Detay Yayıncılık, Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Özel ilgi turizmi kavramı, Özel ilgi turizmi çeşitleri, Temel özellikleri ve sebepleri, Sürdürülebilir ve Alternatif turizm çeşitleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 3 5 15
29 Bireysel Çalışma 3 5 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 10 20
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Turizm kavramı ve önemi
2 Turizm ve Gelişim Süreci
3 Turizme Katılmada Etkili Olan Faktörler
4 Pazarlama ve Turizm Pazarlaması
5 Turizmde Ürün Geliştirme
6 Sürdürülebilirlik ve Alternatif Turizm
7 Özel İlgi Turizmi
8 Kültüre Dayalı Özel İlgi Turizm Çeşitleri
9 Doğaya Dayalı Özel İlgi Turizmi
10 Vize sınavı
11 Eğitime Dayalı Özel İlgi Turizmi
12 Hobiye Dayalı Özel İlgi Turizmi-1
13 Hobiye Dayalı Özel İlgi Turizmi-2
14 Hobiye Dayalı Özel İlgi Turizmi-3
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1210488 Özel ilgi Turizmi kavram ve tanımlarını bilmek
2 1210507 Alternatif Turizm çeşitlerini tanımak ve öğrenmek
3 1210508 Sürdürülebilir Turizmi tanımak ve öğrenmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65325 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.
2 65326 Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.
3 69123 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır.
4 69124 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir, geliştirir ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerir.
5 69125 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
6 69130 Alanı ile ilgili rapor hazırlar, bilgi, tartışma ve analizleri uzmanlara ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunar.
7 69128 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
8 69134 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
9 69126 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
10 69136 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
11 69127 Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
12 69135 Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 2 2 2 4 1 1 1 2 3
2 4 3 3 2 2 2 4 1 1 1 2 3
3 4 3 3 2 2 2 5 1 1 1 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek